Свържете се с
ДАРИ СЕГА
ДАРИ СЕГА
Свържете се с
ДАРИ СЕГА

Политика за поверителност

Мерки, прилагани от организацията, за да се гарантира сигурността и законосъобразното използване на данните на потребителите и неприкосновеността на личния живот.

Информация

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) ви информираме, че личните данни, включително снимки, събрани на този уебсайт, могат да бъдат включени и обработени във файл, собственост на Фондация Centro Académico Romano.
За да се свържем с вас по телефона или по електронен път чрез вашия имейл адрес, както и за други цели: за да отговорим на вашето искане за информация, да обработим вашия формуляр за сътрудничество, вашите коментари или запитвания, да се регистрирате за бюлетина и/или бюлетина, за да гарантираме правилното внимание при комуникацията ни с вас.

Лични данни

Притежателите на лични данни са информирани и дават съгласието си за свободното и пълно предаване на Centro Académico Romano Fundación на тези данни, включително изображения и аудиовизуални данни. Със същия акт те упълномощават Centro Académico Romano Fundación да разпространява, прехвърля и споделя посочените лични данни.
Както и права върху изображения, безплатно или срещу заплащане, с всякакъв субект, без ограничение във времето или географското положение. Всичко гореизброено, винаги в съответствие с основните цели на Фондация Centro Académico Romano.

Поверителност

В съответствие с нашия ангажимент за защита на личните данни, приоритет на Centro Académico Romano Fundación е да поддържа най-строга поверителност на цялата информация, която може да сте ни поверили, и разполага с необходимите технически, организационни и човешки ресурси, за да гарантира, че само упълномощен персонал има достъп до вашите данни, и във всички случаи при пълно зачитане на личния ви живот.
Уведомяваме ви, че по всяко време можете да упражните правото си на достъп, коригиране, анулиране и възражение по отношение на личните ви данни, включени в нашите файлове, като изпратите писмо до CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN, Conde de Peñalver, 45, entreplanta, oficina 1, 28006, Madrid - Spain или като изпратите електронно писмо на следния адрес privacy@fundacioncarf.org
magnifiercrosschevron-down