NU DONEREN

Verslag van de directie schenking

Het doel is dat de schenking tegen 20 % van de subsidies van de stichting kan voldoen.

Gift Stichting CARF
31 december 2022

De schenking heeft een bedrag van 523.000 euro verdeeld voor beurzen, wat neerkomt op 9 % van het totale bedrag aan beurzen dat door de Stichting CARF is toegekend en dat in 2022 5.810.154 euro bedroeg. Het doel is om dit bedrag voor beurzen elk jaar met 1 % te verhogen.

Onroerend goed: 11.591.043 €.

Geldmiddelen en kasequivalenten: 888.497 € 888.497 € 888.497

Variabel inkomen: 4.473.540 €.

Vastrentende waarden: 3.134.427 €.

Gemengd: 1.527.714 €.

Grondstoffen: 468.273 €.

Private equity: 1.441.636 €.

Alternatief beheer: 1.037.243 €.

Toewijzing van activa 2022 %
Schatkist 888.497 3,62 %
Vast inkomen3.134.427 12,76 %
Aandelen4.473.540 18,21 %
Gemengde fondsen 1.527.714 6,22 %
Alternatief beheer1.037.243 4,22 %
Grondstoffen 468.273 1,90 %
Private equity 1.441.636 5,87 %
Onroerend goed 11.591.043 47,20 %
Totaal: 24.562.373 100 %
Winstgevendheidsanalyse
Schatkist 0,10 %
Financiële activa 5,64 %
Onroerend goed 5,54 %
Private equity 6,80 %
Algemene prestaties op de achtergrond: -2,92 %

Gift CARF Stichting
31 december 2021

In 2021 de schenking heeft 481.500 euro verdeeld voor beurzen, wat neerkomt op 9 % van het totale bedrag van de door CARF toegekende beurzen. Het is de bedoeling dit bedrag elk jaar met % te verhogen.

Onroerend goed: 11.111.500 €.

Schatkist: 3.261.096 €.

Variabel inkomen: 6.027.087 €.

Vaste inkomsten: 3.024.235 €.

Gemengd: 1.023.678 €.

Grondstoffen: 444.316 €.

Private Equity: 1.321.134 €.

Alternatief beheer: 963.633 €.

Toewijzing van activa 2021 %
Schatkist 3.261.096 12,00 %
Vast inkomen3.024.235 11,13 %
Aandelen6.027.087 22,18 %
Gemengde fondsen 1.023.678 3,77 %
Alternatief beheer963.633 3,55 %
Grondstoffen 444.316 1,63 %
Private equity 1.321.134 4,86 %
Onroerend goed 11.111.500 40,89 %
Totaal: 27.176.679 100 %
Winstgevendheidsanalyse
Schatkist 0,05 %
Financiële activa 10,75 %
Onroerend goed 3,86 %
Algemene prestaties op de achtergrond: 5,86 %

Gift CARF Stichting
31 december 2020

In 2020 zal de schenking heeft voor beurzen een bedrag van 400.000 euro verdeeld, wat neerkomt op 9 % van het totale bedrag van de door CARF toegekende subsidies. Het is de bedoeling dit bedrag voor subsidies elk jaar met % te verhogen.

Onroerend goed: 10.891.609 €.

Schatkist: 3.783.261 €.

Variabele inkomsten: 5.617.437 €.

Vaste inkomsten: 1.931.115 €.

Gemengd: 660.412 €.

Grondstoffen: 431.445 €.

Private Equity: 1.229.962 €.

Toewijzing van activa 2020 %
Schatkist 3.783.261 15,38 %
Vast inkomen1.931.115 7,85 %
Aandelen5.671.437 23,06 %
Gemengd en gegarandeerd 660.412 2,68 %
Aandelen5.671.412 23,06 %
Grondstoffen 431.445 1,75 %
Private equity 1.229.962 4,99 %
Onroerend goed 10.891.609 44,29 %
Totaal: 24.599.241 100 %
Winstgevendheidsanalyse
Schatkist 0,05 %
Financiële activa -2,41 %
Onroerend goed 4,10 %
Algemene prestaties op de achtergrond: 1,21 %

Gift CARF Stichting
31 december 2019

In 2019 de schenking 450.000, ofwel 2 % van het totaal, is verdeeld voor studiebeurzen. Het is de bedoeling dit bedrag voor subsidies elk jaar met % te verhogen.

Onroerend goed: 10.250.000 €.

Schatkist: 3.134.852 €.

Variabele inkomsten: 4.617.922 €.

Vaste inkomsten: 1.860.964 €.

Gemengd: 1.360.415 €.

Gegarandeerd: 2.074.370 €.

Grondstoffen: 376.053 €.

Private equity: 700.000 euro

Toewijzing van activa 2019 %
Schatkist 3.134.852 12,86 %
Vast inkomen 1.860.964 7,63 %
Aandelen 4.617.922 18,95 %
Gemengd en gegarandeerd 1.360.415 5,58 %
Alternatief beheer 2.074.370 8,51 %
Grondstoffen 376.053 1,54 %
Private equity 700.000 2,87 %
Onroerend goed 10.250.000 42,05 %
Totaal: 24.374.576 100 %
Winstgevendheidsanalyse
Schatkist 0,05 %
Beleggingsfondsen 6,17 %
Aandelenportefeuille 5,34 %
Onroerend goed 4,55 %
Algemene prestaties op de achtergrond: 4,59 %

Gift CARF Stichting
31 december 2018

Onroerend goed: 10.250.000 €.

Schatkist: 5.539.253 €.

Vaste inkomsten: 1.060.588 €.

Variabel inkomen: 3.790.808 €.

Grondstoffen: 314.135 €.

Alternatief beheer: 383.943 €.

Gemengd en gegarandeerd: 1.247.463 €

Toewijzing van activa Bedrag %
Schatkist 5.539.253 24,52 %
Vast inkomen 1.060.588 4,70 %
Aandelen 3.790.808 16,78 %
Gemengd en gegarandeerd 1.247.463 5,52 %
Alternatief beheer 383.943 1,70 %
Grondstoffen 314.135 1,39 %
Onroerend goed 10.250.000 45,38 %
Totaal: 22.586.190 100 %
Winstgevendheidsanalyse
Schatkist 0,05 %
Beleggingsfondsen -5,26 %
Aandelenportefeuille -24,21 %
Onroerend goed 4,52 %
Andere 1,15 %
Algemene prestaties op de achtergrond: -2,64 %