DONĒT TAGAD
10 minūtes ar Jēzu

Audioieraksti, ko ierakstījuši jaunie priesteri, palīdzot lūgties.

SAŅEMT AUDIOIERAKSTUS

Klausieties šodienas audioierakstu