DONERER NU

Legat, baggrund

Vi arbejder i kapitalfonden (kapitalindskud) af CARF Foundation, så vi altid kan støtte den integrerede uddannelse af seminarister og stiftspræster uden at være afhængige af økonomiske konjunkturer.
Donér
For mere information, se nedenfor

Hvad er formålet med legatfonden? kapitalindskud?

El kapitalindskud har til formål at støtte den integrerede uddannelse af præster og seminarister på en måde, der er uafhængig af de negative økonomiske konjunkturer.

Los ingresos recibidos para engrosar el fondo de dotación o kapitalindskud se invierten de forma prudente, procurando mantener el poder adquisitivo del capital inicial, y una parte de los beneficios obtenidos por el fondo se destinan a financiar ayudas al estudio en la Universitetet i Navarra og i Det pavelige universitet af det hellige kors.
Así, la Fundación CARF puede dar estabilidad de su misión.
El resultado de la inversión es el que se utiliza como ayuda al estudio. Un fondo de dotación es un activo financiero, en este caso en manos de una organización sin fines de lucro, como la Fundación CARF, que contiene las inversiones de capital y las ganancias relacionadas, apalancadas por la organización sin fines de lucro para financiar la misión general y que busca no perder valor.

Hvordan forvaltes det?

El kapitalindskud CARF forvaltes af et ekspertudvalg, som investerer for at sikre, at fremtidige generationer har mindst samme handleevne som den nuværende generation (lighed mellem generationerne). Omkring:

Geninvester den kapitalindskud

Med henblik herpå geninvesteres en del af investeringsresultatet (renter, udbytte, kapitalgevinster osv.) i selve fonden, således at fonden ikke mister sin købekraft som følge af inflationen.

Principper og engagement

CARF, der er forpligtet til principperne om socialt ansvarlige investeringer, søger at investere i fonde med initiativer, der fremmer miljøpleje, socialt ansvar og god virksomhedsledelse (ESG).

CARF overholder også adfærdskodekserne for ansvarlige finansielle investeringer, både med hensyn til fondens midler og organisation og i forbindelse med udvælgelsen af investeringer.

Ved at gøre effekten af en donation permanent over tid vil CARF Foundation kunne iværksætte mere ambitiøse og langsigtede projekter.

Para conocer la labor completa de la Fundación CARF puedes visitar y consultar la Memoria Anual del pasado ejercicio o de los anteriores haciendo clic aquí

Tallene er nået i 2023

Få mere at vide om vores ledelsesrapport om CARF-fondens legat. Målet er hvert år at øge det beløb, der afsættes til stipendier og studielegater, med 1 %.
Ledelsesberetning
Bidrog til finansieringshjælp Rom og Pamplona
5.397.259 € 
Samlet støtte i 2023
5.539.713 €