DONERER NU

Legat

Den konstante støtte til den integrerede uddannelse af præster og seminarister går ud over de økonomiske konjunkturer. Vi arbejder i kapitalfonden (kapitalindskud) i fonden, så vi altid kan støtte dem.
Donér

Hvad er målet?

El kapitalindskud har til formål at støtte den integrerede uddannelse af præster og seminarister på en måde, der er uafhængig af de negative økonomiske konjunkturer.

Indtægterne fra fonden investeres forsigtigt med henblik på at bevare købekraften af den oprindelige kapital, og en del af overskuddet anvendes til stipendier.
Det er resultatet af investeringen, der bruges som et hjælpemiddel til at studere.

Hvordan forvaltes det?

El kapitalindskud CARF forvaltes af et ekspertudvalg, som investerer for at sikre, at fremtidige generationer har mindst samme handleevne som den nuværende generation (lighed mellem generationerne). Omkring:

Geninvester

Med henblik herpå geninvesteres en del af investeringsresultatet (renter, udbytte, kapitalgevinster osv.) i selve fonden, således at fonden ikke mister sin købekraft som følge af inflationen.

Principper og engagement

CARF, der er forpligtet til principperne om socialt ansvarlige investeringer, søger at investere i fonde med initiativer, der fremmer miljøpleje, socialt ansvar og god virksomhedsledelse (ESG).

CARF overholder også adfærdskodekserne for ansvarlige finansielle investeringer, både med hensyn til fondens midler og organisation og i forbindelse med udvælgelsen af investeringer.

Ved at gøre effekten af en donation permanent over tid vil CARF Foundation kunne iværksætte mere ambitiøse og langsigtede projekter.

Tallene blev nået i 2022

Få mere at vide om vores ledelsesrapport om CARF-fondens legat. Målet er hvert år at øge det beløb, der afsættes til stipendier og studielegater, med 1 %.
Ledelsesberetning
til stipendier
af støtten i 2022