DARUJTE TERAZ

Patronato de Acción Social (PAS) a charitatívne projekty, ktoré podporujeme

Kňazi a ich neúnavná práca tiež potrebujú dobrovoľníkov na spoluprácu pri viacerých úlohách. Vysvetľujeme niektoré podrobnosti.
Viac informácií nájdete nižšie

Práca kňazov

Poslanie kňaza je zamerané na celé ľudstvo, ktoré sa stáva eucharistiou, vďakyvzdávaním a chválou, uctievaním Boha a láskou k blížnemu, ale okrem duchovnej práce je zdrojom ľudského, kultúrneho a sociálneho rozvoja všade tam, kde vykonáva svoju pastoračnú činnosť.

V tomto priestore CARF zviditeľňuje dobrovoľníkov nadácie a projekty solidarity ktoré podporujú kňazov na celom svete. Príbehy z jeho života môžete sledovať prostredníctvom webovej sekcie pastoračné prehliadky.
Ďakujeme, že pomáhate a prispievate nadácii CARF.

Čo je Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) má za cieľ dopĺňať činnosť nadácie CARF v službe Cirkvi a kňazom prostredníctvom rôznych dobrovoľníckych projektov, a to týmto spôsobom:
  • Poskytovanie rúch a liturgických predmetov novovysväteným kňazom a cirkvám s nedostatkom prostriedkov.
  • Lekársko-zdravotná pomoc pre kňazov alebo seminaristov vysídlených z krajín ich pôvodu a starostlivosť a pomoc pre starších kňazov bez sprievodu.
  • Materiálna podpora rôznych úloh vo farnostiach v chudobných krajinách, ktorá umožňuje kňazom naplno sa venovať pastoračnému poslaniu.
  • Príspevok na zariadenie a údržbu farských kostolov, hospodárskych budov alebo farských lekárskych ambulancií v núdzových oblastiach.
  • Podpora bohoslužieb vo farnostiach v oblastiach s veľkou potrebou.
  • Poskytovanie kníh s doktrinálnym obsahom pre knižnice a akcie rozvojovej spolupráce.
Zistite viac o PAS a jej dobrovoľníctve

K dispozícii sú projekty solidarity:

Ktoré projekty podporujeme?

Podporujeme tým, že zviditeľňujeme projekty z celého sveta, ktoré majú preukázateľný sociálny vplyv. Pôsobíme ako most medzi projektmi, ktoré sa realizujú vo farnostiach alebo diecézach kňazov, ktorí sa po vzdelávaní v Ríme alebo Pamplone vracajú do svojej krajiny.

Projekty musia mať preukázateľný sociálny vplyv a môžu sa týkať jedální, ambulancií, nemocníc, farských škôl, seminárov atď.

Prečo zviditeľňujeme tieto projekty solidarity?

Poznanie práce Cirkvi

Priblížiť záujemcom skúsenosti s kresťanskou charitou a prácou Cirkvi v krajinách s nedostatkom zdrojov. Prostredníctvom explicitných aktivít oboznámiť mladých ľudí s projektmi solidarity.

Blíži sa k postave kňaza

Vyjadrujeme dôležitosť práce kňazov na celom svete ako pólu duchovného, ľudského, kultúrneho a sociálneho rozvoja.

Explicitná účasť

Uľahčujeme podporu solidárnych projektov modlitbou, šírením alebo finančnou pomocou, aby tieto akcie boli ovocím osobnej obety, ktorá prispeje k práci týchto kňazov.

CARF a kňazi

Pracujeme na tom, aby mladí ľudia, ktorí sa vrátia do svojich diecéz ako kňazi, mohli odovzdávať všetko svetlo, vedu a učenie, ktoré dostali. Snažíme sa inšpirovať srdcia našich dobrodincov a priateľov, aby nás bolo každý deň viac a budovali sme spravodlivejšiu spoločnosť.

Chcete, aby mladí ľudia vo vašej škole podporili projekt? Môžeme vám pomôcť...

1. Opatrenia na zvyšovanie povedomia

sprostredkovať študentom hodnotu solidarity voči ľuďom s menšími ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi zdrojmi.

2. Iniciatívy solidarity

Podporovanie rôznych aktivít na získanie peňazí, ktoré prebúdzajú iniciatívu a predstavivosť študentov.

3. Sociálna doktrína

Svojou účasťou podporujeme vzdelávanie posilnené hodnotami spolupráce, solidarity a medzikultúrnosti.

Kontakt na CARF

Ak chcete, aby sa vaša škola zapojila do projektu solidarity, zanechajte nám svoje údaje v nasledujúcom formulári: