DONIRAJTE ZDAJ

Kodeks ravnanja

Ta kanal za prijavo nepravilnosti omogoča fundaciji CARF preprečevanje in odkrivanje nepravilnega, nezakonitega ali kaznivega ravnanja.
Za več informacij glej spodaj
Fundación CARF-Canal-denuncia-biblia

Kodeks ravnanja

Družba CARF si prizadeva zagotoviti, da je njeno ravnanje in ravnanje njenih zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo, etičnimi načeli in splošno sprejetimi načeli družbene odgovornosti.

Upravni odbor fundacije je kodeks ravnanja CARF odobril 29. septembra 2021, hkrati pa se je začel uporabljati tudi kanal za pritožbe.

Ogledate si lahko TU naš kodeks ravnanja.

Poročanje o neskladnosti s kodeksom ravnanja

Organ CARF zainteresiranim strankam omogoča komunikacijski kanal za sprejemanje pritožb v zvezi s kršitvami zakonodaje in/ali praksami, ki so v nasprotju z načeli, določenimi v njegovem kodeksu ravnanja, ki jih je morda storil organ CARF ali so bile storjene znotraj njega, ter drugimi razmerami ali dogodki, ki zahtevajo pozornost pooblaščenca za skladnost s predpisi, ki je na voljo na naslovu [email protected]

Na zahtevo je na voljo tudi osebni razgovor z uradnikom za skladnost.
CARF zagotavlja največjo zaupnost pri preiskovanju prejetih pritožb, pri čemer varuje identiteto pritožnikov in obtožencev ter njihov ugled in obvešča le tiste osebe, ki so v postopku nujno potrebne.

Družba CARF bo osebne podatke, posredovane prek pritožbenega kanala, obdelala izključno za upravljanje prejetega sporočila ter za izvajanje ukrepov in preiskav, ki se zdijo potrebni za razjasnitev in rešitev prejete pritožbe.

Pritožba

Informacije, posredovane po tej poti, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za odločitev, ali naj se začne preiskava sporočenih dejstev. Tri mesece po sporočilu bodo podatki izbrisani iz sistema za pritožbe.

Podatki o pritožniku

Pritožbe ne bodo sprejete brez naslednjih podatkov o pritožniku: ime, priimek, telefonska številka in e-poštni naslov.

Pošta za pritožbe

Ogledate si lahko TU naš kodeks ravnanja.

Poročana dejstva

V zvezi z očitanimi dejstvi je treba ugotoviti naslednje:

- Vpletene osebe (identiteta obtožencev, če so znani, njihova imena, položaji ali funkcije v fundaciji).

- V čem je domnevno dejanje, pri čemer je treba biti čim bolj jedrnat in navesti vse podatke, ki so pomembni za razjasnitev pritožbe.

- Navesti morate tudi, ali ste prostovoljec, dobavitelj, donator, upravičenec ali ste kakor koli povezani s fundacijo.

- Natančen ali približen datum dogodkov, o katerih se poroča.
- Če imate dokumentacijo, za katero menite, da je dokaz o prijavljeni neskladnosti, jo priložite k e-poštnemu sporočilu o pritožbi, ki nam ga pošljete.

Prispevek k dosežkom
našega poslanstva

CARF zelo pozitivno ocenjuje, da njegovi uporabniki, partnerji, člani, zaposleni, prostovoljci, dobavitelji ali sodelavci prijavijo tista ravnanja, ki kršijo kodeks ravnanja in so nepravilna, nezakonita ali kazniva.
Zato vsem uporabnikom zagotavljamo kanal za prijavo nepravilnosti, da lahko prijavijo kršitve kodeksa ravnanja ali kakršne koli nepravilnosti, nezakonito ali kaznivo ravnanje, ki jih zaznajo v fundaciji CARF.