LAHJOITA NYT

CARF-säätiö

8 heinäkuu, 24

5 vaatimusta ja vaihetta papiksi ryhtymiseksi Espanjassa

Papin elämä on kutsumus palvella Jumalaa ja hädänalaisia ihmisiä ympärillään. Pappisvirkaan pääsemiseksi Espanjassa on noudatettava tiettyjä vaiheita siitä hetkestä lähtien, kun tunnet kutsumuksen ja kutsumuksen, kunnes sinut on muodostettu ja saat vihkimyksen sakramentin.

In persona Christi

"...Pappeus, annetaan erityisellä sakramentilla, jossa papit Pyhän Hengen voitelun kautta sinetöidään erityisellä luonteella ja heidät konfiguroidaan niin Kristukseen, että he voivat toimia Kristuksen persoonassa." (Vrt. toinen Vatikaanin kirkolliskokous, asetus Presbyterorum Ordinis, n. 2.)

Miten tulla papiksi?

Olla pappi ensin meidän on tunnettava levottomuus sydämessämme, jos ymmärrämme, että meillä on kutsumus seurata tietä, jota Jumala pyytää meiltä.

Kutsumus ja harkinta

The kutsumuson kutsumus. Kaikilla ihmisillä on universaali kutsumus olla pyhiä, mutta jokaisella eri tavalla. Kutsumuksiin kuuluvat vihitty elämä, pappeus, naimattomuus ja avioliitto.

The arvostelukyky on elinikäinen prosessi, jossa Jumalan tahto selvitetään rukouksen ja rukoilemisen kautta. henkinen opastus. Erotuskyky vaatii paljon kärsivällisyyttä.

Kelpoisuusvaatimukset pappi Espanjassa

  • Roomalaiskatolisessa kirkossa on vaatimuksena olla mies. Jokaisella on vapaus aloittaa Jumalalle omistettu elämä.
  • Espanjan piispainkokouksen erityisvaatimusten noudattaminen.
  • Kunkin hiippakunnan erityisvaatimusten noudattaminen. Kunkin hiippakunnan piispat ovat vastuussa tulevien pappien koulutuksesta ja hyväksymisestä.
  • Opiskelu seminaarissa.
  • Pappisvihkimyksen sakramentin vastaanottaminen

pappisvihkimyksen vaatimukset Espanjassa asteikolla 1

Papin tehtävästä "Juuri siksi, että pappi kuuluu Kristukselle, hän on radikaalisti ihmisten palveluksessa: hän on heidän pelastuksensa, onnellisuutensa ja todellisen vapautumisensa palvelija" Benedictus XVI.

Vaiheet pappisvirkaan Espanjassa

Olla pappi Papiksi ryhtyminen ei ole kevyt päätös. Se on matka, joka kestää vuosia, ja siksi se vaatii sydämen voimaa ja vakaita uskomuksia.

On olennaisen tärkeää osallistua seurakuntaanne, keskukseenne, sanalla sanoen olla osa seurakuntaa. Kirkko aktiivisesti. Kannusta yhä syvempään rukouksen tapaan ja tasapainoiseen hartauselämään. Tämä prosessi kulkee käsi kädessä kutsumuksen tunteen ja harkintaprosessin kanssa.

Papiksi ryhtymistä varten eri tietolähteet voivat auttaa päätöksen tekemisessä. Matkan varrella kokelaita auttavat heidän kouluttajansa ja hengelliset ohjaajansa. "Kyse on kutsumusten varjelemisesta ja vaalimisesta, jotta ne kantavat kypsää hedelmää. Ne ovat "hiomaton timantti", jota on työstettävä huolella, kärsivällisyydellä ja ihmisten omantunnon kunnioittamisella, jotta ne loistaisivat Jumalan kansan keskellä.". Paavi Franciscus

Liity seminaariin

Yksi tärkeimmistä askeleista pappisvirkaan pääsemiseksi Espanjassa on päästä pappisseminaariin.

