Kontakt
WPŁAĆ TERAZ
WPŁAĆ TERAZ
Kontakt
WPŁAĆ TERAZ

Nota prawna

Informacje na temat regulacji dostępu do strony internetowej, usług i właścicieli.

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie handlu elektronicznego, poniżej przedstawiono ogólne dane informacyjne dotyczące niniejszej strony internetowej:
Nagłówek: CARF, Fundacja Centro Academico Romano.
Adres: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1.
28006 Madrid.
Dane rejestrowe: prywatna fundacja kulturalna o charakterze charytatywnym. Uznany przez Ministerstwo Kultury zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym z 22.V.1989 r., opublikowany w B.O.E. z 13.V. i zarejestrowany pod numerem 140.
Nagłówek: CARF, Fundacja Centro Academico Romano.
Adres: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1.
28006 Madrid.

Propiedad industrial e intelectual

"Wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej na tej stronie internetowej i jej zawartości (teksty, logo, obrazy, dźwięki, audio, wideo, oprogramowanie...) są wyłączną własnością CARF, Centro Académico Romano Fundación, lub ich wykorzystanie zostało zatwierdzone przez ich właścicieli.

Artykuł 34 ustawy 17/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. o znakach towarowych, a także inne przepisy krajowe, które mogą mieć zastosowanie, gwarantują wyłączne prawo do używania w obrocie handlowym wyżej wymienionych oznaczeń odróżniających. W związku z tym zabronione jest ich wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zezwolenia.

Użytkownik może obejrzeć wszystkie elementy, wydrukować je,
kopiować je i przechowywać na swoim komputerze lub na innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że jest to do Państwa osobistego i prywatnego użytku, a zatem, wykorzystanie w celach komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja, zmiana lub dekompilacja są surowo zabronione.

CARF nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej lub jakiejkolwiek innej własności lub prawa do wykorzystania, powielania, rozpowszechniania, przekazywania lub przekształcania związanego ze stroną internetową, alfabetyczną, fotograficzną lub jakimkolwiek innym rodzajem treści lub wsparcia".

Polityka zwrotu, anulowania i refundacji

1. Niniejsza strona internetowa nie ingeruje w zarządzanie bankowe płatności ręcznych lub automatycznych, dlatego jest zwolniona z wszelkich zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z ich realizacji, jak również z anulowania płatności.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, a Centro Académico Romano Fundación zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z usług objętych umową użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań prawnych.

3. Darowizny na rzecz tego podmiotu będą przekazywane za pomocą środków płatniczych dostępnych w każdej chwili na tej stronie internetowej, w tym, w stosownych przypadkach, za pomocą bezpiecznych płatności wirtualnych POS, których działanie jest całkowicie poufne z bankiem hiszpańskim.

4. Po przekazaniu darowizny Centro Académico Romano Fundación wyśle do darczyńcy odpowiednie komunikaty w celach prawnych i akredytacyjnych.

5. Kwota przekazanej darowizny jest czysta, bezzwrotna i niezbywalna.

6. Dla celów europejskich i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, informuje się Państwa, że dane osobowe, które wprowadzą Państwo w formularzach, zostaną włączone do pliku będącego własnością tego podmiotu w celu wykorzystania ich wyłącznie do celów, dla których zostały zamówione. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone do tego podmiotu przez odpowiedniego właściciela.
7. Zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuje się Państwa, że w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w celu ich przetwarzania, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, za pomocą wniosku skierowanego do tego podmiotu na pocztowy lub elektroniczny adres kontaktowy.

8. W tych warunkach, zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, podmiot ten działa jako przetwarzający dane, za które odpowiedzialny jest administrator wirtualnego punktu sprzedaży lub zewnętrznych środków płatniczych, i w związku z tym będzie przetwarzał dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami właściciela pliku, i nie będzie ich stosował ani wykorzystywał do celów innych niż te, na które została przekazana darowizna, ani przekazywał ich, nawet w celu przechowywania, innym osobom.

9. Wypełniając odpowiedni formularz, akceptując jego warunki i wypełniając rubryki, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności tego podmiotu w odniesieniu do środków płatniczych osób trzecich i potwierdzają spełnienie warunków określonych w niniejszej informacji. Dane osobowe, które wypełniają Państwo w tym formularzu, będą wykorzystywane przez ten podmiot tylko i wyłącznie do celów, dla których zostały one zamówione.
magnifiercrosschevron-down