DONIRAJTE ZDAJ

Donacija, fondo

Delamo v skladu za donacije (donacija) fundacije CARF, da bi lahko vedno podpirali celostno formacijo semeniščnikov in škofijskih duhovnikov, ne da bi bili odvisni od gospodarskih ciklov.
Podarite

Kakšen je namen donacijskega sklada, donacija?

Spletna stran donacija želi dosledno podpirati celostno formacijo duhovnikov in semeniščnikov zunaj negativnih gospodarskih ciklov.

Prihodki, prejeti v sklad, se preudarno vlagajo, da bi ohranili kupno moč začetnega kapitala, del dobička pa se uporabi za štipendije.
To je rezultat naložbe, ki se uporablja kot študijski pripomoček.

Kako se upravlja?

Spletna stran donacija CARF upravlja odbor strokovnjakov, ki vlaga v to, da bodo prihodnje generacije imele vsaj enako sposobnost delovanja kot sedanja generacija (medgeneracijska pravičnost). Približno:

Ponovno vlaganje donacija

V ta namen se del rezultatov naložb (obresti, dividende, kapitalski dobički itd.) ponovno investira v sam sklad, tako da sklad zaradi učinka inflacije ne izgubi kupne moči.

Načela in zavezanost

CARF, ki je zavezan načelom družbeno odgovornih naložb, si prizadeva vlagati v sklade s pobudami, ki spodbujajo skrb za okolje, družbeno odgovornost in dobre prakse upravljanja podjetij (ESG).

CARF spoštuje tudi kodekse ravnanja o odgovornih finančnih naložbah, tako glede sredstev in organizacije fundacije kot glede izbire naložb.

S trajnim učinkom donacije bo fundacija CARF lahko izvajala ambicioznejše in dolgoročnejše projekte.

Cifras alcanzadas en 2023

Preberite več o našem poročilu o upravljanju donacij fundacije CARF. Cilj je vsako leto za 1 % povečati znesek, namenjen štipendijam in študijskim podporam.
Poročilo o upravljanju
Aportado para financiar ayudas Roma y Pamplona
5.397.259 € 
Total de ayudas en 2023
5.539.713 €