DONIRAJTE ZDAJ

Patronato de Acción Social (PAS) in dobrodelni projekti, ki jih podpiramo

Duhovniki in njihovo neutrudno delo potrebujejo tudi prostovoljce za sodelovanje pri več nalogah. Pojasnjujemo nekatere podrobnosti.
Za več informacij glej spodaj

Delo duhovnikov

Poslanstvo duhovnika je osredotočeno na celotno človeštvo, ki postaja evharistija, zahvala in hvalnica, čaščenje Boga in dobrodelnost do bližnjega, poleg duhovnega dela pa je vir človeškega, kulturnega in družbenega razvoja povsod, kjer opravlja svoje pastoralno delo.

V tem prostoru CARF omogoča prepoznavnost prostovoljcev fundacije in solidarnostni projekti ki spodbujajo duhovnike po vsem svetu. Zgodbe o njegovem življenju lahko spremljate v spletnem razdelku pastoralni izleti.
Gracias por ayudar y donar a la Fundación CARF

Kaj je Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) želi z različnimi prostovoljnimi projekti dopolniti dejavnost fundacije CARF pri služenju Cerkvi in duhovnikom, in sicer na ta način:
  • Zagotavljanje mašnih oblačil in liturgičnih predmetov novo posvečenim duhovnikom in cerkvam s pomanjkanjem sredstev.
  • Zdravstveno-zdravstvena pomoč za duhovnike ali semeniščnike, ki so bili razseljeni iz svojih matičnih držav, ter oskrba in pomoč za starejše duhovnike brez spremstva.
  • Materialna podpora za različne naloge v župnijah v revnih državah, ki duhovnikom omogoča, da se v celoti posvetijo pastoralnemu poslanstvu.
  • Prispevek za postavitev in vzdrževanje župnijskih cerkva, gospodarskih poslopij ali župnijskih zdravstvenih ambulant na ogroženih območjih.
  • Podpora bogoslužju v župnijah na območjih, kjer je to zelo potrebno.
  • Zagotavljanje knjig z doktrinarno vsebino za knjižnice in ukrepe razvojnega sodelovanja.
Izvedite več o PAS in njenem prostovoljstvu

Na voljo so solidarnostni projekti:

Katere projekte podpiramo?

Podpiramo projekte po vsem svetu, ki imajo dokazan družbeni učinek, in jim zagotavljamo prepoznavnost. Delujemo kot most med projekti, ki se izvajajo v župnijah ali škofijah duhovnikov, ki se po usposabljanju v Rimu ali Pamploni vrnejo v svojo državo.

Projekti morajo imeti dokazan družbeni učinek in so lahko povezani s kantinami, dispanzerji, bolnišnicami, župnijskimi šolami, semenišči itd.

Zakaj dajemo prepoznavnost tem solidarnostnim projektom?

Poznavanje dela Cerkve

zainteresiranim približati izkušnje krščanske dobrodelnosti in dela Cerkve v državah, ki nimajo dovolj sredstev. Z jasnimi dejavnostmi mlade ozaveščati o solidarnostnih projektih.

Približuje se figuri duhovnika

Poudarjamo pomen duhovniškega dela po vsem svetu, ki je središče duhovnega, človeškega, kulturnega in družbenega razvoja.

Izrecna udeležba

Z molitvijo, širjenjem ali finančno pomočjo omogočamo podporo solidarnostnim projektom, tako da so ta dejanja sad osebnega žrtvovanja, s katerim prispevamo k delu teh duhovnikov.

CARF in duhovniki

Prizadevamo si, da bi mladi, ko se kot duhovniki vrnejo v svoje škofije, lahko posredovali vso prejeto svetlobo, znanost in nauk. Trudimo se navdušiti srca naših dobrotnikov in prijateljev, da nas bo vsak dan več, ki bomo gradili pravičnejšo družbo.

Želite, da mladi na vaši šoli podprejo projekt? Lahko vam pomagamo...

1. Ukrepi za ozaveščanje

posredovanje vrednosti solidarnosti do ljudi z manjšimi ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi viri.

2. Solidarnostne pobude

Spodbujanje različnih dejavnosti za zbiranje denarja, ki spodbujajo pobudo in domišljijo učencev.

3. Družbena doktrina

S sodelovanjem spodbujamo izobraževanje, ki ga krepijo vrednote sodelovanja, solidarnosti in medkulturnosti.

Stik s CARF

Če želite, da vaša šola sodeluje v solidarnostnem projektu, nam v naslednjem obrazcu pustite svoje podatke: