ANNETAGE PRAEGU

Õiguslikud märkused

Teave veebisaidile juurdepääsu reguleerimise, teenuste ja omanike kohta.
aviso legal
Lisateavet vt allpool
Et täita 11. juuli 2002. aasta seaduse 34/2002 infoühiskonna teenuste kohta (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), se informa que esta página web es titularidad
aadressilt Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation. Selle veebisaidi eest vastutavate isikute üldandmed on loetletud allpool:
- Pealkiri: Centro Académico Romano Foundation - CARF Foundation.
- Aadress: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Hispaania).
Kasutaja kohustub mitte kasutama veebilehte ega seal pakutavat teavet järgmiste tegevuste teostamiseks
seaduste, kõlbluse või avaliku korra vastase tegevuse eest. Kasutaja poolt teostatav tegevus on
tema ainuvastutus, ilma et ta oleks mingil juhul vastutav selle eest, et Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, mis tahes kahju või kahju eest, mida võib põhjustada tegevus, mida teostab
kasutaja.
Selle veebisaidi kasutustingimused on tähtajatu. Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, jätab endale õiguse muuta kõiki neid, samuti nende sisu. Kogu sellel veebisaidil avaldatud teave on ainult teavitamise eesmärgil ja me jätame endale õiguse selle levitamise ilma eelneva etteteatamiseta eemaldada või peatada. Teenuste osutamine ja teabe levitamine on reguleeritud Hispaania seadustega. Aquí puedes consultar la política de privacidad de nuestra web.