NU DONEREN

U GEEFT LEVEN
A LA KERK

Een nalatenschap en een blijvend bewijs van je solidariteit

Zie hieronder voor meer informatie

Wat is een gemeenschappelijk en hoofdelijk testament?

De solidariteitstestament van de CARF-stichting is een heel bijzondere en persoonlijke manier om de Kerk te helpen bij de vorming van diocesane priesters, seminaristen en religieuzen uit landen met schaarse middelen, door bij te dragen aan hun ondersteuning en studies voor hun integrale vorming.

Dit houdt in dat je een goed doel in je testament opneemt, ofwel door een of meer non-profit instellingen of NGO's aan te wijzen als erfgenamen van al je bezittingen, ofwel door een deel na te laten met een specifiek legaat.

Wanneer je besluit om je zal in een solidariteit, waaronder de CARF-stichting, steunt u permanent onze inzet om toekomstige generaties priesters te kunnen blijven vormen.

Dankzij uw getuigenis van solidariteit houdt uw vrijgevigheid de inspanning levend om een betere wereld te bereiken voor zowel christenen als niet-gelovigen, want de priester heeft geen respect voor personen of geloofsovertuigingen als het gaat om het helpen van een ander mens in welk deel van de wereld dan ook. Je leven en nalatenschap zullen eeuwigdurend zijn.

Hoe wordt een gemeenschappelijk en hoofdelijk testament gemaakt?

Informeer jezelf en denk na

Denk na over wat je zou willen opgeven. Alle input heeft invloed in het leven van de mensen die wij helpen en die op hun beurt honderdduizenden mensen helpen in hun eigen land. Als je meer informatie nodig hebt of als je vragen hebt, bieden we je gratis juridisch advies en met volledige vertrouwelijkheid.
Ga naar de notaris
Om een gemeenschappelijk en hoofdelijk testament op te stellen, moet je maak een afspraak met de notaris. Het is de beste manier om om ervoor te zorgen dat uw testament getrouw wordt uitgevoerd in de toekomst. Vergeet niet de gegevens van de CARF Foundation correct bevatten en vergeet vooral niet om een kopie opslaan.
Neem contact met ons op
Als je hebt besloten om de CARF Foundation op te nemen in je testament, laat het ons dan weten zodat we je wensen kunnen uitvoeren. Daarnaast raden wij u aan vertel het iemand die je vertrouwt zodat je het ons kunt vertellen als de tijd komt dat je naar de hemel gaat.

De identificatiegegevens die nodig zijn om de CARF Foundation op te nemen in het testament of solidariteitslegaat zijn:

STICHTING ROMEINS ACADEMISCH CENTRUM
CIF: G-79059218
Conde de Peñalver, 45. Tussenverdieping, kantoor 1
28006 Madrid

Wat kan ik nalaten als erfenis?

Voorbeeld van hoofdelijke testamenten en ontvangen legaten.
Doneer
financiële activa
Een specifiek geldbedrag van rekeningen-courant, effecten, fondsen, obligaties, aandelen...
Doneer
volledige of gedeeltelijke erfenis
Een percentage van je totale nalatenschap of de Stichting CARF aanwijzen als je enige erfgenaam.
Doneer
onroerend goed
Huizen, flats, grond, garages, gebouwen...
Doneer
roerende goederen
Kunstwerken, auto's, juwelen en andere kostbaarheden.
Maak kennis met de Getuigenis van Don Pedro

Veelgestelde vragen en andere twijfels over hoofdelijke testamenten

YouTube Default (13:54)
Een belastingvrije donatie
Fiscale behandeling
Bij de afwikkeling van hoofdelijke testamenten zijn organisaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van de Successierecht en schenkingsrecht, en daarom zijn hoofdelijke testamenten of legaten vrijgesteld van belasting voor de begunstigde.

De volledige waarde van wat je wilt doneren gaat naar hun werkdoel: het opleiden van diocesane en religieuze priesters en seminaristen om de Kerk over de hele wereld te helpen. Daarom, het deel dat u aan de Stichting CARF hebt toegewezen, is vrijgesteld van belasting.. Het volledige legaat zal dus volledig worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting.
Wetgeving
priester voorblad jaarverslag nalatenschap en testament van solidariteit
Waarvoor worden de middelen gebruikt?
De opbrengst van de verkoop van je bezittingen zal worden gebruikt voor een belangrijke investering. Hiermee draagt u bij aan de integrale vorming van priesters en seminaristen uit de hele wereld. Het verplicht ons te denken dat achter elke priesterroeping een andere roeping van de Heer tot ieder van ons christenen schuilgaat, die vraagt om persoonlijke inspanning om de middelen voor hun vorming te garanderen.
Jaarverslag 2023DESCARGA el FOLLETO
Donaties in natura
Zij werkt samen met een donatie in de vorm van een bijdrage van goederen ter ondersteuning van de kerkelijke ondersteuning.
SAMENWERKEN