DARUJTE NYNÍ

Nadační fond, pozadí

Pracujeme v nadačním fondu (dotace) Nadace CARF, abychom mohli vždy podporovat integrální formaci seminaristů a diecézních kněží bez závislosti na ekonomických cyklech.
Darovat

Jaký je účel nadačního fondu, dotace?

Na stránkách dotace se snaží důsledně podporovat integrální formaci kněží a seminaristů, a to mimo negativní cykly ekonomiky.

Příjmy získané do fondu jsou investovány obezřetně s cílem udržet kupní sílu počátečního kapitálu a část zisku je použita na stipendia.
Jedná se o výsledek investice, který slouží jako studijní pomůcka.

Jak je to řízeno?

Na stránkách dotace CARF je řízena výborem odborníků, který investuje tak, aby budoucí generace měly přinejmenším stejnou schopnost jednat jako generace současná (mezigenerační spravedlnost). Přibližně:

Reinvestujte dotace

Za tímto účelem je část výsledku investice (úroky, dividendy, kapitálové zisky atd.) reinvestována do samotného fondu, aby fond neztrácel kupní sílu vlivem inflace.

Zásady a závazky

Společnost CARF, která se zavázala dodržovat zásady společensky odpovědného investování, se snaží investovat do fondů s iniciativami, které podporují péči o životní prostředí, společenskou odpovědnost a správné postupy řízení podniků (ESG).

CARF rovněž dodržuje kodexy chování pro odpovědné finanční investice, a to jak z hlediska prostředků a organizace nadace, tak z hlediska výběru investic.

Díky tomu, že dopad daru bude trvalý, bude moci Nadace CARF realizovat ambicióznější a dlouhodobější projekty.

Čísla dosažená v roce 2023

Zjistěte více o naší zprávě o hospodaření nadace CARF. Cílem je každoročně zvýšit částku určenou na stipendia a studijní granty o 1 %.
Zpráva o řízení
Příspěvek na finanční pomoc Řím a Pamplona
5.397.259 € 
Celková podpora v roce 2023
5.539.713 €