WPŁAĆ TERAZ

Polityka prywatności

Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodnego z prawem wykorzystania danych użytkownika i prywatności.
Więcej informacji znajdą Państwo poniżej

Informacje

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD i GDD), informujemy Państwa, że dane osobowe, w tym zdjęcia, zebrane na tej stronie internetowej mogą być włączane i przetwarzane w ramach operacji przetwarzania na odpowiedzialność Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF, w celu skontaktowania się z Państwem telefonicznie lub elektronicznie, za pośrednictwem Państwa adresu e-mail, a także w innych celach: w celu rozpatrzenia Państwa prośby o informacje, darowizny, komentarze lub zapytania, w celu zarejestrowania się do newslettera i/lub zagwarantowania właściwej uwagi w naszej komunikacji z Państwem.

Podmioty danych osobowych są niniejszym informowane i wyrażają wyraźną zgodę na to, że Centrum Akademickie
Fundacja Romano, Fundacja CARF,
jako administrator danych, może przetwarzać, przekazywać, przydzielać i, w stosownych przypadkach, przekazywać za granicę dane osobowe, w tym zdjęcia użytkownika, do swoich uzasadnionych celów, wyłącznie podmiotom, które uczestniczą w jego działalności, rozwoju i celach korporacyjnych, a także osobom i podmiotom bezpośrednio związanym z tym podmiotem.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności, Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF, ma za priorytet zachowanie ścisłej poufności wszystkich informacji, które mogą nam Państwo powierzyć, oraz posiada niezbędne zasoby techniczne, organizacyjne i ludzkie, aby zapewnić, że tylko upoważniony personel ma dostęp do Państwa danych, a w każdym razie z pełnym poszanowaniem Państwa prywatności.

W dniu 10 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dotyczącą Ramy prywatności danych UE-USA (BMC), w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w ramach ochrony prywatności danych UE-USA, co ułatwia i zapewnia amerykańskim przedsiębiorstwom przetwarzanie danych obywateli europejskich. W związku z powyższym, Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF, zapewnić, aby wszystkie międzynarodowe przekazania danych były dokonywane pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na proponowane przekazanie, po poinformowaniu jej o możliwym ryzyku dla niej związanym z takim przekazaniem, ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i odpowiednich zabezpieczeń, jak określono w art. 49 ust. 1 lit. a).

Informujemy, że mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych objętych naszym przetwarzaniem, w formie pisemnej, wraz z kopią oficjalnego dokumentu, który Państwa identyfikuje, na adres Fundacja Centro Académico Romano, Fundacja CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Hiszpania) lub za pośrednictwem następującego adresu e-mail [email protected].

Ostatnia zmiana: grudzień 2023 r.