DONERA NU

CARF-stiftelsen

8 jul, 24

5 krav och steg för att bli präst i Spanien

En prästs liv är en kallelse att tjäna Gud och de behövande människorna omkring honom. Det finns steg att följa för att bli präst i Spanien, från det ögonblick du känner kallelsen och kallelsen till det ögonblick du blir bildad och får prästvigningen.

I egen hög person

"...Prästämbetet ges genom ett särskilt sakrament, varigenom prästerna genom den helige Andes smörjelse förseglas med en särskild karaktär och blir så sammansatta med Kristus att de kan handla i Kristi person." (Jfr Andra Vatikankonciliet, dekret Presbyterorum Ordinis, nr 2.)

Hur blir man präst?

Att vara präst först måste vi känna rastlösheten i våra hjärtan, om vi förstår att vi har den kallelse att följa den väg som Gud ber oss om.

Kallelse och urskiljning

La kallelseär kallelsen. Alla människor har den universella kallelsen att bli helgon, men alla människor på olika sätt. Vocations inkluderar det avskilda livet, prästerskapet, singellivet och äktenskapet.

El urskiljning är den livslånga processen att ta reda på Guds vilja genom bön och bön. andlig vägledning. Urskiljning kräver mycket tålamod.

Krav för stödberättigande präst i Spanien

  • I den romersk-katolska kyrkan är det ett krav att vara man. Alla kommer att ha friheten att börja ett liv som är vigt åt Gud.
  • Uppfyller den spanska biskopskonferensens särskilda krav.
  • Uppfyller de särskilda kraven i varje stift. Biskoparna i varje stift är ansvariga för utbildning och antagning av framtida präster.
  • Studerar vid seminariet.
  • Ta emot prästvigningens sakrament

krav för att bli präst i Spanien skalad 1

Om prästens uppdrag "Just för att han tillhör Kristus står prästen radikalt i människornas tjänst: han är en minister för deras frälsning, för deras lycka, för deras autentiska frigörelse" Benedictus XVI

Stegen för att bli präst i Spanien

Att vara präst Att bli präst är inget beslut som man tar lättvindigt. Det är en resa som tar flera år att slutföra och därför krävs ett starkt hjärta och en fast övertygelse.

Det är grundläggande att delta i sin församling, i sitt centrum, med ett ord, att vara en del av Kyrkan aktivt. Uppmuntra en ständigt fördjupad vana att be och ett balanserat andaktsliv. Denna process går hand i hand med en känsla av kallelse och urskiljningsprocessen.

För att bli präst kan olika kunskapskällor hjälpa till att fatta ett beslut. På vägen dit får kandidaterna hjälp av sina utbildare och andliga ledare. "Det handlar om att skydda och vårda yrkena så att de bär mogen frukt. De är en "oslipad diamant" som ska bearbetas med omsorg, tålamod och respekt för människors samvete, så att de kan lysa mitt i Guds folk.". Påven Franciskus

Delta i seminariet

Ett av de viktigaste stegen för att bli präst i Spanien är att gå på prästseminarium.

Seminarier som t.ex. Internationellt seminarium Sedes Sapientiae i Rom och den Internationellt seminarium i Bidasoa i Pamplona, som utbildar och tar emot de seminarister som kommer från hela världen, skickade av sina biskopar, för att studera de sista fyra åren innan de blir ordinerade till diakoner. När de återvänder till sina stift och efter motsvarande utbildning prästvigs de till präster.

Att delta i en Påvligt universitet

I vissa fall, och när biskopen i stiftet anser det nödvändigt, kan seminaristerna utbildas vid ett mer specialiserat och internationellt studiecentrum, t.ex. vid de påvliga universiteten. Det är institutioner som ger akademisk kunskap och där kyrkans universalitet lever ut på kyrkans väg. utbildning av präster.

När det gäller de studiecentra som CARF-stiftelsen främjar är det företagsuppgifter som Opus Dei ställer till förfogande för biskopar över hela världen.

Alla kyrkliga studier som avslutas vid påvliga institutioner ger behörighet för prästtjänst i alla delar av världen med lämplig licens.

Att bli kallad till prästvigning

När du har avslutat seminariet kan en biskop kalla dig till heliga ordnar och ordinera dig till präst. prästvigningens sakrament består i att ägna sig åt tjänsten som tjänare av kyrkan och Gud. Detta kräver full hängivenhet och fri vilja till Gud. Ordinationens sakrament ger auktoritet att utöva kyrkliga funktioner och tjänster. Den är indelad i tre grader av engagemang:

  • El BiskopsämbetetHan ger honom fullheten av orden och gör kandidaten till apostlarnas legitima efterträdare och anförtror honom ämbetet att undervisa, helga och regera.
  • El PresbyteratHan gör kandidaten till präst och god herde i Kristus. Han kan handla i huvudet Kristi namn och förvalta gudstjänsten.
  • El DiakonatDen ger kandidaten en order att tjänstgöra i kyrkan genom gudstjänst, förkunnelse, vägledning och framför allt välgörenhet.

"Prästen är inte en psykolog, sociolog eller antropolog: han är en annan Kristus, Kristus själv, för att ta hand om sina bröders själar".

Det är Kristus som går förbi, 79

CARF Foundations arbete

Inom CARF vill vi att alla kallelser ska nå prästämbetet, och därför uppmanar vi kristna att vara mer engagerade och att ekonomiskt stödja kandidater som vill fullfölja sin prästutbildning på ett adekvat sätt. En gedigen prästutbildning kommer att göra det möjligt för dem att bättre hjälpa alla människor i utövandet av sin prästerliga tjänst. pastoralt arbete.

Vittnesmål

De som studerar vid Sedes Sapientiae International Seminary och Bidasoa International Seminary tillbringar upp till sex år med att utbilda sig för att tjäna kyrkan på fem kontinenter. De har redan ställt sig frågan hur de ska bli präster. De har gått igenom alla steg för att bli präster i Spanien och i världen. Vill du veta mer om deras vittnesmål?

Seminarister som förbereder sig för att bli präster svarar på Guds kallelse genom att ägna sina liv åt kyrkans arbete. Att bara ta sig till seminariets dörr har varit en kamp och ett åtagande för dem alla.

EN VOCATION 
SOM KOMMER ATT LÄMNA SPÅR EFTER SIG

Hjälp att så
Prästernas värld
DONERA NU