DONERER NU

Patronato de Acción Social (PAS) og de velgørenhedsprojekter, vi støtter

Præsterne og deres utrættelige arbejde har også brug for frivillige til at samarbejde om mange forskellige opgaver. Vi forklarer nogle af detaljerne.
For mere information, se nedenfor

Præsters arbejde

Præstens mission er centreret om hele menneskeheden, som bliver til nadver, tak og lovprisning, tilbedelse af Gud og næstekærlighed, men ud over deres åndelige arbejde er de en kilde til menneskelig, kulturel og social udvikling, hvor de udfører deres pastorale arbejde.

I dette rum giver CARF synlighed til fondens frivillige og til de solidaritetsprojekter der fremmer præster over hele verden. Du kan følge historierne om hans liv via websektionen på pastorale ture.
Tak, fordi du hjælper og donerer til CARF Foundation.

Hvad er Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) har til formål at supplere CARF-fondens aktiviteter i tjeneste for kirken og præsterne gennem forskellige frivillige projekter, og det sker på denne måde:
  • Udlevering af klæder og liturgiske genstande til nyligt ordinerede præster og kirker med knappe ressourcer.
  • Lægehjælp til præster og seminarister, der er fordrevet fra deres hjemlande, og pleje og bistand til ældre præster, der er uledsagede.
  • Materiel støtte til forskellige opgaver i sogne i nødlidende lande, så præsterne kan bruge deres tid fuldt ud på deres pastorale mission.
  • Bidrag til opførelse og vedligeholdelse af sognekirker, udhuse eller sognekirker i nødlidende områder.
  • Støtte til gudstjenester i sogne i områder med store behov.
  • Levering af bøger med doktrinært indhold til biblioteker og udviklingssamarbejdsaktioner.
Få mere at vide om PAS og dets frivillige arbejde

Solidaritetsprojekter til rådighed:

Hvilke projekter støtter vi?

Vi støtter ved at synliggøre projekter over hele verden, der har en dokumenteret social effekt. Vi fungerer som brobygger mellem de projekter, der gennemføres i de sogne eller stift, som præster, der vender tilbage til deres hjemland efter deres uddannelse i Rom eller Pamplona, gennemfører.

Projekterne skal have en dokumenteret social virkning og kan vedrøre kantiner, dispensationer, hospitaler, sogneklostre, seminarier osv.

Hvorfor giver vi synlighed til disse solidaritetsprojekter?

Kendskab til kirkens arbejde

At bringe de interesserede parter tættere på erfaringerne med kristen velgørenhed og kirkens arbejde i lande uden ressourcer. At gøre unge mennesker opmærksomme på solidaritetsprojekter gennem eksplicitte aktiviteter.

Nærmer sig præstens skikkelse

Vi formidler vigtigheden af præsters arbejde i hele verden som en pol for åndelig, menneskelig, kulturel og social udvikling.

Eksplicit deltagelse

Vi gør det lettere at støtte solidaritetsprojekter gennem bøn, udbredelse eller økonomisk støtte, så disse handlinger er frugten af personlige ofre for at bidrage til disse præsters arbejde.

CARF og præsterne

Vi arbejder for, at de unge mennesker, der er blevet uddannet, når de vender tilbage til deres stift som præster, kan viderebringe alt det lys, den videnskab og den lære, de har modtaget. Vi forsøger at inspirere vores velgørere og venner, så vi hver dag bliver flere af os til at opbygge et mere retfærdigt samfund.

Vil du have de unge på din skole til at støtte et projekt? Vi kan hjælpe dig...

1. Oplysningsaktiviteter

At formidle de studerende værdien af solidaritet med mennesker med færre økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer.

2. Solidaritetsinitiativer

Tilskyndelse til forskellige aktiviteter for at indsamle penge, som vækker elevernes initiativ og fantasi.

3. Den sociale doktrin

Ved at deltage fremmer vi en uddannelse, der er styrket af værdier som samarbejde, solidaritet og interkulturalitet.

Kontakt CARF

Hvis du ønsker, at din skole skal deltage i et solidaritetsprojekt, kan du give os dine oplysninger i følgende formular: