DONERER NU

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Foranstaltninger til at sikre sikkerhed og lovlig brug af brugerdata og privatliv.
For mere information, se nedenfor

Oplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (generel forordning om databeskyttelse, GDPR-BMC) og den organiske lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder (LOPD og GDD), informerer vi dig om, at personoplysninger, herunder fotografier, indsamlet på dette websted kan indarbejdes og behandles i en behandlingsoperation under ansvar af Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, at kontakte dig telefonisk eller elektronisk via din e-mailadresse samt til andre formål: at håndtere din anmodning om information, donationer, kommentarer eller forespørgsler, at tilmelde dig nyhedsbrevet og/eller at garantere den korrekte opmærksomhed i vores kommunikation med dig.

De registrerede informeres hermed om og giver udtrykkeligt samtykke til, at Akademisk center
Romano Foundation, CARF Foundation,
kan som dataansvarlig behandle, kommunikere, tildele og, hvor det er relevant, internationalt overføre personoplysninger, herunder fotografier af brugeren, til sine legitime formål, udelukkende til enheder, der deltager i dets aktiviteter, udvikling og virksomhedsformål, samt til personer og enheder, der er direkte relateret til denne enhed.

I overensstemmelse med vores forpligtelse til privatlivets fred, Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, har som prioritet at opretholde den strenge fortrolighed af alle de oplysninger, du måtte have betroet os, og har de nødvendige tekniske, organisatoriske og menneskelige ressourcer til at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til dine data, og under alle omstændigheder med fuld respekt for dit privatliv.

Den 10. juli 2023 vedtog Europa-Kommissionen afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende EU-US Data Privacy Framework (BMC), om det tilstrækkelige beskyttelsesniveau for persondata i EU's og USA's databeskyttelsesramme, som letter og sikrer, at amerikanske virksomheder kan behandle data om europæiske borgere. I lyset af dette, Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, sikre, at alle internationale overførsler gennemføres, forudsat at den registrerede udtrykkeligt har givet sit samtykke til den foreslåede overførsel efter at være blevet informeret om de mulige risici for ham eller hende ved sådanne overførsler på grund af manglen på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og fornødne garantier, som fastsat i artikel 49, stk. 1, litra a).

Vi informerer dig om, at du til enhver tid kan udøve din ret til adgang, berigtigelse, sletning, indsigelse, begrænsning af behandling og portabilitet af dine personlige data inkluderet i vores behandling, ved at skrive, ledsaget af en kopi af et officielt dokument, der identificerer dig, adresseret til Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Spanien) eller via følgende e-mailadresse [email protected].

Sidste ændring: december 2023.