DONĒT TAGAD

Vadības ziņojums dotācija

Mērķis ir, lai dotācija līdz 2025. gadam var apmierināt 20 % no fonda dotācijām.

Dāvinājums CARF fonds
2022. gada 31. decembris

Portāls dotācija ir sadalījis stipendijām 523 000 €, kas ir 9 % no kopējā CARF fonda piešķirto stipendiju apjoma, kas 2022. gadā sasniedza 5 810 154 €. Mērķis ir katru gadu palielināt šo stipendijām paredzēto summu par 1 %.

Nekustamais īpašums: 11 591 043 €.

Nauda un tās ekvivalenti: 888 497 €.

Mainīgie ienākumi: 4 473 540 €.

Fiksētie ienākumi: 3 134 427 €.

Jaukti: 1.527.714 €.

Izejvielas: 468 273 €.

Privātais kapitāls: 1 441 636 €.

Alternatīva pārvaldība: 1 037 243 €.

Aktīvu sadalījums 2022 %
Valsts kase 888.497 3,62 %
Fiksētie ienākumi3.134.427 12,76 %
Akcijas4.473.540 18,21 %
Jauktie fondi 1.527.714 6,22 %
Alternatīva pārvaldība1.037.243 4,22 %
Izejvielas 468.273 1,90 %
Privātais kapitāls 1.441.636 5,87 %
Nekustamais īpašums 11.591.043 47,20 %
Kopā: 24.562.373 100 %
Rentabilitātes analīze
Valsts kase 0,10 %
Finanšu aktīvi 5,64 %
Nekustamais īpašums 5,54 %
Privātais kapitāls 6,80 %
Kopējais fona sniegums: -2,92 %

Mērķfinansējums CARF fonds
2021. gada 31. decembris

2021. gadā dotācija ir sadalījusi 481 500 eiro stipendijām, kas ir 9 % no kopējās CARF piešķirto stipendiju summas. Mērķis ir katru gadu palielināt šo summu par 1 %.

Nekustamais īpašums: 11 111 500 €.

Valsts kase: 3.261.096 €.

Mainīgie ienākumi: 6 027 087 €.

Fiksētie ienākumi: 3 024 235 €.

Jaukti: 1.023.678 €.

Izejvielas: 444 316 €.

Privātais kapitāls: 1 321 134 €.

Alternatīva pārvaldība: 963 633 €.

Aktīvu sadalījums 2021 %
Valsts kase 3.261.096 12,00 %
Fiksētie ienākumi3.024.235 11,13 %
Akcijas6.027.087 22,18 %
Jauktie fondi 1.023.678 3,77 %
Alternatīva pārvaldība963.633 3,55 %
Izejvielas 444.316 1,63 %
Privātais kapitāls 1.321.134 4,86 %
Nekustamais īpašums 11.111.500 40,89 %
Kopā: 27.176.679 100 %
Rentabilitātes analīze
Valsts kase 0,05 %
Finanšu aktīvi 10,75 %
Nekustamais īpašums 3,86 %
Kopējais fona sniegums: 5,86 %

Mērķfinansējums CARF fonds
2020. gada 31. decembris

2020. gadā dotācija ir sadalījusi stipendijām 400 000 €, kas ir 9 % no kopējās CARF piešķirto stipendiju summas. Mērķis ir katru gadu palielināt šo dotāciju summu par 1 %.

Nekustamais īpašums: 10 891 609 €.

Valsts kase: 3.783.261 €.

Mainīgie ienākumi: 5 617 437 EUR.

Fiksētie ienākumi: 1 931 115 €.

Jaukti: 660.412 €.

Izejvielas: 431 445 €.

Privātais kapitāls: 1 229 962 €.

Aktīvu sadalījums 2020 %
Valsts kase 3.783.261 15,38 %
Fiksētie ienākumi1.931.115 7,85 %
Akcijas5.671.437 23,06 %
Jaukti un garantēti 660.412 2,68 %
Akcijas5.671.412 23,06 %
Izejvielas 431.445 1,75 %
Privātais kapitāls 1.229.962 4,99 %
Nekustamais īpašums 10.891.609 44,29 %
Kopā: 24.599.241 100 %
Rentabilitātes analīze
Valsts kase 0,05 %
Finanšu aktīvi -2,41 %
Nekustamais īpašums 4,10 %
Kopējais fona sniegums: 1,21 %

Mērķfinansējums CARF fonds
2019. gada 31. decembris

2019. gadā dotācija 450 000 jeb 2 % no kopējās summas tika sadalīti stipendijām. Mērķis ir katru gadu palielināt šo dotāciju summu par 1 %.

Nekustamais īpašums: 10 250 000 €.

Valsts kase: 3.134.852 €.

Mainīgie ienākumi: 4 617 922 €.

Fiksētie ienākumi: 1 860 964 €.

Jaukti: 1.360.415 €.

Garantētā summa: 2 074 370 €.

Izejvielas: 376 053 €.

Privātais kapitāls: 700 000 eiro

Aktīvu sadalījums 2019 %
Valsts kase 3.134.852 12,86 %
Fiksētie ienākumi 1.860.964 7,63 %
Akcijas 4.617.922 18,95 %
Jaukti un garantēti 1.360.415 5,58 %
Alternatīva pārvaldība 2.074.370 8,51 %
Izejvielas 376.053 1,54 %
Privātais kapitāls 700.000 2,87 %
Nekustamais īpašums 10.250.000 42,05 %
Kopā: 24.374.576 100 %
Rentabilitātes analīze
Valsts kase 0,05 %
Ieguldījumu fondi 6,17 %
Kapitāla portfelis 5,34 %
Nekustamais īpašums 4,55 %
Kopējais fona sniegums: 4,59 %

Mērķfinansējums CARF fonds
31 decembris 2018

Nekustamais īpašums: 10 250 000 €.

Valsts kase: 5.539.253 €.

Fiksētie ienākumi: 1 060 588 €.

Mainīgie ienākumi: 3 790 808 €.

Izejvielas: 314 135 €.

Alternatīvā pārvaldība: 383 943 €.

Jaukti un garantēti: 1.247.463 €

Aktīvu sadalījums Summa %
Valsts kase 5.539.253 24,52 %
Fiksētie ienākumi 1.060.588 4,70 %
Akcijas 3.790.808 16,78 %
Jaukti un garantēti 1.247.463 5,52 %
Alternatīva pārvaldība 383.943 1,70 %
Izejvielas 314.135 1,39 %
Nekustamais īpašums 10.250.000 45,38 %
Kopā: 22.586.190 100 %
Rentabilitātes analīze
Valsts kase 0,05 %
Ieguldījumu fondi -5,26 %
Kapitāla portfelis -24,21 %
Nekustamais īpašums 4,52 %
Citi 1,15 %
Kopējais fona sniegums: -2,64 %