ADOMÁNYOZZON MOST

Adatvédelmi szabályzat

A felhasználói adatok és a magánélet biztonságát és jogszerű használatát biztosító intézkedések.
További információkért lásd alább

Információ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR-BMC) és a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garantálásáról szóló, december 5-i 3/2018. sz. organikus törvény (LOPD és GDD) rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a weboldalon gyűjtött személyes adatok, beleértve a fényképeket is, a következők felelősségi körébe tartozó feldolgozási művelet keretében kerülhetnek beépítésre és feldolgozásra. Centro Académico Romano Alapítvány, CARF Alapítvány, hogy telefonon vagy elektronikus úton, az Ön e-mail címén keresztül felvegyük Önnel a kapcsolatot, valamint egyéb célokból: információkra, adományokra, észrevételekre vagy kérdésekre vonatkozó kérelmeinek kezelése, hírlevélre való feliratkozás és/vagy az Önnel folytatott kommunikációnkban a megfelelő figyelem biztosítása érdekében.

A személyes adatok érintettjei tájékoztatást kapnak és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Akadémiai Központ
Romano Alapítvány, CARF Alapítvány,
mint adatkezelő, a személyes adatokat, beleértve a felhasználó fényképeit is, törvényes céljai érdekében feldolgozhatja, közölheti, átruházhatja és adott esetben nemzetközi szinten továbbíthatja, kizárólag a tevékenységében, fejlesztésében és vállalati céljában részt vevő szervezetek, valamint az e szervezethez közvetlenül kapcsolódó személyek és szervezetek számára.

Az adatvédelem iránti elkötelezettségünknek megfelelően, Centro Académico Romano Alapítvány, CARF Alapítvány, prioritásként kezeli az Ön által ránk bízott valamennyi információ szigorú bizalmas kezelését, és rendelkezik a szükséges technikai, szervezeti és humán erőforrásokkal annak biztosítására, hogy csak az arra felhatalmazott személyzet férjen hozzá az Ön adataihoz, minden esetben az Ön magánéletének teljes tiszteletben tartása mellett.

Az Európai Bizottság 2023. július 10-én elfogadta a megfelelőségről szóló határozatot a EU-USA adatvédelmi keretrendszer (BMC), a személyes adatok megfelelő szintű védelméről az EU-USA adatvédelmi keretrendszerben, amely megkönnyíti és biztosítja, hogy az amerikai vállalatok feldolgozhassák az európai polgárok adatait. Erre való tekintettel, Centro Académico Romano Alapítvány, CARF Alapítvány, biztosítja, hogy minden nemzetközi adattovábbítás akkor valósuljon meg, ha az érintett kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, miután tájékoztatták őt az ilyen adattovábbítással járó lehetséges kockázatokról, a megfelelőségi határozat és a 49. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott megfelelő garanciák hiánya miatt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy bármikor gyakorolhatja a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához és az adatkezelésünkben szereplő személyes adatai hordozhatóságához való jogát írásban, az Önt azonosító hivatalos dokumentum másolatának kíséretében, a következő címre küldött levéllel Centro Académico Romano Alapítvány, CARF Alapítvány, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Spanyolország) vagy a következő e-mail címen keresztül [email protected].

Utolsó módosítás: 2023. december.