Nadace CARF
Kontakt
Přispějte nyní
Kontakt
DARUJTE NYNÍ

Právní upozornění

Informace o regulaci přístupu k webovým stránkám, službám a vlastníkům.

Obecné informace

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o elektronickém obchodu jsou níže uvedeny obecné informace o těchto webových stránkách:
Titulek: Nadace CARF, Nadace Centro Académico Romano.
Adresa: Conde de Peñalver, 45. Mezzanine, kancelář 1.
28006 Madrid.
Údaje v rejstříku: soukromá kulturní nadace s charitativním charakterem. Uznáno Ministerstvem kultury podle ministerského nařízení ze dne 22.V.1989, zveřejněno v B.O.E. ze dne 13.V. a registrováno pod číslem 140.
Titulek: Nadace CARF, Nadace Centro Académico Romano.
Adresa: Conde de Peñalver, 45. Mezzanine, kancelář 1.
28006 Madrid.

Průmyslové a duševní vlastnictví

"Veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví na těchto webových stránkách a jejich obsahu (texty, loga, obrázky, zvuky, audio, video, software...) jsou výhradním vlastnictvím CARF, Centro Académico Romano Fundación, nebo jejich použití bylo povoleno jejich vlastníky.

Článek 34 zákona č. 17/2001 ze dne 17. prosince 2001 o ochranných známkách, jakož i další případné vnitrostátní právní předpisy zaručují výlučné právo na užívání výše uvedených rozlišovacích označení v obchodním styku. Jejich používání neoprávněnými třetími stranami je proto zakázáno.

Uživatel si může zobrazit všechny prvky, vytisknout je,
kopírovat je a ukládat do počítače nebo na jiné fyzické médium za předpokladu, že je to pro vaše osobní a soukromé použití, a proto, komerční použití, šíření, úpravy, změny nebo dekompilace jsou přísně zakázány.

Společnost CARF neuděluje žádnou licenci ani oprávnění k jakémukoli použití svých práv duševního a/nebo průmyslového vlastnictví nebo jakéhokoli jiného vlastnictví nebo práva na využívání, reprodukci, distribuci, komunikaci nebo transformaci související s webovou stránkou, abecedním, fotografickým nebo jiným typem obsahu nebo podpory".

Pravidla pro vracení, zrušení a vrácení peněz

1. Tyto webové stránky nezasahují do bankovní správy manuálních nebo automatizovaných plateb, a jsou proto zproštěny jakýchkoli povinností nebo odpovědnosti vyplývajících z jejich provedení, jakož i ze zrušení plateb.

2. Uživatel je odpovědný za pravdivost poskytnutých údajů a Centro Académico Romano Fundación si vyhrazuje právo vyloučit ze smluvních služeb uživatele, který poskytl nepravdivé údaje, aniž by tím byly dotčeny další právní kroky.

3. Příspěvky tomuto subjektu se provádějí prostřednictvím platebních prostředků, které jsou kdykoli k dispozici na těchto internetových stránkách, případně včetně virtuální bezpečné platby na pokladně, jejíž provoz je u španělské banky zcela důvěrný.

4. Po poskytnutí daru zašle nadace CARF, Centro Académico Romano Fundación, dárci příslušná sdělení pro příslušné právní a akreditační účely.

5. Výše poskytnutého daru je čistá, nevratná a nepřenosná.

6. Pro účely evropských a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme, že osobní údaje, které zadáte do formulářů, budou zařazeny do souboru, který je ve vlastnictví tohoto subjektu, aby je mohl použít výhradně pro účely, pro které jsou požadovány. Jakékoli změny musí být tomuto subjektu oznámeny příslušným vlastníkem.
7. V souladu s evropskými a vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů vás informujeme, že v souvislosti s osobními údaji shromážděnými za účelem zpracování máte možnost uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku, a to prostřednictvím žádosti adresované tomuto subjektu na poštovní nebo elektronickou kontaktní adresu.

8. Za těchto podmínek, jak je stanoveno evropskými a vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů, vystupuje tento subjekt jako zpracovatel údajů, za které odpovídá správce virtuální pokladny nebo externího platebního prostředku, a proto bude údaje zpracovávat pouze v souladu s pokyny vlastníka souboru a nebude je používat ani využívat k jiným účelům, než pro které byl dar poskytnut, ani je nebude sdělovat jiným osobám, a to ani za účelem jejich uložení.

9. Vyplněním příslušného formuláře, přijetím jeho podmínek a vyplněním oddílů výslovně souhlasíte se zproštěním odpovědnosti tohoto subjektu ve vztahu k platebním prostředkům třetích stran a potvrzujete, že dodržujete podmínky uvedené v těchto informacích. Osobní údaje, které vyplníte v tomto formuláři, budou tímto subjektem použity pouze a výhradně pro účely, pro které jsou požadovány.
lupakřížChevron-down