Neem contact op met
NU DONEREN
NU DONEREN
Neem contact op met
NU DONEREN

Wettelijke kennisgeving

Informatie over de regeling van de toegang tot de website, de diensten en de eigenaars.

Algemene informatie

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende e-handel, worden hieronder de algemene informatiegegevens van deze website uiteengezet:
Headline: CARF, Stichting Centro Academico Romano.
Adres: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1.
28006 Madrid.
Registergegevens: particuliere culturele stichting van promotie met liefdadig karakter. Erkend door het Ministerie van Cultuur volgens ministerieel besluit van 22.V.1989, gepubliceerd in het B.O.E. van 13.V. en geregistreerd onder nummer 140.
Headline: CARF, Stichting Centro Academico Romano.
Adres: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1.
28006 Madrid.

Propiedad industrial e intelectual

"Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud ervan (teksten, logo's, afbeeldingen, geluiden, audio, video, software...) zijn het exclusieve eigendom van CARF, Centro Académico Romano Fundación, of het gebruik ervan is toegestaan door de eigenaren.

Artikel 34 van wet 17/2001 van 17 december 2001 inzake merken, alsmede andere eventueel toepasselijke nationale wetgeving, garandeert het exclusieve recht op het gebruik van voornoemde onderscheidende tekens in het handelsverkeer. Bijgevolg is het gebruik ervan door derden zonder toestemming verboden.

De gebruiker kan alle elementen bekijken en afdrukken,
kopiëren en opslaan op uw computer of op een andere fysieke drager, op voorwaarde dat het voor uw persoonlijk en privégebruik is, en dus, commercieel gebruik, verspreiding, wijziging, aanpassing of decompilatie is ten strengste verboden.

CARF verleent geen enkele licentie of gebruiksvergunning van welke aard ook voor zijn intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of voor enig ander eigendom of recht van exploitatie, reproductie, verspreiding, mededeling of transformatie met betrekking tot de webpagina, alfabetische, fotografische of andersoortige inhoud of ondersteuning".

Retour-, annulerings- en terugbetalingsbeleid

1. Deze website komt niet tussen in het bankbeheer van manuele of geautomatiseerde betalingen, en is derhalve vrijgesteld van elke verplichting of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering ervan, evenals uit de annulering van betalingen.

2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, en Centro Académico Romano Fundación behoudt zich het recht voor elke gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de gecontracteerde dienst, onverminderd andere rechtsvorderingen.

3. Donaties aan deze entiteit worden gedaan met de betaalmiddelen die te allen tijde beschikbaar zijn op deze website, waaronder, in voorkomend geval, virtuele beveiligde kassabetaling, waarvan de werking volledig vertrouwelijk is met de Spaanse bank.

4. Zodra de schenking is gedaan, stuurt Centro Académico Romano Fundación de nodige mededelingen aan de schenker voor de juiste juridische en accreditatiedoeleinden.

5. Het bedrag van de gedane schenking is zuiver, niet terugvorderbaar en niet overdraagbaar.

6. In het kader van de Europese en nationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt u erop gewezen dat de persoonsgegevens die u in de formulieren invoert, worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van deze entiteit om ze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd. Elke wijziging moet door de respectieve eigenaar aan deze entiteit worden meegedeeld.
7. In overeenstemming met de Europese en nationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt u ervan in kennis gesteld dat u met betrekking tot de voor verwerking verzamelde persoonsgegevens over de mogelijkheid beschikt uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen door middel van een verzoek aan deze entiteit op het postadres of e-mailadres.

8. In deze omstandigheden, zoals vastgesteld door de Europese en nationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, treedt deze entiteit op als een gegevensverwerker waarvoor de verantwoordelijke van de virtuele kassa of het externe betaalmiddel verantwoordelijk is, en zal zij dus de gegevens alleen verwerken volgens de instructies van de eigenaar van het bestand, en ze niet toepassen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor de schenking is gedaan, noch ze meedelen, zelfs niet voor opslag, aan andere personen.

9. Door een overeenkomstig formulier in te vullen en de voorwaarden ervan te aanvaarden, stemt u uitdrukkelijk in met de vrijstelling van verantwoordelijkheid van deze entiteit met betrekking tot betaalmiddelen van derden en erkent u de naleving van de voorwaarden die in deze informatie zijn opgenomen. De persoonsgegevens die u op dit formulier invult, worden door deze entiteit uitsluitend en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd.
magnifiercrosschevron-down