NU DONEREN

Wettelijke kennisgeving

Informatie over de regeling van de toegang tot de website, de diensten en de eigenaars.
Zie hieronder voor meer informatie
Om te voldoen aan de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Informatie en Elektronische Handel (hierna LSSI), informeren wij u hierbij dat deze website eigendom is van
van Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF. De algemene informatie van de verantwoordelijke voor deze website zijn de hieronder vermelde:
- Headline: Stichting Centro Académico Romano - Stichting CARF.
- Adres: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Spanje).
De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de daarop verstrekte informatie niet te gebruiken om de volgende activiteiten uit te voeren
activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde. De door de gebruiker uitgevoerde activiteiten zijn van
zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, zonder in enig geval aansprakelijk te zijn voor Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF, voor eventuele schade of nadeel veroorzaakt door de activiteit uitgevoerd door de
gebruiker.
De gebruiksvoorwaarden van deze website zijn van onbepaalde duur. Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF, behoudt zich het recht voor om elk van deze en de inhoud ervan te wijzigen. Alle op deze website gepubliceerde informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en we behouden ons het recht voor om de verspreiding ervan zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of op te schorten. Op de levering van diensten en de verspreiding van informatie is de Spaanse wetgeving van toepassing.