DONEAZĂ ACUM

Politica de confidențialitate

Măsuri pentru a asigura securitatea și utilizarea legală a datelor utilizatorilor și a vieții private.
Pentru mai multe informații, a se vedea mai jos

Informații

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR-BMC) și ale Legii organice 3/2018 din 5 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (LOPD și GDD), vă informăm că datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile, colectate pe acest site pot fi încorporate și prelucrate în cadrul unei operațiuni de prelucrare aflate în responsabilitatea Fundația Centro Académico Romano, Fundația CARF, pentru a vă contacta telefonic sau electronic, prin intermediul adresei dvs. de e-mail, precum și în alte scopuri: pentru a răspunde cererii dvs. de informații, donații, comentarii sau întrebări, pentru a vă înscrie la buletinul informativ și/sau pentru a garanta atenția corectă în comunicările noastre cu dvs.

Persoanele vizate de datele cu caracter personal sunt informate și consimt în mod expres că Centrul Academic
Fundația Romano, Fundația CARF,
în calitate de operator de date, poate prelucra, comunica, cesiona și, dacă este cazul, transfera la nivel internațional date cu caracter personal, inclusiv fotografii ale utilizatorului, în scopurile sale legitime, exclusiv către entitățile care participă la activitățile, dezvoltarea și scopul său corporativ, precum și către persoanele și entitățile direct legate de această entitate.

În conformitate cu angajamentul nostru față de confidențialitate, Fundația Centro Académico Romano, Fundația CARF, are ca prioritate menținerea strictă a confidențialității tuturor informațiilor pe care ni le-ați încredințat și dispune de resursele tehnice, organizatorice și umane necesare pentru a se asigura că numai personalul autorizat are acces la datele dvs. și, în orice caz, cu respectarea deplină a vieții dvs. private.

La data de 10 iulie 2023, Comisia Europeană a adoptat decizia de adecvare privind Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor (BMC), privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor, care facilitează și asigură faptul că societățile americane pot prelucra datele cetățenilor europeni. Având în vedere acest lucru, Fundația Centro Académico Romano, Fundația CARF, să se asigure că toate transferurile internaționale sunt efectuate cu condiția ca persoana vizată să fi consimțit în mod explicit la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la posibilele riscuri pe care le prezintă pentru aceasta aceste transferuri, din cauza absenței unei decizii privind caracterul adecvat și a unor garanții corespunzătoare, astfel cum se prevede la articolul 49 alineatul (1) litera (a).

Vă informăm că vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces, rectificare, ștergere, opoziție, limitare a prelucrării și portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal incluse în prelucrarea noastră, în scris, însoțit de o copie a unui document oficial care să vă identifice, adresându-vă la adresa Fundația Centro Académico Romano, Fundația CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Spania) sau prin intermediul următoarei adrese de e-mail [email protected].

Ultima modificare: decembrie 2023.