DARUJTE TERAZ

Správa o riadení dotácie

Cieľom je, aby dotácie môže do roku 2025 splniť 20 % grantov nadácie.

Dotácia Nadácia CARF
31. decembra 2022

Stránka dotácie rozdelila na štipendiá sumu 523 000 EUR, čo predstavuje 9 % z celkového počtu grantov udelených nadáciou CARF, ktoré v roku 2022 dosiahli 5 810 154 EUR. Cieľom je každoročne zvýšiť túto sumu na granty o 1 %.

Nehnuteľnosti: 11.591.043 €.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty: 888 497 EUR 888 497 EUR 888 497 EUR

Variabilný príjem: 4 473 540 EUR.

Pevný príjem: 3 134 427 €.

Zmiešané: 1.527.714 €.

Suroviny: 468 273 EUR.

Súkromný kapitál: 1 441 636 €.

Alternatívne riadenie: 1 037 243 €.

Priradenie aktív 2022 %
Štátna pokladnica 888.497 3,62 %
Pevný príjem3.134.427 12,76 %
Akcie4.473.540 18,21 %
Zmiešané fondy 1.527.714 6,22 %
Alternatívne riadenie1.037.243 4,22 %
Suroviny 468.273 1,90 %
Súkromný kapitál 1.441.636 5,87 %
Nehnuteľnosti 11.591.043 47,20 %
Celkovo: 24.562.373 100 %
Analýza ziskovosti
Štátna pokladnica 0,10 %
Finančné aktíva 5,64 %
Nehnuteľnosti 5,54 %
Súkromný kapitál 6,80 %
Celkový výkon na pozadí: -2,92 %

Nadácia CARF
31. decembra 2021

V roku 2021 dotácie rozdelila 481 500 EUR na štipendiá, čo predstavuje 9 % z celkovej sumy grantov udelených CARF. Cieľom je zvýšiť túto sumu každý rok o 1 %.

Nehnuteľnosti: 11.111.500 €.

Pokladnica: 3.261.096 €.

Variabilný príjem: 6 027 087 EUR.

Pevný príjem: 3 024 235 EUR.

Zmiešané: 1.023.678 €.

Suroviny: 444 316 EUR.

Súkromný kapitál: 1 321 134 €.

Alternatívne riadenie: 963 633 EUR.

Priradenie aktív 2021 %
Štátna pokladnica 3.261.096 12,00 %
Pevný príjem3.024.235 11,13 %
Akcie6.027.087 22,18 %
Zmiešané fondy 1.023.678 3,77 %
Alternatívne riadenie963.633 3,55 %
Suroviny 444.316 1,63 %
Súkromný kapitál 1.321.134 4,86 %
Nehnuteľnosti 11.111.500 40,89 %
Celkovo: 27.176.679 100 %
Analýza ziskovosti
Štátna pokladnica 0,05 %
Finančné aktíva 10,75 %
Nehnuteľnosti 3,86 %
Celkový výkon na pozadí: 5,86 %

Nadácia CARF
31. decembra 2020

V roku 2020 dotácie rozdelila na štipendiá sumu 400 000 EUR, čo predstavuje 9 % z celkovej sumy grantov udelených CARF. Cieľom je každoročne zvýšiť túto sumu na granty o 1 %.

Nehnuteľnosti: 10.891.609 €.

Pokladnica: 3.783.261 €.

Variabilný príjem: 5 617 437 EUR.

Pevný príjem: 1 931 115 EUR.

Zmiešané: 660.412 €.

Suroviny: 431 445 EUR.

Súkromný kapitál: 1 229 962 €.

Priradenie aktív 2020 %
Štátna pokladnica 3.783.261 15,38 %
Pevný príjem1.931.115 7,85 %
Akcie5.671.437 23,06 %
Zmiešané a zaručené 660.412 2,68 %
Akcie5.671.412 23,06 %
Suroviny 431.445 1,75 %
Súkromný kapitál 1.229.962 4,99 %
Nehnuteľnosti 10.891.609 44,29 %
Celkovo: 24.599.241 100 %
Analýza ziskovosti
Štátna pokladnica 0,05 %
Finančné aktíva -2,41 %
Nehnuteľnosti 4,10 %
Celkový výkon na pozadí: 1,21 %

Nadácia CARF
31. decembra 2019

V roku 2019 dotácie Na štipendiá sa rozdelilo 450 000 EUR, čo predstavuje 2 % z celkovej sumy. Cieľom je každoročne zvýšiť túto sumu na granty o 1 %.

Nehnuteľnosti: 10.250.000 €.

Pokladnica: 3.134.852 €.

Variabilný príjem: 4 617 922 EUR.

Pevný príjem: 1 860 964 €.

Zmiešané: 1.360.415 €.

Garantované: 2 074 370 €.

Suroviny: 376 053 EUR.

Súkromný kapitál: 700 000 EUR

Priradenie aktív 2019 %
Štátna pokladnica 3.134.852 12,86 %
Pevný príjem 1.860.964 7,63 %
Akcie 4.617.922 18,95 %
Zmiešané a zaručené 1.360.415 5,58 %
Alternatívne riadenie 2.074.370 8,51 %
Suroviny 376.053 1,54 %
Súkromný kapitál 700.000 2,87 %
Nehnuteľnosti 10.250.000 42,05 %
Celkovo: 24.374.576 100 %
Analýza ziskovosti
Štátna pokladnica 0,05 %
Investičné fondy 6,17 %
Akciové portfólio 5,34 %
Nehnuteľnosti 4,55 %
Celkový výkon na pozadí: 4,59 %

Nadácia CARF
31. decembra 2018

Nehnuteľnosti: 10.250.000 €.

Pokladnica: 5.539.253 €.

Pevný príjem: 1 060 588 EUR.

Variabilný príjem: 3 790 808 EUR.

Suroviny: 314 135 EUR.

Alternatívne riadenie: 383 943 EUR.

Zmiešané a zaručené: 1.247.463 €

Priradenie aktív Suma %
Štátna pokladnica 5.539.253 24,52 %
Pevný príjem 1.060.588 4,70 %
Akcie 3.790.808 16,78 %
Zmiešané a zaručené 1.247.463 5,52 %
Alternatívne riadenie 383.943 1,70 %
Suroviny 314.135 1,39 %
Nehnuteľnosti 10.250.000 45,38 %
Celkovo: 22.586.190 100 %
Analýza ziskovosti
Štátna pokladnica 0,05 %
Investičné fondy -5,26 %
Akciové portfólio -24,21 %
Nehnuteľnosti 4,52 %
Iné 1,15 %
Celkový výkon na pozadí: -2,64 %