NU DONEREN

Privacybeleid

Maatregelen om de veiligheid en het rechtmatig gebruik van gebruikersgegevens en privacy te waarborgen.
Zie hieronder voor meer informatie

Informatie

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation, GDPR-BMC) en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD en GDD), informeren wij u dat persoonsgegevens, waaronder foto's, die op deze website zijn verzameld, kunnen worden opgenomen en verwerkt in een verwerkingsoperatie onder de verantwoordelijkheid van Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF, om telefonisch of elektronisch contact met u op te nemen via uw e-mailadres, evenals voor andere doeleinden: om uw verzoek om informatie, donaties, opmerkingen of vragen te behandelen, om u in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of om de juiste aandacht in onze communicatie met u te waarborgen.

De betrokkenen worden hierbij geïnformeerd en stemmen er uitdrukkelijk mee in dat Academisch Centrum
Romano Foundation, CARF Foundation,
kan als verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens, waaronder foto's van de gebruiker, verwerken, doorgeven, toewijzen en, indien van toepassing, internationaal overdragen voor haar legitieme doeleinden, uitsluitend aan entiteiten die deelnemen aan haar activiteiten, ontwikkeling en bedrijfsdoelstelling, evenals aan personen en entiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan deze entiteit.

In overeenstemming met onze toewijding aan privacy, Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF, heeft als prioriteit het strikt vertrouwelijk houden van alle informatie die u ons hebt toevertrouwd en beschikt over de nodige technische, organisatorische en menselijke middelen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot uw gegevens, en in elk geval met volledig respect voor uw privacy.

Op 10 juli 2023 heeft de Europese Commissie het adequaatheidsbesluit betreffende de EU-VS kader voor gegevensprivacy (BMC), over het passende niveau van bescherming van persoonsgegevens in het EU-VS-kader voor gegevensprivacy, dat het voor Amerikaanse bedrijven gemakkelijker maakt en garandeert om gegevens van Europese burgers te verwerken. Met het oog hierop, Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF, ervoor te zorgen dat alle internationale doorgiften plaatsvinden op voorwaarde dat de betrokkene uitdrukkelijk heeft ingestemd met de voorgestelde doorgifte, na te zijn geïnformeerd over de mogelijke risico's van dergelijke doorgiften voor hem of haar, bij gebrek aan een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard en passende waarborgen worden geboden, zoals bepaald in artikel 49, lid 1, onder a).

Wij informeren u dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van verwerking en portabiliteit van uw persoonlijke gegevens die in onze verwerking zijn opgenomen, door te schrijven, vergezeld van een kopie van een officieel document waarin u wordt geïdentificeerd, gericht aan Stichting Centro Académico Romano, Stichting CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Spanje) of via het volgende e-mailadres [email protected].

Laatste wijziging: december 2023.