ANNETAGE PRAEGU

Patronato de Acción Social (PAS) ja meie toetatavad heategevusprojektid

Preestrid ja nende väsimatu töö vajavad ka vabatahtlikke, kes teevad mitmetes ülesannetes koostööd. Selgitame mõningaid üksikasju.

Preestrite töö

Preestri missioon on suunatud kogu inimkonnale, muutudes armulauaks, tänu- ja ülistuseks, Jumala kummardamiseks ja ligimesearmastuseks, kuid lisaks oma vaimsele tööle on ta inimliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu allikaks kõikjal, kus ta oma pastoraalset tööd teeb.

Selles ruumis annab CARF nähtavuse sihtasutuse vabatahtlikele ja solidaarsusprojektid mis edendavad preestreid kogu maailmas. Tema elulugusid saab jälgida veebis oleva rubriigi kaudu pastoraalsed ekskursioonid.

Mis on Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) eesmärk on täiendada fondi CARF tegevust kiriku ja preestrite teenistuses erinevate vabatahtlike projektide kaudu ning teeb seda sel viisil:
  • riietuse ja liturgiliste esemete andmine vastselt ordineeritud preestritele ja nappide vahenditega kirikutele.
  • meditsiinilis-tervishoiualane abi päritolumaalt ümberasustatud preestritele või seminaristidele ning saatjata jäänud eakate preestrite hooldamine ja abistamine.
  • Materiaalne toetus erinevate ülesannete täitmiseks abivajavate riikide kogudustes, mis võimaldab preestritel pühendada oma aega täielikult oma pastoraalsele missioonile.
  • Toetus koguduse kirikute, kõrvalhoonete või koguduse meditsiiniabiasutuste rajamiseks ja hooldamiseks raskustes olevates piirkondades.
  • Toetus jumalateenistuste läbiviimiseks kogudustes, kus on suur vajadus.
  • Raamatukogude ja arengukoostöö meetmete jaoks õpetliku sisuga raamatute pakkumine.
Lisateave PASi ja selle vabatahtliku tegevuse kohta

Liitu kuu solidaarsusprojektiga

Uus kogudus Homa Bay's, Keenia

Uganda Martyrs Achego katoliku kirik on Kagani kogudus, mis asub sügaval maapiirkonnas Homa Bay piiskopkonnas, Homa Bay maakonnas, Keenias. Kogudus loodi kaks aastat tagasi ja kõik tuleb ehitada nullist. Projekti raames tehakse ettepanek ehitada kirik, kogudusemaja ja Maarja pühakoda. Lisaks vaimsele kasule oma 3080 koguduseliikme jaoks on sellel ka otsustav sotsiaalne mõju Kagani kogukonnale laiemalt. Peamised eeldatavad sotsiaalsed mõjud on seotud tervishoiu, hariduse ja tööhõivega.
VAATA PROJEKTI

Solidaarsusprojektid on kättesaadavad:

Milliseid projekte me toetame?

Toetame, andes nähtavust üle kogu maailma asuvatele projektidele, millel on tõestatud sotsiaalne mõju. Me tegutseme sillana nende preestrite kogudustes või piiskopkondades läbiviidavate projektide vahel, kes pärast Roomas või Pamplonas toimunud koolitust oma kodumaale tagasi pöörduvad.

Projektidel peab olema tõestatud sotsiaalne mõju ja need võivad olla seotud sööklate, apteekide, haiglate, kihelkonnakoolide, seminaride jne.

Miks me anname nendele solidaarsusprojektidele nähtavust?

Teadmised kiriku tööst

tuua huvitatud isikutele lähemale kristliku heategevuse kogemus ja kiriku töö riikides, kus puuduvad ressursid. Teavitada noori solidaarsusprojektidest selgesõnaliste tegevuste abil.

Lähenemine preestri kuju

Me rõhutame preestrite töö tähtsust kogu maailmas kui vaimse, inimliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu poolust.

Selge osalemine

Me hõlbustame solidaarsusprojektide toetamist palve, levitamise või rahalise abi kaudu, nii et need tegevused on isikliku ohvri tulemuseks, et aidata kaasa nende preestrite tööle.

CARF ja preestrid

Me töötame selle nimel, et kui koolitatud noored naasevad preestritena oma piiskopkondadesse, oleksid nad võimelised edasi andma kogu saadud valgust, teadust ja õpetust. Me püüame inspireerida oma heategijate ja sõprade südameid, et iga päev oleks meid rohkem, kes me ehitame õiglasemat ühiskonda.

Kas soovite, et teie kooli noored toetaksid projekti? Me saame teid aidata...

1. Teadlikkuse tõstmise meetmed

Õpilastele solidaarsuse väärtustamine vähemate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste ressurssidega inimeste suhtes.

2. Solidaarsuse algatused

Raha kogumiseks julgustatakse erinevaid tegevusi, mis äratavad õpilaste algatusvõimet ja kujutlusvõimet.

3. Sotsiaaldoktriin

Osalemisega edendame haridust, mida tugevdavad koostöö, solidaarsuse ja kultuuridevahelise suhtluse väärtused.

Võtke ühendust CARFiga

Kui soovite, et teie kool osaleks solidaarsusprojektis, jätke meile oma andmed järgmises vormis: