DARUJTE NYNÍ

Právní upozornění

Informace o regulaci přístupu k webovým stránkám, službám a vlastníkům.
Další informace naleznete níže
Za účelem dodržení ustanovení zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la
Informace a elektronický obchod (dále jen LSSI), Vás tímto informujeme, že tyto webové stránky jsou ve vlastnictví společnosti
z Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF. Obecné informace o osobách odpovědných za tyto webové stránky jsou uvedeny níže:
- Titulek: Nadace Centro Académico Romano - CARF Foundation.
- Adresa: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Španělsko).
Uživatel se zavazuje, že nebude používat tyto webové stránky ani informace na nich uvedené k provádění následujících činností.
činností, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Činnosti prováděné uživatelem jsou
na svou výhradní odpovědnost, aniž by byl v jakémkoli případě odpovědný za Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF, za jakoukoli škodu nebo újmu, která může být způsobena činností prováděnou společností
uživatel.
Podmínky používání těchto webových stránek jsou časově neomezené. Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF, si vyhrazuje právo upravit každou z nich, stejně jako jejich obsah. Veškeré informace zveřejněné na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a vyhrazujeme si právo je odstranit nebo pozastavit jejich šíření bez předchozího upozornění. Poskytování služeb a šíření informací se řídí španělským právem.