DARUJTE TERAZ

9 často kladených otázok

Nájdite odpovede na niektoré z najčastejších otázok: odpovede na otázky o tom, ako pomôcť kňazom pri darovaní, solidárnych odkazoch a závetoch a iných otázkach.
často kladené a často kladené otázky CARF
Viac informácií nájdete nižšie

Otázka 1: Koľko stojí ročná príprava seminaristu alebo kňaza?

Zápisné a školné: 3.500 €
Stravovanie a ubytovanie: 11.000 €
Doplnkové školenie: 3.500 €
Spolu: 18 000 EUR

Zistite viac o formácia kňazov. 

Otázka 2: Kde môžem prispieť na pomoc seminaristom a kňazom bez prostriedkov?

 • BBVA
 • ES73 - 0182 - 2329 - 9900 - 1300 - 8167. BIC/SWIFT kód: BBVAESMM
 • CaixaBank
 • ES39 - 2100 - 1433 - 8602 - 0017 - 4788. BIC/SWIFT kód: BARCESMM
 • Sabadell
 • ES96 – 0081 – 0569 – 8600 – 0160 – 7861. Código BIC/SWIFT: BSABESBB
 • Bankinter
 • ES46 - 0128 - 5758 - 9401 - 0000 - 1892. BIC/SWIFT kód: BKBKESMM
 • Santander
 • ES73 – 0049 – 5103 – 7121 – 1654 – 1171. Código BIC/SWIFT: BSCHESMM
 • Z akéhokoľvek zariadenia na našej online dary.

Otázka 3: Aké sú daňové výhody môjho daru na podporu seminaristov a diecéznych kňazov?

Prvých 250 EUR z vášho daňovo odpočítateľného daru vám bude odpočítaných z daňového priznania 80 %. Inými slovami, ak darujete 20,84 €/mesiac alebo 250 €/rok, daňový úrad vám v daňovom priznaní vráti 200 €, ako je uvedené v BOE.
Podľa 50 ročne môžete pomôcť financovať seminaristov a diecéznych a rehoľných kňazov, aby mohli pokračovať vo svojej formácii, aby sa nestratilo žiadne povolanie. Viac informácií o stimuloch a daňových úľavách vám poskytne Patronátne právo.

Otázka 4: Aké informácie musím uviesť, aby som mohol platne uviesť Nadáciu CARF v závete alebo v spoločnom a nerozdielnom dedičstve?

Identifikačné údaje potrebné na zahrnutie nadácie CARF do závetu sú tieto: CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN. CIF: G79059218. Calle Conde de Peñalver, 45. Entreplanta Oficina1, 28006 Madrid.

V závislosti od okolností môžete nadáciu CARF v závete uviesť rôznymi spôsobmi: Nadáciu CARF môžete uviesť v závete. univerzálny dedičMôžete mu tiež odovzdať všetok svoj majetok, práva a podiely.
Ak chcete svoj majetok odkázať viac ako jednej osobe alebo inštitúcii, môžete nominovať Nadáciu CARF. spoludedič pridelený každej zo strán, pričom v závete uvediete percentuálny podiel, ktorý má každá strana zdediť. 

Nadácii CARF môžete zanechať dedičstvot. j. niečo konkrétne. Môže to byť určitá suma peňazí, percento z celkovej hodnoty majetku, nehnuteľnosti alebo iného majetku, ako sú umelecké diela, starožitnosti, šperky atď.

Pregunta 5: ¿Qué hacer si creo que tengo vocación de sacerdote?

V prvom rade by ste mali vedieť, že my v nadácii CARF sa za vás budeme modliť, pretože jedným z našich základných cieľov je modlitba za kňazské povolania Zahŕňame povolania vo všeobecnosti a tiež rehoľný stav, aby sme všetci vedeli dobre slúžiť Cirkvi celého sveta.
Hľadajte dobré duchovné vedenie u svojho farského kňaza, ktorý vám bude vedieť pomôcť pri rozlišovaní povolania. Biskup vašej diecézy bude tiež vedieť, ako 
Navštívte stránku viac o tom, čo je kňaz.

