NU DONEREN

De Patronato de Acción Social (PAS) en de liefdadigheidsprojecten die wij steunen

De priesters en hun onvermoeibare werk hebben ook vrijwilligers nodig om mee te werken aan meerdere taken. We leggen enkele details uit.
Zie hieronder voor meer informatie

Het werk van priesters

De zending van de priester is gericht op de gehele mensheid in de vorm van eucharistie, dankzegging en lofprijzing, aanbidding van God en naastenliefde jegens de naaste, maar buiten hun geestelijk werk zijn zij een bron van menselijke, culturele en sociale ontwikkeling, overal waar zij hun pastorale werk verrichten.

In deze ruimte geeft CARF zichtbaarheid aan de vrijwilligers van de stichting en aan de solidariteitsprojecten die priesters over de hele wereld promoten. U kunt de verhalen over zijn leven volgen via het webgedeelte van de pastorale reizen.
Gracias por ayudar y donar a la Fundación CARF

Wat is de Patronato de Acción Social?

De Patronato de Acción Social (PAS) wil de activiteit van de Stichting CARF, ten dienste van de Kerk en de priesters, aanvullen met verschillende vrijwilligersprojecten:
  • Verstrekking van gewaden en liturgische voorwerpen aan pas gewijde priesters en kerken met beperkte middelen.
  • Medische hulp voor priesters of seminaristen die uit hun land van herkomst zijn verdreven, en zorg en bijstand voor oudere priesters die niet worden begeleid.
  • Materiële steun voor diverse taken in parochies in noodlijdende landen, zodat priesters hun tijd volledig aan hun pastorale opdracht kunnen besteden.
  • Bijdrage aan de installatie en het onderhoud van parochiekerken, bijgebouwen of parochiële medische dispensaria in noodlijdende gebieden.
  • Ondersteuning van de eredienst in parochies in gebieden met grote behoeften.
  • Levering van boeken met leerstellige inhoud voor bibliotheken en acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Meer informatie over PAS en haar vrijwilligerswerk

Solidariteitsprojecten beschikbaar:

Welke projecten steunen wij?

Wij ondersteunen door zichtbaarheid te geven aan projecten over de hele wereld die een bewezen sociale impact hebben. Wij fungeren als brug tussen de projecten die in de parochies of bisdommen worden uitgevoerd door priesters die na hun opleiding in Rome of Pamplona naar hun land terugkeren.

De projecten moeten een bewezen sociaal effect hebben en kunnen betrekking hebben op kantines, dispensaria, ziekenhuizen, parochiescholen, seminaries, enz.

Waarom geven we zichtbaarheid aan deze solidariteitsprojecten?

Kennis van het werk van de Kerk

Belangstellenden nader kennis laten maken met de ervaring van christelijke naastenliefde en het werk van de Kerk in landen die over onvoldoende middelen beschikken. Jongeren bewust maken van solidariteitsprojecten door middel van expliciete activiteiten.

De figuur van de priester benaderend

Wij wijzen op het belang van het werk van priesters in de hele wereld, als pool van spirituele, menselijke, culturele en sociale ontwikkeling.

Expliciete deelname

Wij vergemakkelijken de ondersteuning van solidariteitsprojecten door gebed, verspreiding of financiële hulp, zodat deze acties de vrucht zijn van een persoonlijk offer om bij te dragen aan het werk van deze priesters.

CARF en de priesters

Wij werken opdat de opgeleide jongeren, wanneer zij als priester naar hun bisdommen terugkeren, al het ontvangen licht, de wetenschap en de leer kunnen doorgeven. Wij proberen de harten van onze weldoeners en vrienden te inspireren, zodat er elke dag meer van ons zullen bouwen aan een rechtvaardiger samenleving.

Wil je dat de jongeren op jouw school een project steunen? Wij kunnen je helpen...

1. Bewustmakingsacties

De leerlingen de waarde van solidariteit met mensen met minder economische, sociale en culturele middelen bijbrengen.

2. Solidariteitsinitiatieven

Het aanmoedigen van verschillende activiteiten om geld in te zamelen, die het initiatief en de verbeelding van de leerlingen prikkelen.

3. Sociale leer

Door deel te nemen, bevorderen wij een onderwijs dat wordt versterkt door de waarden van samenwerking, solidariteit en interculturaliteit.

Contact opnemen met CARF

Als u wilt dat uw school deelneemt aan een solidariteitsproject, laat dan uw gegevens achter in het volgende formulier: