Kontakta
DONERA NU
DONERA NU
Kontakta
DONERA NU

Integritetspolicy

Åtgärder som organisationen har vidtagit för att garantera säkerheten och den lagliga användningen av användardata och integritet.

Information

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän dataskyddsförordning, GDPR) informerar vi dig om att personuppgifter, inklusive fotografier, som samlas in på denna webbplats kan inkluderas och behandlas i en fil som ägs av Stiftelsen Centro Académico Romano.
För att kontakta dig per telefon eller elektroniskt via din e-postadress, samt för andra ändamål: för att hantera din begäran om information, för att behandla ditt samarbetsformulär, dina kommentarer eller frågor, för att registrera dig för nyhetsbrev och/eller bulletin för att garantera korrekt uppmärksamhet i vår kommunikation med dig.

Personuppgifter

Personuppgiftsinnehavarna informeras om och samtycker till att dessa uppgifter, inklusive bild- och audiovisuella uppgifter, fritt och fullständigt överförs till Centro Académico Romano Fundación. På samma sätt ger de Centro Académico Romano Fundación tillstånd att sprida, överföra och dela dessa personuppgifter.
Du kan också få bildrättigheter, gratis eller mot betalning, till alla enheter, utan tidsbegränsning eller geografisk begränsning. Allt detta, alltid i enlighet med de grundläggande syftena med Stiftelsen Centro Académico Romano.

Integritet

I enlighet med vårt engagemang för integritet prioriterar Centro Académico Romano Fundación att upprätthålla den strängaste sekretessen för all information som du kan ha anförtrott oss och har de tekniska, organisatoriska och mänskliga resurser som krävs för att garantera att endast auktoriserad personal har tillgång till dina uppgifter, och i alla fall med full respekt för din integritet.
Vi informerar dig om att du när som helst kan utöva din rätt till tillgång, rättelse, annullering och invändning mot dina personuppgifter i våra register genom att skriva till CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN, Conde de Peñalver, 45, entreplanta, oficina 1, 28006, Madrid - Spanien eller genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress privacy@fundacioncarf.org
magnifiercrosschevron-down