Otázka 6: Môžem pomôcť vecným darom na vzdelávanie seminaristov a diecéznych kňazov alebo rehoľníkov a rehoľníčok?

Vecné dary sú také, pri ktorých darca alebo dobrodinec namiesto peňažnej sumy alebo dedičstva či závetu poskytne príspevok vo výške hmotný tovar určitej hodnoty.

Vo väčšine prípadov ide o hodnotný tovar, o ktorom darca už teraz vie, že ho nevyužije alebo ho z nejakého dôvodu nepotrebuje v každodennom živote.
Preto sa darca domnieva, že budú užitočnejšie, ak ich daruje na podporu ušľachtilého cieľa, akým je Nadácia CARF, a rozhodne sa ich darovať na podporu integrálnej formácie kňazských a rehoľných povolaní.
Navštívte stránku viac o vecných daroch.

Otázka 7: Ktorým univerzitám pomáha Nadácia CARF pri vzdelávaní seminaristov, diecéznych kňazov a rehoľníkov a rehoľníčok z celého sveta?

Finančné a vecné dary, odkazy a závety solidarity umožňujú Nadácii CARF pomáhať kňazom a rehoľníkom z celého sveta, aby sa na žiadosť svojich biskupov alebo generálov jednotlivých rádov mohli vzdelávať na študijných fakultách. 
Cirkevníci z Univerzita de Navarra, UNAV (Pamplona, 
Španielsko) a v Univerzita Pápežská univerzita Svätého kríža, PUSC (Rím, Taliansko). 
Navštívte stránku viac o formácii kňazov.

Otázka 8: Pomáha Nadácia CARF tým, že dáva peniaze priamo ľuďom, ktorí sa chcú stať seminaristami a diecéznymi kňazmi alebo rehoľníkmi a rehoľníčkami?

Dary v hotovosti, vecné dary, odkazy a spoločné a nerozdielne závety sa nikdy neposkytujú jednotlivcom ani na súkromné bežné účty. 

Obe akademické inštitúcie v Pamplone (UNAV) a Ríme (PUSC) žiadajú Nadáciu CARF o granty pre kňazov a rehoľníkov z celého sveta, ktorí nemajú prostriedky na štúdium. 
Najprv však museli biskupi alebo generáli jednotlivých rehoľných rádov možných kandidátov požiadať o podporu.

Otázka 9: Organizuje Nadácia CARF púte alebo výlety na stretnutie so seminaristami a diecéznymi kňazmi alebo rehoľníkmi a rehoľníčkami?

Áno, každý rok cestujeme v októbri do Ríma, od utorka do nedele, aby videli pápeža, prešli sa a vychutnali si Večné mesto a predovšetkým, aby sa dobrodinci a priatelia dozvedeli o našej práci so seminaristami, diecéznymi kňazmi a rehoľníkmi a rehoľníčkami z celého sveta, ktorí sa tu zdokonaľujú vo svojej formácii.

Nadácia CARF vždy využíva služby náboženskej cestovnej a pútnickej kancelárie, ktorá je vysoko odborná v koordinácii a riadení všetkých operácií podujatia: letov, transferov, ubytovania, návštev, stravovania, sprievodcov atď.  
Každoročne tiež absolvujeme intenzívny jednodňový výlet na posledný májový piatok, aby ste v Pamplone objavili prácu univerzity a seminára Bidasoa. 

Vzrušujúci deň spoločného života so seminaristami, ktorí nám rozprávajú o svojom živote, modlíme sa, jeme s nimi, oslavujeme promócie niektorých z nich a sme doručenie batoh Sacred Vessel.

V marci, ak budú vhodné podmienky, vycestujeme do Svätá zem.
Navštívte stránku viac o púťach.