DARUJTE NYNÍ
SVATÁ MŠE

Mše svatá je největším Božím darem pro nás.

Další informace naleznete níže

Proč je mše svatá darem od Boha?

Ve mši svaté prožíváme oběť Krista, který se za nás všechny jednou provždy obětoval na kříži. Tato oběť, která je středem našeho křesťanského života a díkůvzdáním, které vzdáváme Bohu za jeho velkou lásku k nám, není další obětí, není to opakování: je to tatáž Ježíšova oběť zpřítomněná.

Je to nejlepší čas Je to nejlepší čas, kdy můžete Boha požádat o cokoli, co si přejete. Za nemocné, za ty, kteří odešli do nebe, za svou rodinu, církev, papeže, kněze, zdravotníky nebo vládu. Pomozte udržet naději pro ty, kteří ji nejvíce potřebují. Při každé mši svaté proste Boha o sílu, abyste tyto dny prožili s radostí a vírou.
"Skrze mši svatou my křesťané přijímáme Boží lásku a milosrdenství a díky Vzkříšení se otevíráme novému životu."
Papež František

10 důvodů, proč jít v neděli na mši

1. Neděle je den, kdy máme žít blíže k Pánu. Obracíme svůj zrak k našemu Stvořiteli a odpočíváme od běžné práce, jak nás učí Bible.

2. První křesťané začali slavit den v týdnu, kdy byl Ježíš Kristus vzkříšen, jako týdenní svátek zasvěcený Pánu.

3. Neděle je darem od Pána, že ho můžeme pohostit, že s ním můžeme oslavit jeho vzkříšení, událost, která nás uvedla do nového života.

4. Je to den, kdy Pán mluví zvláště ke svému lidu.

5. Je to den, kdy se křesťané scházejí "k lámání chleba".

6. Společným slavením eucharistie se věřící sjednocují se spásným utrpením Krista.
7. Nedělní slavnost má slavnostní ráz, protože Ježíš Kristus zvítězil nad hříchem a chce zvítězit nad hříchem v nás, aby zlomil pouta, která nás od něj vzdalují.

8. Tato radost ze setkání s Pánem, který nás zachraňuje, není individuální: slavíme ji vždy společně s celou církví.

9. Liturgie Slovo Nedělní bohoslužba má velké bohatství, v němž je ústředním bodem hlásání evangelia, s nímž sledujeme život Pána.

10. Nedělní mše svatá je silou, která nás pohání k tomu, abychom vyšli sami ze sebe, protože eucharistie je svátostí lásky, lásky k Bohu a k bližnímu pro Boha.

Texty převzaté z článku Neděle, den Páně a radost křesťanů.
"Nebojte se věnovat svůj čas Kristu. Tato rada se týká především neděle, mše svaté, dne odpočinku v rodině a dne adorace Boha. 
Svatý Jan Pavel II.

Sledování mše svaté na internetu

Oslavy můžete sledovat na adrese: Kanál CARF na YouTube
Od pondělí do pátku v 19:00 hodin. V letních měsících (1. července - 30. září) bude přímý přenos přerušen z důvodu zkrácené otevírací doby baziliky. Petice se však budou i nadále předkládat při eucharistii.

Čas v kontinentálním Španělsku

Od pondělí do pátku v 18:30.
V letních měsících (od 1. července do 30. září) bude přímý přenos přerušen z důvodu zkrácené otevírací doby baziliky. Petice se však budou i nadále předkládat při eucharistii.

Rozvrh pro Latinskou Ameriku

  • 11:30 h. Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvador, Mexico City (Mexiko).

  • 12:30 h. Kolumbie, Ekvádor, Venezuela, Panama, Haiti, Kuba, Portoriko.

  • 13:30 h. Peru, Bolívie a Dominikánská republika.

  • 14:30 h. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay a Brazílie.