DARUJTE NYNÍ

Zásady ochrany osobních údajů

Opatření k zajištění bezpečnosti a zákonného používání uživatelských údajů a ochrany soukromí.
Další informace naleznete níže

Informace

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR-BMC) a organického zákona č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv (LOPD a GDD) vás informujeme, že osobní údaje, včetně fotografií, shromážděné na těchto webových stránkách mohou být začleněny a zpracovány v rámci operace zpracování, za kterou odpovídá Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF, kontaktovat vás telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím vaší e-mailové adresy, jakož i pro další účely: pro vyřízení vaší žádosti o informace, dary, připomínky nebo dotazy, pro registraci k odběru newsletteru a/nebo pro zajištění řádného vyřízení naší komunikace s vámi.

Subjekty osobních údajů jsou tímto informovány a výslovně souhlasí s tím, že Akademické centrum
Romano Foundation, CARF Foundation,
jako správce údajů může zpracovávat, sdělovat, předávat a případně mezinárodně předávat osobní údaje, včetně fotografií uživatele, pro své oprávněné účely, a to výhradně subjektům, které se podílejí na jeho činnosti, rozvoji a účelu společnosti, jakož i osobám a subjektům s tímto subjektem přímo spojeným.

V souladu s naším závazkem k ochraně osobních údajů, Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF, má za prioritu zachovávat přísnou důvěrnost všech informací, které jste nám případně svěřili, a disponuje nezbytnými technickými, organizačními a lidskými zdroji, aby zajistila, že k vašim údajům budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci, a to v každém případě při plném respektování vašeho soukromí.

Dne 10. července 2023 přijala Evropská komise rozhodnutí o přiměřenosti týkající se Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (BMC), o přiměřené úrovni ochrany osobních údajů v rámci ochrany osobních údajů mezi EU a USA, který usnadňuje a zajišťuje, že americké společnosti mohou zpracovávat údaje evropských občanů. S ohledem na tuto skutečnost, Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF, zajistit, aby se všechna mezinárodní předání prováděla za předpokladu, že subjekt údajů výslovně souhlasil s navrhovaným předáním poté, co byl informován o možných rizicích, která pro něj taková předání mohou představovat, a to z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk, jak je stanoveno v čl. 49 odst. 1 písm. a).

Informujeme vás, že můžete kdykoli uplatnit své právo na přístup, opravu, výmaz, námitku, omezení zpracování a přenositelnost svých osobních údajů zahrnutých do našeho zpracování, a to písemně, spolu s kopií úředního dokladu, který vás identifikuje, na adresu Nadace Centro Académico Romano, Nadace CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Španělsko) nebo prostřednictvím této e-mailové adresy [email protected].

Poslední změna: prosinec 2023.