WPŁAĆ TERAZ

Nota prawna

Informacje na temat regulacji dostępu do strony internetowej, usług i właścicieli.
Więcej informacji znajdą Państwo poniżej
W celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la
Informacja i Handel Elektroniczny (dalej LSSI), niniejszym informujemy Państwa, że niniejsza strona internetowa jest własnością
z Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF. Ogólne informacje o osobach odpowiedzialnych za tę stronę internetową są wymienione poniżej:
- Nagłówek: Fundacja Centro Académico Romano - Fundacja CARF.
- Adres: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Hiszpania).
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać strony internetowej ani informacji na niej zawartych do prowadzenia następujących działań
działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym. Działania prowadzone przez użytkownika mają charakter
na swoją wyłączną odpowiedzialność, w żadnym wypadku nie ponosząc odpowiedzialności wobec Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF, za wszelkie szkody lub uszczerbki, które mogą być spowodowane działalnością prowadzoną przez
użytkownik.
Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej są nieokreślone. Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF, zastrzega sobie prawo do modyfikowania każdego z nich, jak również ich treści. Wszystkie informacje publikowane na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia lub zawieszenia ich rozpowszechniania bez uprzedniego powiadomienia. Świadczenie usług i rozpowszechnianie informacji podlega prawu hiszpańskiemu.