NU DONEREN

Wat is een priester?

«El sacerdote está al servicio de los hombres: es ministro de su salvación, de su felicidad, de su auténtica liberación», Benedicto XVI.
Zie hieronder voor meer informatie

Wat en wie is een priester?

«Los presbíteros, los sacerdotes, son en la Iglesia y para la Iglesia una representación sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor», Sint Johannes Paulus II.

Wanneer een priester wordt gevormd en het sacrament van de Heilige Orde ontvangt, is hij bereid zijn lichaam en geest, dat wil zeggen zijn hele wezen, aan de Heer te lenen en hem te gebruiken "vooral op die momenten waarop hij het offer van het Lichaam en Bloed van Christus brengt, wanneer hij in de naam van God, in de sacramentele biecht, de zonden vergeeft".

Het toedienen van deze twee sacramenten is zo centraal in de missie van de priester dat al het andere eromheen moet draaien", Sint Josemaria.
Wat de missie van een priester betreft: "juist omdat hij Christus toebehoort, staat de priester radicaal ten dienste van de mensen: hij is een dienaar van hun heil, van hun geluk, van hun authentieke bevrijding".
Benedictus XVI - GA 24/06/09

Missie van een priester

"Dit priesterschap is ministerieel. Deze functie, die de Heer heeft toevertrouwd aan de herders van zijn volk, is een ware dienst" (CV II, LG, 24)".

Dit is de reden voor de waardigheid van priesters, die niet persoonlijk maar kerkelijk is. De waardigheid van het mysterie dat zij voltrekken, elke keer dat zij brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van onze Heer, is de reden van het geloof die betekenis geeft aan het hele christendom.

In deze priesters bewonderen wij de deugden die iedere christen en ieder eerlijk mens toekomen: inzicht, rechtvaardigheid, een leven van werk (priesterwerk in dit geval), naastenliefde, opvoeding, zachtmoedigheid in de omgang met anderen.
Wij, de christelijke gelovigen, verwachten dat het priesterlijke karakter duidelijk wordt benadrukt: Dat de priester bidt; dat hij de sacramenten toedient; dat hij klaar staat om iedereen te verwelkomen, van welke aard dan ook; dat hij liefde en toewijding legt in de viering van de Heilige Mis; dat hij in de biechtstoel zit; dat hij de zieken en bedroefden troost; dat hij raad en naastenliefde heeft voor de behoeftigen; dat hij catechese geeft; dat hij het Woord van God predikt en niet een ander soort menselijke wetenschap die, zelfs als hij het heel goed zou weten, niet de wetenschap zou zijn die redt en tot het eeuwige leven leidt.

"God is de enige rijkdom die mensen uiteindelijk in een priester willen vinden". Benedictus XVI, toespraak, 16-03-2009.
Wat is haar identiteit?
De heilige Josemaría vraagt: "Dat van Christus. Alle christenen kunnen en moeten niet alter Christus zijn, maar ipse Christus: andere Christus, Christus zelf! Maar in de priester wordt dit onmiddellijk gegeven, op een sacramentele manier.

De heilige Josemaría, priester voor de eeuwigheid, 13-04-1973.
"Onze identiteit heeft als ultieme bron de liefde van de Vader (...) Het leven en het ambt van de priester zijn een voortzetting van het leven en handelen van Christus zelf".

Johannes Paulus II, Boodschap, 02-11-1990.

Waarom heeft Christus het priesterambt ingesteld?

Het priesterambt bestaat niet voor zichzelf, maar voor "de vorming van de christelijke gemeenschap, zodat deze in staat is geloof en liefde uit te stralen in de burgermaatschappij" (Zalige Alvaro del Portillo - Schriften over het priesterschap). (Zalige Alvaro del Portillo - Schriften over het priesterschap).

Aangezien zijn identiteit sacramenteel de identiteit van Christus is, komt de trouw van de priester overeen met de trouw van Christus. Vandaar de noodzaak van de heiligheid van de priester, niet alleen voor de objectieve werkzaamheid van de sacramenten, maar ook voor de volle toekomst van de dienst die hij in elk ambt aan de gelovigen verleent.

"Hoewel hun verschil essentieel is en niet alleen in graad, zijn [het doop- of gewoon priesterschap en het ambtelijk priesterschap] aan elkaar gewijd".
"Het priesterambt is geboren in de Bovenzaal, samen met de Eucharistie, zoals mijn eerbiedwaardige Johannes Paulus II zo vaak heeft benadrukt. Hij schreef in zijn laatste brief van Witte Donderdag (n. 1): "Het priesterlijk bestaan moet als bijzondere titel een eucharistische vorm hebben". Het is precies deze "eucharistische vorm" van het leven van de priester die zijn celibataire staat zo gelukkig geschikt maakt, omdat het zijn toewijding om de Kerk toe te behoren met een echtelijke liefde onderbouwt, waardoor in hem voortdurend de pastorale liefde ten dienste van alle zielen wordt gestimuleerd" (n. 2).
Benedictus XVI - 2-04-2005.

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN