ANNETAGE PRAEGU

Tegevusjuhend

See rikkumisest teatamise kanal võimaldab CARFi sihtasutusel ennetada ja avastada igasugust ebaregulaarset, ebaseaduslikku või kuritegelikku käitumist.
Lisateavet vt allpool
Fundación CARF-Canal-denuncia-biblia

Tegevusjuhend

CARF püüab tagada, et tema ja tema töötajate käitumine vastab kehtivatele õigusaktidele, eetilistele põhimõtetele ja üldtunnustatud sotsiaalse vastutuse põhimõtetele.

CARFi käitumiskoodeks kiideti fondi kuratooriumi poolt heaks 29.9.2021 koos kaebuste esitamise kanali käivitamisega.

Saate näha SIIN meie tegevusjuhend.

Tegevusjuhendi mittejärgimisest teatamine

CARF teeb huvitatud isikutele kättesaadavaks sidekanali kaebuste vastuvõtmiseks, mis on seotud CARFi poolt või CARFis toime pandud õigusaktide rikkumiste ja/või käitumisjuhendis sätestatud põhimõtetega vastuolus olevate tavadega ning muude olukordade või sündmustega, mis nõuavad regulatiivse vastavuse eest vastutava ametniku tähelepanu, kellega saab ühendust võtta aadressil [email protected]

Soovi korral on võimalik saada ka isiklikku vestlust vastavusametnikuga.
CARF tagab saadud kaebuste uurimisel maksimaalse konfidentsiaalsuse, kaitstes kaebuse esitajate ja kostjate identiteeti ning nende mainet, teavitades ainult neid isikuid, kes on protsessi jaoks hädavajalikud.

CARF töötleb kaebuskanali kaudu esitatud isikuandmeid üksnes saadud teabe haldamiseks ning saadud kaebuse selgitamiseks ja lahendamiseks vajalikuks peetavate meetmete ja uurimiste läbiviimiseks.

Kaebus

Selle kanali kaudu esitatud teavet säilitatakse ainult nii kaua, kui on vaja otsustada, kas teatatud asjaolude uurimine algatatakse. Kolm kuud pärast teatamist kustutatakse andmed kaebuste süsteemist.

Kaebuse esitaja andmed

Kaebusi ei võeta vastu, kui kaebuse esitaja ei ole esitanud järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress.

Kaebuse postitus

Saate näha SIIN meie tegevusjuhend.

Teatatud faktid

Vaidlustatud asjaolude kohta tuleb märkida järgmist:

- Asjaomased isikud (süüdistatavate isikuandmed, kui need on teada, nende nimed, ametikohad või funktsioonid sihtasutuses).

- milles väidetav tegu seisneb, esitades selle võimalikult lühidalt ja märkides kõik kaebuse selgitamiseks vajalikud andmed.

- Samuti peaksite märkima, kas olete vabatahtlik, tarnija, annetaja, abisaaja või olete muul viisil seotud sihtasutusega.

- Teatatud sündmuste täpne või ligikaudne kuupäev.
- Kui teil on dokumente, mida peate tõendiks teatatud mittevastavuse kohta, esitage need palun meile saadetud kaebuse e-kirja lisana.

Saavutuste saavutamisele kaasaaitamine
meie missioonist

CARF hindab väga positiivselt, et selle kasutajad, partnerid, liikmed, töötajad, vabatahtlikud, tarnijad või koostööpartnerid teataksid käitumisjuhendi vastasest, ebaseaduslikust või kriminaalsest käitumisest.
Seetõttu teeme kõigile kasutajatele kättesaadavaks rikkumisest teatamise kanali, et nad saaksid teatada käitumisjuhendi rikkumistest või mis tahes eeskirjade eiramisest, ebaseaduslikust või kuritegelikust käitumisest, mida nad avastavad CARF Foundationis.