WPŁAĆ TERAZ

Fundacja CARF

8 lipca, 24

5 wymagań i kroków, aby zostać księdzem w Hiszpanii

Życie księdza jest powołaniem do służby Bogu i potrzebującym ludziom wokół niego. Aby zostać księdzem w Hiszpanii, trzeba przejść pewne etapy, począwszy od momentu, kiedy poczuje się powołanie, aż do momentu formacji i przyjęcia sakramentu święceń.

In persona Christi

"...Kapłaństwo, jest udzielane przez szczególny Sakrament, dzięki któremu kapłani, przez namaszczenie Ducha Świętego, zostają zapieczętowani szczególnym charakterem i są tak skonfigurowani z Chrystusem, że mogą działać w osobie Chrystusa." (Por. Sobór Watykański II, Dekret Presbyterorum Ordinis, n. 2.)

Jak zostać księdzem?

Być ksiądz najpierw musimy poczuć niepokój w naszym sercu, jeśli zrozumiemy, że mamy powołanie aby podążać drogą, której Bóg od nas wymaga.

Powołanie i rozeznanie

The powołaniejest powołaniem. Wszyscy ludzie mają uniwersalne powołanie do bycia świętymi, ale każdy w inny sposób. Powołania obejmują życie konsekrowane, kapłaństwo, samotność i małżeństwo.

The rozeznanie to trwający przez całe życie proces ustalania woli Bożej poprzez modlitwę i modlitwę. przewodnictwo duchowe. Rozeznanie wymaga dużo cierpliwości.

Wymagania kwalifikacyjne ksiądz w Hiszpanii

  • W Kościele rzymskokatolickim jest to wymóg bycia mężczyzną. Każdy będzie miał wolność, aby rozpocząć życie poświęcone Bogu.
  • Przestrzeganie szczególnych wymogów Konferencji Episkopatu Hiszpanii.
  • Przestrzegać szczególnych wymagań każdej diecezji. Za formację i przyjęcie przyszłych księży odpowiedzialni są biskupi każdej diecezji.
  • Studia w seminarium.
  • Przyjęcie sakramentu święceń kapłańskich

wymagania, aby zostać księdzem w Hiszpanii w skali 1

O misji kapłana "Właśnie dlatego, że należy do Chrystusa, kapłan jest radykalnie na usługach ludzi: jest szafarzem ich zbawienia, ich szczęścia, ich autentycznego wyzwolenia" Benedykt XVI

Jak zostać księdzem w Hiszpanii

Być ksiądz Zostanie księdzem nie jest decyzją, którą należy podejmować lekkomyślnie. Jest to podróż, która trwa latami i dlatego wymaga siły serca i mocnych przekonań.

Podstawą jest uczestnictwo w swojej parafii, w swoim ośrodku, jednym słowem bycie częścią Kościół aktywnie. Zachęcanie do coraz głębszego nawyku modlitwy i zrównoważonego życia pobożnego. Proces ten idzie w parze z poczuciem powołania i procesem rozeznawania.

Aby zostać księdzem, w podjęciu decyzji mogą pomóc różne źródła wiedzy. Po drodze kandydaci otrzymują pomoc od swoich formatorów i kierowników duchowych. "Chodzi o to, aby strzec i pielęgnować powołania, aby przynosiły dojrzałe owoce. Są one "diamentem w kamieniu", nad którym trzeba pracować z troską, cierpliwością i szacunkiem dla sumienia ludu, aby mogły błyszczeć pośród ludu Bożego.". Papież Franciszek

Dołącz do seminarium

Jednym z najważniejszych kroków, aby zostać księdzem w Hiszpanii, jest wstąpienie do seminarium.

Seminaria takie jak np. Międzynarodowe Seminarium Sedes Sapientiae w Rzymie i Międzynarodowe Seminarium Bidasoa w Pampelunie, kształcą i wychowują seminarzystów, którzy przyjeżdżają z całego świata, wysłani przez swoich biskupów, aby odbyć ostatnie cztery lata studiów, aż do święceń diakonatu. Po powrocie do swoich diecezji i po odpowiednim przeszkoleniu otrzymują święcenia kapłańskie.

Uczestnictwo w Uniwersytet Papieski

W niektórych przypadkach, gdy biskup diecezji uzna to za konieczne, seminarzyści mogą odbywać praktyki w bardziej wyspecjalizowanych i międzynarodowych ośrodkach naukowych, takich jak uniwersytety papieskie. Są to instytucje, które dostarczają wiedzy akademickiej i w których uniwersalność Kościoła jest przeżywana w drodze. formacja księży.

W przypadku ośrodków studiów promowanych przez Fundację CARF, są to zadania korporacyjne, które Opus Dei oddaje do dyspozycji biskupów na całym świecie.

Wszystkie studia kościelne ukończone w instytucjach papieskich kwalifikują do posługi kapłańskiej w każdej części świata z odpowiednią licencją.

Powołanie do święceń

Po ukończeniu seminarium biskup może powołać Pana do święceń i wyświęcić do pracy duszpasterskiej. The sakrament święceń kapłańskich polega na poświęceniu się służbie Kościołowi i Bogu. Wymaga to pełnego oddania i swobodnego dysponowania Bogiem. Sakrament święceń daje uprawnienia do wykonywania funkcji i posług kościelnych. Jest on podzielony na trzy stopnie zaangażowania:

  • The EpiskopatPrzyznaje pełnię orderu i czyni kandydata prawowitym następcą apostołów oraz powierza mu urzędy nauczania, uświęcania i rządzenia.
  • The PrezbiteratKonfiguruje on kandydata do Chrystusa, kapłana i dobrego pasterza. Jest zdolny do działania w imieniu Chrystusa, który jest głową, i do sprawowania kultu Bożego.
  • The DiakonatPrzyznaje kandydatowi order do służby w Kościele, poprzez sprawowanie kultu Bożego, głoszenie kazań, prowadzenie i przede wszystkim miłość.

"Ksiądz nie jest psychologiem, ani socjologiem, ani antropologiem: jest drugim Chrystusem, samym Chrystusem, który ma zajmować się duszami swoich braci".

To Chrystus, który przechodzi obok, 79

Praca Fundacji CARF

W CARF pragniemy, aby wszystkie powołania doszły do kapłaństwa, dlatego zachęcamy chrześcijan do większego zaangażowania i finansowego wsparcia kandydatów, którzy pragną ukończyć formację kapłańską w odpowiedni sposób. Solidna formacja kapłańska pozwoli im lepiej pomagać wszystkim ludziom w pełnieniu posługi kapłańskiej. praca duszpasterska.

Testimonials

Rezydenci Międzynarodowego Seminarium Sedes Sapientiae i Międzynarodowego Seminarium Bidasoa spędzają do sześciu lat na formacji, aby służyć Kościołowi na pięciu kontynentach. Już zadali sobie pytanie, jak zostać księdzem. Przeszli przez wszystkie etapy, aby zostać księżmi w Hiszpanii i na świecie. Czy chcą Państwo poznać ich zeznania?

Seminarzyści przygotowujący się do stanu duchownego odpowiadają na Boże wezwanie, poświęcając swoje życie pracy w Kościele. Już samo dotarcie do drzwi seminarium było dla nich wszystkich trudem i poświęceniem.

OGŁOSZENIE 
KTÓRY POZOSTAWI SWÓJ ŚLAD

Proszę pomóc siać
świat kapłanów
WPŁAĆ TERAZ