NU DONEREN

Gift

De voortdurende steun voor de integrale vorming van priesters en seminaristen gaat verder dan de cycli van de economie. Wij werken in het schenkingsfonds (schenking) van de stichting, zodat we ze altijd kunnen steunen.
Doneer

Wat is het doel?

De schenking wil de integrale vorming van priesters en seminaristen consequent ondersteunen, over de negatieve conjunctuur heen.

De voor het fonds ontvangen inkomsten worden voorzichtig belegd, met het doel de koopkracht van het oorspronkelijke kapitaal te handhaven, en een deel van de winst wordt gebruikt voor beurzen.
Het is het resultaat van de investering die als studiehulp wordt gebruikt.

Hoe wordt het beheerd?

De schenking CARF wordt beheerd door een comité van deskundigen, dat investeert om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ten minste over dezelfde slagvaardigheid beschikken als de huidige generatie (intergenerationele rechtvaardigheid). Ongeveer:

Herinvesteren

Daartoe wordt een deel van het beleggingsresultaat (rente, dividenden, vermogenswinst, enz.) herbelegd in het fonds zelf, zodat het fonds zijn koopkracht niet verliest door het effect van de inflatie.

Principes en engagement

CARF, dat zich inzet voor de beginselen van maatschappelijk verantwoord beleggen, streeft ernaar te beleggen in fondsen met initiatieven die milieuzorg, sociale verantwoordelijkheid en goed ondernemingsbestuur (ESG) bevorderen.

CARF voldoet ook aan de gedragscodes inzake verantwoorde financiële investeringen, zowel wat betreft de middelen en de organisatie van de Stichting als de selectie van de investeringen.

Door het effect van een donatie blijvend te maken, kan de CARF-stichting ambitieuzere en langetermijnprojecten uitvoeren.

Cijfers bereikt in 2022

Lees meer over ons beheerverslag over de schenking van de Stichting CARF. Het doel is om elk jaar het bedrag dat wordt toegewezen aan beurzen en studiebeurzen met 1 % te verhogen.
Beheersverslag
voorzien voor beurzen
van steun in 2022