DARUJTE TERAZ

Správa o riadení fondu dotácie

Cieľom je, aby nadačný fond, dotácie, Nadácie CARF pueda atender el máximo posible de ayudas al estudio. Consulta el informe.
Viac informácií nájdete nižšie

Dotácia Nadácia CARF
31. decembra 2023

Stránka dotácie ha distribuido para ayudas al estudio la cantidad de 553.971 € que supone un 10 % del total de las concedidas por la Fundación CARF, que alcanzaron los 5.539.713 € en 2023. Mira el detalle del informe.

Nehnuteľnosti: 13 402 020 €.

Pokladnica: 2 553 270 €.

Variabilný príjem: 4 953 492 EUR.

Pevný príjem: 3 484 889 €.

Zmiešané: 1.956.654 €.

Suroviny: 811 738 EUR.

Súkromný kapitál: 1 654 971 €.

Alternatívne riadenie: 943 839 EUR.

Priradenie aktív 2023 %
Štátna pokladnica 2.553.270 8,58 %
Pevný príjem3.484.889 11,71 %
Akcie4.953.492 16,64 %
Zmiešané fondy 1.956.654 6,57 %
Alternatívne riadenie943.839 3,17 %
Suroviny 811.738 2,73 %
Súkromný kapitál 1.654.971 5,56 %
Nehnuteľnosti 13.402.020 45,03 %
Celkovo: 29.760.873 100 %
Zhrnutie nákladovej efektívnosti niektorých údajov %
Štátna pokladnica 3,50 %
Finančné aktíva 9,57 %
Nehnuteľnosti 5,17 %
Súkromný kapitál 5,37 %
Celkový výkon na pozadí: 7,46 %

Dotácia Nadácia CARF
31. decembra 2022

Stránka dotácie ha distribuido para ayudas al estudio la cantidad de 523.000 € que supone un 9 % del total de las concedidas por la Fundación CARF, que alcanzaron los 5.810.154 € en 2022. Mira el detalle del informe.

Nehnuteľnosti: 11.591.043 €.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty: 888 497 EUR 888 497 EUR 888 497 EUR

Variabilný príjem: 4 473 540 EUR.

Pevný príjem: 3 134 427 €.

Zmiešané: 1.527.714 €.

Suroviny: 468 273 EUR.

Súkromný kapitál: 1 441 636 €.

Alternatívne riadenie: 1 037 243 €.

Priradenie aktív 2022 %
Štátna pokladnica 888.497 3,62 %
Pevný príjem3.134.427 12,76 %
Akcie4.473.540 18,21 %
Zmiešané fondy 1.527.714 6,22 %
Alternatívne riadenie1.037.243 4,22 %
Suroviny 468.273 1,90 %
Súkromný kapitál 1.441.636 5,87 %
Nehnuteľnosti 11.591.043 47,20 %
Celkovo: 24.562.373 100 %
Zhrnutie nákladovej efektívnosti niektorých údajov %
Štátna pokladnica 0,10 %
Finančné aktíva -5,64 %
Nehnuteľnosti 5,54 %
Súkromný kapitál 6,80 %
Celkový výkon na pozadí: -2,92 %

Dotácia Nadácia CARF
31. decembra 2021

V roku 2021 dotácie ha distribuido para ayudas la cantidad de 481.500 € que supone un 9 % del total de las concedidas por la Fundación CARF. Mira el detalle del informe.

Nehnuteľnosti: 11.111.500 €.

Pokladnica: 3.261.096 €.

Variabilný príjem: 6 027 087 EUR.

Pevný príjem: 3 024 235 EUR.

Zmiešané: 1.023.678 €.

Suroviny: 444 316 EUR.

Súkromný kapitál: 1 321 134 €.

Alternatívne riadenie: 963 633 EUR.

Priradenie aktív 2021 %
Štátna pokladnica 3.261.096 12,00 %
Pevný príjem3.024.235 11,13 %
Akcie6.027.087 22,18 %
Zmiešané fondy 1.023.678 3,77 %
Alternatívne riadenie963.633 3,55 %
Suroviny 444.316 1,63 %
Súkromný kapitál 1.321.134 4,86 %
Nehnuteľnosti 11.111.500 40,89 %
Celkovo: 27.176.679 100 %
Zhrnutie nákladovej efektívnosti niektorých údajov %
Štátna pokladnica 0,05 %
Finančné aktíva 10,75 %
Nehnuteľnosti 3,86 %
Celkový výkon na pozadí: 5,86 %

Dotácia Nadácia CARF
31. decembra 2020

V roku 2020 dotácie ha distribuido la cantidad de 400.000 € para ayudas al estudio, lo que supone un 9 % del total de las concedidas por la Fundación CARF. Mira el detalle del informe.
Si quieres volver a ver la Memoria Anual, haz clic tu
Priradenie aktív 2020 %
Štátna pokladnica 3.783.261 15,38 %
Pevný príjem1.931.115 7,85 %
Akcie5.671.437 23,06 %
Zmiešané a zaručené 660.412 2,68 %
Akcie5.671.412 23,06 %
Suroviny 431.445 1,75 %
Súkromný kapitál 1.229.962 4,99 %
Nehnuteľnosti 10.891.609 44,29 %
Celkovo: 24.599.241 100 %
Zhrnutie nákladovej efektívnosti niektorých údajov %
Štátna pokladnica 0,05 %
Finančné aktíva -2,41 %
Nehnuteľnosti 4,10 %
Celkový výkon na pozadí: 1,21 %