Kapcsolat
ADOMÁNYOZZON MOST
ADOMÁNYOZZON MOST
Kapcsolat
ADOMÁNYOZZON MOST

Jogi nyilatkozat

A weboldalhoz való hozzáférés szabályozására, a szolgáltatásokra és a tulajdonosokra vonatkozó információk.

Általános információk

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az e-kereskedelemről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az alábbiakban a weboldal általános tájékoztató adatai szerepelnek:
Címlapon: CARF, Centro Academico Romano Alapítvány.
Cím: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1.
28006 Madrid.
Nyilvántartási adatok: jótékonysági jellegű kulturális magánalapítvány. A Kulturális Minisztérium által elismert, a B.O.E. 13.V.-i számában közzétett 1989.V.22-i miniszteri rendelet szerint, 140. szám alatt bejegyezve.
Címlapon: CARF, Centro Academico Romano Alapítvány.
Cím: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1.
28006 Madrid.

Propiedad industrial e intelectual

"A weboldalon és annak tartalmában (szövegek, logók, képek, hangok, hangok, audio, videó, szoftverek...) található minden ipari és szellemi tulajdonjog a CARF, Centro Académico Romano Fundación kizárólagos tulajdonát képezi, vagy azok felhasználását a tulajdonosok engedélyezték.

A védjegyekről szóló, 2001. december 17-i 17/2001. sz. törvény 34. cikke, valamint az esetlegesen alkalmazandó egyéb nemzeti jogszabályok garantálják a fent említett megkülönböztető jelek kereskedelmi forgalomban történő használatának kizárólagos jogát. Következésképpen ezek jogosulatlan harmadik felek általi felhasználása tilos.

A felhasználó megtekintheti az összes elemet, kinyomtathatja azokat,
másolhatja és tárolhatja azokat a számítógépén vagy bármely más fizikai adathordozón, feltéve, hogy ez az Ön személyes és magánhasználatát szolgálja, és ezért, a kereskedelmi felhasználás, terjesztés, módosítás, megváltoztatás vagy dekompilálás szigorúan tilos.

A CARF nem ad semmiféle licencet vagy felhasználási engedélyt a szellemi és/vagy ipari tulajdonjogaira vagy bármely más tulajdonra, illetve a weboldalhoz, a betűrendes, fényképes vagy bármilyen más típusú tartalomhoz vagy támogatáshoz kapcsolódó hasznosítási, sokszorosítási, terjesztési, közlési vagy átalakítási jogra".

Visszatérítési, lemondási és visszatérítési politika

1. Ez a weboldal nem avatkozik be a kézi vagy automatizált fizetések banki kezelésébe, ezért mentesül a végrehajtásukból, valamint a fizetések törléséből eredő minden kötelezettség vagy felelősség alól.

2. A felhasználó felelős a megadott adatok valódiságáért, és a Centro Académico Romano Romano Fundación fenntartja a jogot, hogy kizárja a szerződéses szolgáltatásból azt a felhasználót, aki hamis adatokat szolgáltatott, az egyéb jogi lépések sérelme nélkül.

3. Az adományok e szervezet számára a weboldalon bármikor elérhető fizetési eszközökkel történnek, beleértve adott esetben a virtuális POS biztonságos fizetést, amelynek működése a spanyol bankkal teljes mértékben bizalmas.

4. Az adományozást követően a Centro Académico Romano Fundación elküldi a megfelelő közleményeket az adományozónak a megfelelő jogi és akkreditációs célokra.

5. Az adomány összege tiszta és egyszerű, nem visszatérítendő és nem átruházható.

6. A személyes adatok védelmére vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy az űrlapokon megadott személyes adatait a szervezet tulajdonában lévő fájlba helyezzük, hogy azokat kizárólag a kért célokra használhassuk fel. Bármilyen módosításról az érintett tulajdonosnak értesítenie kell ezt a szervezetet.
7. A személyes adatok védelmére vonatkozó európai és nemzeti szabályozásokkal összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy a feldolgozás céljából gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban lehetősége van arra, hogy a szervezethez címzett, a postai vagy elektronikus elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolja a hozzáférési, helyesbítési, törlési és tiltakozási jogait.

8. A személyes adatok védelmére vonatkozó európai és nemzeti szabályozások által meghatározott feltételek mellett ez a szervezet adatfeldolgozóként jár el, amelyért a virtuális POS vagy külső fizetőeszköz kezelője felelős, és ezért az adatokat csak a fájl tulajdonosának utasításai szerint dolgozza fel, és nem használja fel vagy használja fel azokat más célokra, mint amelyekre az adományozás történt, és nem közli azokat más személyekkel, még tárolási célokra sem.

9. A megfelelő űrlap kitöltésével, annak feltételeinek elfogadásával és a szakaszok kitöltésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ez a szervezet mentesüljön a felelősség alól a harmadik féltől származó fizetési eszközök tekintetében, és elismeri a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek betartását. Az ezen űrlapon kitöltött személyes adatokat ez a szervezet kizárólag és kizárólag arra a célra használja fel, amely a kért célokhoz szükséges.
magnifiercrosschevron-down