DARUJTE TERAZ

Dotácia, pozadie

Pracujeme v nadačnom fonde (dotácie) Nadácie CARF, aby sme mohli vždy podporovať integrálnu formáciu seminaristov a diecéznych kňazov bez závislosti od ekonomických cyklov.
Darujte
Viac informácií nájdete nižšie

Aký je účel nadačného fondu, dotácie?

Stránka dotácie má za cieľ dôsledne podporovať integrálnu formáciu kňazov a seminaristov mimo negatívnych cyklov ekonomiky.

Los ingresos recibidos para engrosar el fondo de dotación o dotácie se invierten de forma prudente, procurando mantener el poder adquisitivo del capital inicial, y una parte de los beneficios obtenidos por el fondo se destinan a financiar ayudas al estudio en la Navarrská univerzita a v Pápežská univerzita Svätého kríža.
Así, la Fundación CARF puede dar estabilidad de su misión.
El resultado de la inversión es el que se utiliza como ayuda al estudio. Un fondo de dotación es un activo financiero, en este caso en manos de una organización sin fines de lucro, como la Fundación CARF, que contiene las inversiones de capital y las ganancias relacionadas, apalancadas por la organización sin fines de lucro para financiar la misión general y que busca no perder valor.

Ako sa riadi?

Stránka dotácie CARF riadi výbor odborníkov, ktorý investuje tak, aby budúce generácie mali aspoň takú schopnosť konať ako súčasná generácia (medzigeneračná spravodlivosť). Približne:

Reinvestovať dotácie

Na tento účel sa časť výsledku investície (úroky, dividendy, kapitálové zisky atď.) reinvestuje do samotného fondu, aby fond nestratil svoju kúpnu silu vplyvom inflácie.

Zásady a záväzok

Spoločnosť CARF, ktorá sa zaviazala dodržiavať zásady spoločensky zodpovedného investovania, sa snaží investovať do fondov s iniciatívami, ktoré podporujú starostlivosť o životné prostredie, sociálnu zodpovednosť a dobré postupy správy a riadenia spoločností (ESG).

CARF tiež dodržiava kódexy správania týkajúce sa zodpovedných finančných investícií, a to tak z hľadiska prostriedkov a organizácie nadácie, ako aj výberu investícií.

Vďaka tomu, že vplyv daru bude trvalý, bude môcť nadácia CARF realizovať ambicióznejšie a dlhodobejšie projekty.

Para conocer la labor completa de la Fundación CARF puedes visitar y consultar la Memoria Anual del pasado ejercicio o de los anteriores haciendo clic aquí

Čísla dosiahnuté v roku 2023

Viac informácií o správe o hospodárení nadácie CARF. Cieľom je každoročne zvýšiť sumu určenú na štipendiá a študijné granty o 1 %.
Správa o riadení
Príspevok na finančnú pomoc Rím a Pamplona
5.397.259 € 
Celková pomoc v roku 2023
5.539.713 €