DONĒT TAGAD

Dāvinājums, fons

Mēs strādājam dotāciju fondā (dotācija) no CARF fonda, lai mēs vienmēr varētu atbalstīt semināristu un diecēzes priesteru integrētu formāciju, nebūdami atkarīgi no ekonomiskajiem cikliem.
Ziedot
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet tālāk

Kāds ir dotāciju fonda mērķis, dotācija?

Portāls dotācija mērķis ir konsekventi atbalstīt priesteru un semināristu integrālo veidošanu, kas ir ārpus negatīvajiem ekonomikas cikliem.

Los ingresos recibidos para engrosar el fondo de dotación o dotācija se invierten de forma prudente, procurando mantener el poder adquisitivo del capital inicial, y una parte de los beneficios obtenidos por el fondo se destinan a financiar ayudas al estudio en la Navarras Universitāte un Pontifikālā Svētā Krusta universitāte.
Así, la Fundación CARF puede dar estabilidad de su misión.
El resultado de la inversión es el que se utiliza como ayuda al estudio. Un fondo de dotación es un activo financiero, en este caso en manos de una organización sin fines de lucro, como la Fundación CARF, que contiene las inversiones de capital y las ganancias relacionadas, apalancadas por la organización sin fines de lucro para financiar la misión general y que busca no perder valor.

Kā tas tiek pārvaldīts?

Portāls dotācija CARF pārvalda ekspertu komiteja, kas iegulda līdzekļus, lai nākamajām paaudzēm būtu vismaz tādas pašas spējas rīkoties kā pašreizējai paaudzei (starppaaudžu taisnīgums). Aptuveni:

Reinvestēt dotācija

Šim nolūkam daļa ieguldījumu rezultātu (procenti, dividendes, kapitāla pieaugums utt.) tiek reinvestēta pašā fondā, lai fonds nezaudētu savu pirktspēju inflācijas ietekmē.

Principi un apņemšanās

CARF, kas ir apņēmusies ievērot sociāli atbildīgu ieguldījumu principus, cenšas ieguldīt fondos, kuru iniciatīvas veicina vides aizsardzību, sociālo atbildību un labu korporatīvās pārvaldības (ESG) praksi.

CARF ievēro arī rīcības kodeksus par atbildīgiem finanšu ieguldījumiem gan attiecībā uz Fonda līdzekļiem un organizāciju, gan ieguldījumu atlasi.

Nodrošinot pastāvīgu ziedojuma ietekmi laika gaitā, CARF fonds varēs īstenot vērienīgākus un ilgtermiņa projektus.

Para conocer la labor completa de la Fundación CARF puedes visitar y consultar la Memoria Anual del pasado ejercicio o de los anteriores haciendo clic aquí

Skaitļi, kas sasniegti 2023. gadā

Uzziniet vairāk par mūsu pārvaldības ziņojumu par CARF fonda dotācijām. Mērķis ir katru gadu par 1 % palielināt stipendijām un studiju stipendijām piešķirto summu.
Vadības ziņojums
Iemaksas finanšu palīdzībai Roma un Pamplona
5.397.259 € 
Kopējais atbalsts 2023. gadā
5.539.713 €