DARUJTE TERAZ
10 minút s Ježišom

10 minút s Ježišom sú audionahrávky nahrané mladými kňazmi, ktoré vám pomôžu pri modlitbe.

Viac informácií nájdete nižšiePRIJÍMAŤ AUDIONAHRÁVKY

Vypočujte si dnešný zvukový záznam 10MCJ

YouTube Predvolené nastavenie (13:54)

Čo a kto je 10 minút s Ježišom?

Aby sme vedeli, kto sme, je potrebné vedieť, ako sme sa narodili.

V júni 2018 navrhla María Feria, matka a učiteľka v kresťansky inšpirovanej škole v Galícii (Španielsko), svojmu školskému kaplánovi, aby nahrával krátke duchovné rozhovory, ktoré by počas leta zdieľal s deťmi a mladými ľuďmi v jej okolí.
Otec José María, katolícky kňaz inkardinovaný v prelatúre Opus Dei, oslovil ďalších svojich priateľov kňazov (otca Mariana, otca Javiera a ďalších), aby sa pripojili k tomuto zaujímavému projektu.

22. augusta 2018 bola vytvorená prvá skupina na Whatsapp a ľudia z celého sveta sa začali pridávať k tejto iniciatíve ako poslucháči. Do konca leta dostávali tieto audionahrávky denne tisíce ľudí a kňazi sa rozhodli pokračovať v nahrávaní 10 minút až dodnes. Tento dátum zvyčajne považujeme za začiatok 10mcJ.

O niekoľko mesiacov neskôr sa skupina laikov a kňazov z Anglicka a Írska presvedčila o úspechu projektu a rozhodla sa k nemu pripojiť. Dňa 22. augusta 2019, pri príležitosti nášho prvého výročia, sme začali denne vysielať 10 minút s Ježišom v angličtine. Na začiatku bol o. Jozef, katolícky kňaz, tiež inkardinovaný v Opus DeiSpolu s ďalšími kňazmi začali zaznamenávať meditácie. Čoskoro sa k nim pridali aj kňazi z iných anglosaských krajín.

V súčasnosti je tím 10mwJ-10mcJ roztrúsený po celom svete. Dokonca sa ani navzájom nepoznáme... Spája nás internet a láska Ježiša Krista. Kňazi a laici z USA, Mexika, Anglicka, Španielska, Kolumbie, Kene, Filipín tvoria tím, ktorý umožňuje tisícom ľudí na celom svete stráviť 10 minút denne v rozhovore s Ježišom prostredníctvom WhatsApp, Spotify, Telegramu, Instagramu, YouTube, Ivoox, Apple Podcast, Google Podcast... 

Bohu patrí všetka sláva.