ADOMÁNYOZZON MOST

In persona Christi

"...A papság, egy sajátos szentség által adatik át, mely által a papok a Szentlélek kenete által különleges jellemmel pecsételtetnek meg, és úgy vannak Krisztushoz alakítva, hogy Krisztus személyében cselekedhetnek.". (Vö. II. vatikáni zsinat, Presbyterorum Ordinis dekrétum, 2. pont.)

Hogyan lehet papnak lenni?

Legyen pap először is éreznünk kell a nyugtalanságot a szívünkben, ha megértjük, hogy van a hivatás hogy kövessük azt az utat, amelyet Isten kér tőlünk.

Hivatás és megkülönböztetés

A hivatása hivatás. Minden embernek megvan az egyetemes elhívása, hogy szent legyen, de minden ember más-más módon. A hivatások közé tartozik a megszentelt élet, a papság, a nőtlenség és a házasság.

A megkülönböztető képesség az Isten akaratának ima és imádság által történő, élethosszig tartó megállapításának folyamata. spirituális útmutatás. A megkülönböztetés sok türelmet igényel.

Támogathatósági követelmények pap Spanyolországban

  • A római katolikus egyházban követelmény, hogy férfi legyen. Mindenkinek meglesz a szabadsága, hogy Istennek szentelt életet kezdjen.
  • Megfelel a Spanyol Püspöki Konferencia különleges követelményeinek.
  • Megfeleljen az egyes egyházmegyék speciális követelményeinek. Az egyes egyházmegyék püspökei felelősek a leendő papok képzéséért és felvételéért.
  • Tanulmányok a szemináriumban.
  • A pappá szentelés szentségének vétele

a spanyolországi pappá válás követelményei 1. skála

A pap küldetéséről "Éppen azért, mert Krisztushoz tartozik, a pap radikálisan az emberek szolgálatában áll: üdvösségük, boldogságuk, hiteles felszabadulásuk szolgája" XVI. Benedek.

Lépések a papsághoz Spanyolországban

Legyen pap A pappá válás nem olyan döntés, amelyet könnyedén kell meghozni. Ez egy olyan út, amely évekig tart, és ezért erős szívet és szilárd hitet igényel.

Alapvető fontosságú, hogy részt vegyünk a plébániánkon, a központunkban, egyszóval, hogy részesei legyünk a Templom aktívan. Ösztönözze az imádság egyre mélyülő szokását és a kiegyensúlyozott áhítatos életet. Ez a folyamat kéz a kézben jár a hivatástudattal és a megkülönböztetés folyamatával.

A pappá váláshoz különböző ismeretforrások segíthetnek a döntés meghozatalában. A jelölteket útjuk során a nevelőik és a lelki vezetőik segítik. "A hivatások őrzéséről és ápolásáról van szó, hogy azok érett gyümölcsöt teremjenek. Ezek "csiszolatlan gyémántok", amelyeket gondosan, türelemmel és az emberek lelkiismeretének tiszteletben tartásával kell megmunkálni, hogy ragyoghassanak Isten népe közepette.". Ferenc pápa

Csatlakozzon a szemináriumhoz

A spanyolországi papság egyik legfontosabb lépése a szemináriumba való belépés.

Az olyan szemináriumok, mint a Sedes Sapientiae nemzetközi szeminárium Rómában és a Bidasoa Nemzetközi Szeminárium Pamplonában képzik és szállásolják el a szeminaristákat, akik a világ minden tájáról érkeznek a püspökeik által küldöttek, hogy az utolsó négy évben diakónussá szentelésükig tanuljanak. Az egyházmegyékbe való visszatérésük után és a megfelelő képzés után pappá szentelik őket.

Részt vesz egy Pápai Egyetem

Bizonyos esetekben, és amikor az egyházmegye püspöke szükségesnek tartja, a szeminaristák képzése történhet egy speciálisabb és nemzetközi tanulmányi központban, például a pápai egyetemeken. Ezek olyan intézmények, amelyek tudományos ismereteket nyújtanak, és ahol az egyház egyetemességét az egyház útján élik meg. papképzés.

A CARF Alapítvány által támogatott tanulmányi központok esetében ezek olyan vállalati feladatok, amelyeket az Opus Dei a világ püspökeinek szolgálatába állít.

A pápai intézményekben elvégzett összes egyházi tanulmány a megfelelő engedéllyel a világ bármely részén papi szolgálatra jogosít.

A szent rendre való hivatás

A szeminárium elvégzése után a püspök meghívhatja Önt a szentté avatásra, és felszentelheti Önt a szolgálatra. A a pappá szentelés szentsége az egyház és Isten szolgálatára való felszentelésben áll. Ehhez teljes odaadásra és Istennek való szabad rendelkezés szükséges. A felszentelés szentsége felhatalmazást ad az egyházi funkciók és szolgálatok gyakorlására. Az elkötelezettség három fokozatra osztható:

  • A PüspökségŐ adja át a rend teljességét, és a jelöltet az apostolok törvényes utódjává teszi, valamint megbízza a tanító, megszentelő és kormányzó tisztségekkel.
  • A PresbitériumA jelöltet Krisztushoz, a paphoz és a jó pásztorhoz igazítja. Képes arra, hogy Krisztus, a fő nevében cselekedjen, és hogy isteni istentiszteletet végezzen.
  • A DiakonátusA jelöltet az egyházban való szolgálatra rendeli az istentisztelet, az igehirdetés, a vezetés és mindenekelőtt a szeretet útján.

"A pap nem pszichológus, nem szociológus, nem antropológus: ő egy másik Krisztus, maga Krisztus, hogy testvérei lelkére vigyázzon".

Krisztus az, aki elmegy, 79

A CARF Alapítvány munkája

A CARF-ban azt szeretnénk, hogy minden hivatás elérje a papságot, ezért arra kérjük a keresztényeket, hogy legyenek elkötelezettebbek, és anyagilag támogassák azokat a jelölteket, akik megfelelő módon szeretnék befejezni papi képzésüket. A szilárd papi képzés lehetővé teszi számukra, hogy jobban tudjanak segíteni minden embernek papi szolgálatuk gyakorlásában. lelkipásztori munka.

Ajánlások

A Sedes Sapientiae Nemzetközi Szeminárium és a Bidasoa Nemzetközi Szeminárium lakói akár hat évig is képzést végeznek, hogy öt kontinensen szolgálhassák az egyházat. Már feltették maguknak a kérdést, hogy hogyan válhatnának pappá. Végigjárták az összes lépést, hogy papok lehessenek Spanyolországban és a világon. Szeretné tudni az ő tanúvallomások?

A papságra készülő szeminaristák Isten hívására válaszolnak azzal, hogy életüket az egyház munkájának szentelik. Már a szeminárium ajtajáig való eljutás is küzdelem és odaadás volt mindannyiuk számára.