WPŁAĆ TERAZ

Patronato de Acción Social (PAS) i wspierane przez nas projekty charytatywne

Księża i ich niestrudzona praca potrzebują również wolontariuszy do współpracy przy wielu zadaniach. Wyjaśniamy niektóre szczegóły.
Więcej informacji znajdą Państwo poniżej

Praca księży

Misja kapłana skupia się na całej ludzkości stając się Eucharystią, dziękczynieniem i uwielbieniem, uwielbieniem Boga i miłością wobec bliźniego, ale poza pracą duchową jest źródłem rozwoju ludzkiego, kulturalnego i społecznego wszędzie tam, gdzie wykonuje swoją pracę duszpasterską.

W tej przestrzeni CARF eksponuje wolontariuszy fundacji i projekty solidarnościowe które promują księży na całym świecie. Historie jego życia mogą Państwo śledzić w sekcji internetowej wycieczki duszpasterskie.
Dziękujemy Państwu za pomoc i darowizny na rzecz Fundacji CARF.

Co to jest Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) ma na celu uzupełnienie działalności Fundacji CARF, w służbie Kościołowi i księżom, poprzez różne projekty wolontariatu:
  • Dostarczanie szat i przedmiotów liturgicznych nowo wyświęconym księżom i Kościołom o ograniczonych zasobach.
  • Pomoc medyczno-zdrowotna dla księży lub seminarzystów wysiedlonych ze swoich krajów pochodzenia oraz opieka i pomoc dla starszych księży, którzy są pozbawieni opieki.
  • Wsparcie materialne dla różnych zadań w parafiach w krajach potrzebujących, umożliwiające księżom pełne poświęcenie czasu na misję duszpasterską.
  • Wkład w instalację i utrzymanie kościołów parafialnych, budynków gospodarczych lub parafialnych przychodni lekarskich na obszarach dotkniętych kryzysem.
  • Wsparcie dla kultu w parafiach w obszarach o dużych potrzebach.
  • Dostarczanie książek o treści doktrynalnej do bibliotek i działania w ramach współpracy rozwojowej.
Dowiedz się więcej o PAS i jej wolontariacie

Dostępne są projekty solidarnościowe:

Jakie projekty wspieramy?

Wspieramy poprzez nadanie widoczności projektom zlokalizowanym na całym świecie, które mają udowodnione oddziaływanie społeczne. Działamy jako pomost pomiędzy projektami realizowanymi w parafiach lub diecezjach przez księży, którzy po odbyciu szkolenia w Rzymie lub Pampelunie wracają do swojego kraju.

Projekty muszą mieć udowodnione oddziaływanie społeczne i mogą dotyczyć stołówek, poradni, szpitali, szkół parafialnych, seminariów itp.

Dlaczego eksponujemy te projekty solidarnościowe?

Wiedza o pracy Kościoła

Przybliżenie zainteresowanym doświadczenia chrześcijańskiej działalności charytatywnej i pracy Kościoła w krajach pozbawionych zasobów. Uwrażliwienie młodych ludzi na projekty solidarnościowe poprzez wyraźne działania.

Zbliżając się do postaci księdza

Przekazujemy znaczenie pracy księży na całym świecie, jako bieguna rozwoju duchowego, ludzkiego, kulturalnego i społecznego.

Wyraźne uczestnictwo

Ułatwiamy wspieranie projektów solidarnościowych poprzez modlitwę, rozpowszechnianie lub pomoc finansową, tak aby te działania były owocem osobistej ofiary, która przyczynia się do pracy tych księży.

CARF i księża

Pracujemy po to, aby wyszkoleni młodzi ludzie, gdy wrócą do swoich diecezji jako kapłani, mogli przekazać całe otrzymane światło, naukę i doktrynę. Staramy się inspirować serca naszych dobroczyńców i przyjaciół, aby każdego dnia było nas więcej, budujących bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.

Czy chcą Państwo, aby młodzi ludzie w Państwa szkole wsparli projekt? Możemy Państwu pomóc...

1. Działania podnoszące świadomość

Przekazanie studentom wartości solidarności wobec osób o mniejszych zasobach ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

2. Inicjatywy solidarnościowe

Zachęcanie do różnych działań w celu pozyskania pieniędzy, które rozbudzają inicjatywę i wyobraźnię uczniów.

3. Doktryna społeczna

Uczestnicząc w nich, wspieramy edukację wzmocnioną przez wartości współpracy, solidarności i międzykulturowości.

Kontakt z CARF

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa szkoła wzięła udział w projekcie solidarnościowym, proszę zostawić nam swoje dane w poniższym formularzu: