DONERA NU

Rättsligt meddelande

Information om regleringen av tillträdet till webbplatsen, tjänsterna och ägarna.
För mer information, se nedan
För att följa bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la
Information och elektronisk handel (nedan kallad LSSI), informerar vi dig härmed om att denna webbplats ägs av
från Stiftelsen Centro Académico Romano, CARF-stiftelsen. Allmän information om de ansvariga för denna webbplats är de som anges nedan:
- Rubrik: Stiftelsen Centro Académico Romano - CARF-stiftelsen.
- Adress: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Spanien).
Användaren förbinder sig att inte använda webbplatsen, eller den information som tillhandahålls där, i syfte att utföra följande aktiviteter
verksamhet som strider mot lag, moral eller allmän ordning. De aktiviteter som utförs av användaren är av
eget ansvar, utan att i något fall vara ansvarig gentemot Stiftelsen Centro Académico Romano, stiftelsen CARF, för varje skada eller men som kan ha orsakats av den verksamhet som bedrivs av
användare.
Villkoren för användning av denna webbplats är obestämda. Stiftelsen Centro Académico Romano, stiftelsen CARF, förbehåller sig rätten att ändra var och en av dessa, liksom deras innehåll. All information som publiceras på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål, och vi förbehåller oss rätten att ta bort eller avbryta spridningen av den utan föregående meddelande. Tillhandahållande av tjänster och spridning av information regleras av spansk lag.