DONERER NU

CARF-fonden

8 jul, 24

5 krav og trin for at blive præst i Spanien

En præsts liv er et kald til at tjene Gud og de trængende mennesker omkring ham. Der er en række trin at følge for at blive præst i Spanien, fra det øjeblik du føler kaldet og kald, til du bliver dannet og modtager præstesakramentet.

In persona Christi

"...Præstedømmet er tildelt ved et særligt sakramente, hvorved præster ved Helligåndens salvelse bliver beseglet med en særlig karakter og bliver så sammensat med Kristus, at de kan handle i Kristi person." (Jf. andet Vatikankoncil, dekret Presbyterorum Ordinis, nr. 2.)

Hvordan bliver man præst?

Skal være præst først skal vi føle rastløsheden i vores hjerter, hvis vi forstår, at vi har den kald at følge den vej, som Gud beder os om.

Kaldelse og dømmekraft

La kalder kaldet. Alle mennesker har det universelle kald til at blive hellige, men hver enkelt person på en anden måde. Kaldelser omfatter det hellige liv, præstegerning, singler og ægteskab.

El skelneevne er den livslange proces med at finde Guds vilje gennem bøn og bøn. åndelig vejledning. Det kræver en masse tålmodighed at skelne.

Krav til støtteberettigelse præst i Spanien

  • I den romersk-katolske kirke er det et krav at være en mand. Alle vil have frihed til at begynde et liv viet til Gud.
  • Overholde den spanske bispekonferences særlige krav.
  • Overholder de særlige krav, der gælder i de enkelte bispedømmer. Biskopperne i hvert stift er ansvarlige for uddannelsen og optagelsen af kommende præster.
  • Studerer på seminariet.
  • Modtagelse af præstevielsen

krav for at blive præst i Spanien skaleret 1

Om præstens mission "Netop fordi han tilhører Kristus, er præsten radikalt i menneskers tjeneste: han er en minister for deres frelse, deres lykke, deres autentiske frigørelse" Benedikt XVI

Trin for at blive præst i Spanien

At være præst At blive præst er ikke en beslutning, som man skal tage let på. Det er en rejse, der tager flere år at gennemføre, og som derfor kræver et stærkt hjerte og en fast overbevisning.

Det er grundlæggende at deltage i sit sogn, i sit center, kort sagt at være en del af den Kirke aktivt. Opmuntre til en stadig dybere vane med bøn og et afbalanceret andagtsliv. Denne proces går hånd i hånd med en følelse af kald og en proces med at skelne.

For at blive præst kan forskellige kilder til viden hjælpe med at træffe en beslutning. Undervejs vil kandidaterne få hjælp af deres formatorer og åndelige ledere. "Det drejer sig om at vogte og pleje kald, så de bærer moden frugt. De er en "uslebne diamanter", som skal bearbejdes med omhu, tålmodighed og respekt for folks samvittighed, så de kan stråle midt i Guds folk.". Pave Frans

Deltag i seminaret

Et af de vigtigste skridt for at blive præst i Spanien er at komme ind på præsteseminariet.

Seminarer som f.eks. Internationalt seminar Sedes Sapientiae i Rom og den Internationalt seminar i Bidasoa i Pamplona, danner og huser de seminarister, der kommer fra hele verden, sendt af deres biskopper, for at studere de sidste fire år indtil deres ordination som diakoner. Når de vender tilbage til deres stift og efter den tilsvarende uddannelse, bliver de ordineret som præster.

At deltage i en Paveligt universitet

I nogle tilfælde, og når stiftets biskop finder det nødvendigt, kan seminaristerne uddannes på et mere specialiseret og internationalt studiecenter, f.eks. på de pavelige universiteter. Det er institutioner, der giver akademisk viden, og hvor kirkens universalitet udleves i kirkens rejse. uddannelse af præster.

Når det gælder de studiecentre, som CARF Foundation støtter, er det virksomhedsopgaver, som Opus Dei stiller til rådighed for biskopper over hele verden.

Alle kirkelige studier, der er afsluttet på pavelige institutioner, kvalificerer til præstetjeneste i alle dele af verden med den relevante licens.

At blive kaldet til hellige ordener

Når du har afsluttet seminariet, kan en biskop kalde dig til hellige ordener og ordinere dig til præst. præstevielsen som sakramente består i indvielse til tjeneste for kirken og for Gud. Det kræver fuld overgivelse og fri disposition til Gud. Ordinationssakramentet giver autoritet til at udøve kirkelige funktioner og tjenester. Den er opdelt i tre grader af engagement:

  • El BispedømmetHan overdrager ordenens fylde og gør kandidaten til apostlenes legitime efterfølger og overdrager ham embederne som lærer, helliggører og hersker.
  • El PresbyteratHan sætter kandidaten i forbindelse med Kristus, præsten og den gode hyrde. Han er i stand til at handle i Kristi hoveds navn og forvalte den guddommelige tilbedelse.
  • El DiakonatDen giver kandidaten orden til at tjene i kirken gennem gudstjeneste, prædiken, vejledning og frem for alt næstekærlighed.

"Præsten er ikke psykolog, sociolog eller antropolog: han er en anden Kristus, Kristus selv, som skal tage sig af sine brødres sjæle".

Det er Kristus, der går forbi, 79

CARF Foundations arbejde

I CARF ønsker vi, at alle kald når frem til præstegerningen, og derfor opfordrer vi kristne til at være mere engagerede og til at støtte kandidater, der ønsker at gennemføre deres præsteuddannelse på en passende måde, økonomisk. En solid præsteuddannelse vil gøre dem i stand til bedre at hjælpe alle mennesker i udøvelsen af deres præstegerning. pastoralt arbejde.

Vidnesbyrd

Beboerne på Sedes Sapientiae International Seminary og Bidasoa International Seminary bruger op til seks år på at blive uddannet til at tjene kirken på fem kontinenter. De har allerede stillet sig selv spørgsmålet om, hvordan man bliver præst. De har gennemgået alle trin for at blive præster i Spanien og i verden. Vil du vide mere om deres vidnesbyrd?

Seminarister, der forbereder sig på at blive præster, reagerer på Guds kald ved at dedikere deres liv til kirkens arbejde. Bare det at komme til seminardøren har været en kamp og en forpligtelse for dem alle.

EN VOKATION 
DER VIL SÆTTE SINE SPOR

Hjælp til at så
Præsternes verden
DONERER NU