Seminaarit, kuten Kansainvälinen seminaari Sedes Sapientiae Roomassa ja Bidasoa Kansainvälinen seminaari Pamplonassa, kouluttaa ja majoittaa seminaarilaisia, jotka tulevat kaikkialta maailmasta piispojensa lähettäminä opiskelemaan viimeiset neljä vuotta ennen diakoniksi vihkimistä. Palattuaan hiippakuntaansa ja vastaavan koulutuksen jälkeen heidät vihitään papeiksi.

Osallistuminen Paavillinen yliopisto

Joissakin tapauksissa ja aina kun hiippakunnan piispa katsoo sen tarpeelliseksi, seminaarilaisia voidaan kouluttaa erikoistuneemmissa ja kansainvälisissä opintokeskuksissa, kuten paavillisissa yliopistoissa. Nämä ovat instituutioita, jotka tarjoavat akateemista tietoa ja joissa kirkon yleismaailmallisuutta eletään kirkon tiellä. pappien koulutus.

CARF-säätiön tukemien opintokeskusten tapauksessa kyse on yritystehtävistä, jotka Opus Dei antaa piispojen käyttöön kaikkialla maailmassa.

Kaikki paavillisissa instituutioissa suoritetut kirkolliset opinnot oikeuttavat pappisviran harjoittamiseen missä tahansa päin maailmaa, kun on saatu asianmukainen lisenssi.

Kutsuttuna pyhään sääntökuntaan

Kun olet suorittanut seminaarin, piispa voi kutsua sinut papiksi ja vihkiä sinut virkaan. The pappisvihkimyksen sakramentti on vihkiminen kirkon ja Jumalan palvelemiseen. Tämä edellyttää täydellistä omistautumista ja vapaata suhtautumista Jumalaan. Vihkimyksen sakramentti antaa valtuudet harjoittaa kirkollisia tehtäviä ja virkoja. Se on jaettu kolmeen sitoutumisasteeseen:

  • The EpiskopaattiHän luovuttaa kirkon arvonimen täydellisyyden ja tekee hakijasta apostolien laillisen seuraajan ja antaa hänelle opettamisen, pyhittämisen ja hallitsemisen virat.
  • The PresbyteerikuntaHän asettaa kokelaan Kristukseen, pappiin ja hyvään paimeneen. Hän pystyy toimimaan Kristuksen pään nimessä ja toimittamaan jumalallista jumalanpalvelusta.
  • The DiakoniaSe antaa hakijalle kirkon palvelusjärjestyksen jumalanpalveluksen, saarnaamisen, ohjauksen ja ennen kaikkea hyväntekeväisyyden kautta.

"Pappi ei ole psykologi, ei sosiologi eikä antropologi: hän on toinen Kristus, Kristus itse, joka huolehtii veljiensä sieluista".

Kristus on se, joka kulkee ohi, 79

CARF-säätiön työ

CARFissa haluamme, että kaikki kutsumukset pääsevät pappeuteen, ja siksi kehotamme kristittyjä sitoutumaan entistä enemmän ja tukemaan taloudellisesti ehdokkaita, jotka haluavat suorittaa pappisoppilaaksi kouluttautumisensa asianmukaisella tavalla. Vankan pappiskoulutuksen ansiosta he voivat paremmin auttaa kaikkia ihmisiä pappisviran harjoittamisessa. pastoraalityö.

Suosittelut

Sedes Sapientiae International Seminaryn ja Bidasoa International Seminaryn opiskelijat viettävät jopa kuusi vuotta koulutuksessa palvellakseen kirkkoa viidellä mantereella. He ovat jo kysyneet itseltään, miten tulla papiksi. He ovat käyneet läpi kaikki vaiheet tullakseen papeiksi Espanjassa ja koko maailmassa. Haluatko tietää heidän todistukset?

Pappisvirkaan valmistautuvat seminaarilaiset vastaavat Jumalan kutsuun omistamalla elämänsä kirkon työlle. Jo pelkkä seminaarin ovelle pääseminen on ollut heille kaikille taistelua ja sitoutumista.

VOCATION 
JOKA JÄTTÄÄ JÄLKENSÄ

Auta kylvämään
pappien maailma
LAHJOITA NYT