WPŁAĆ TERAZ

DAJĄ PAŃSTWO ŻYCIE
A LA KOŚCIÓŁ

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej

Czym jest testament solidarny?

The wola solidarności Fundacji CARF to bardzo szczególny i osobisty sposób pomocy Kościołowi w formowaniu księży diecezjalnych, seminarzystów i zakonników z krajów o ograniczonych zasobach, przyczyniając się do ich wsparcia i studiów w celu ich integralnej formacji.

Wiąże się to z włączeniem celu charytatywnego do testamentu, poprzez wyznaczenie jednej lub więcej instytucji non-profit lub organizacji pozarządowych jako spadkobierców całego majątku lub poprzez pozostawienie udziału w konkretnym zapisie.

Kiedy zdecydują się Państwo na konwersję będzie w a wola solidarności, która obejmuje Fundację CARF, trwale wspierają Państwo nasze zaangażowanie w formację przyszłych pokoleń kapłanów.

Dzięki Państwa świadectwu solidarności, Państwa hojność podtrzymuje wysiłki na rzecz lepszego świata zarówno dla chrześcijan, jak i niewierzących, ponieważ ksiądz nie szanuje osób ani wyznań, jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi w jakiejkolwiek części świata. Pańskie życie i dziedzictwo będą wieczne.

Jak sporządza się testament solidarny?

Proszę się poinformować i zastanowić

Proszę pomyśleć o tym, z czego chciałby Pan zrezygnować. Każdy wkład będzie miał wpływ W życiu ludzi, którym pomagamy, a którzy z kolei pomagają setkom tysięcy w swoich krajach ojczystych. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub mają jakiekolwiek pytania, oferujemy Państwu bezpłatne porady prawne i z pełnym poufność.
Proszę udać się do notariusza
Aby sporządzić testament solidarny, będą Państwo musieli proszę umówić się na spotkanie z notariuszem. To najlepszy sposób na aby zapewnić, że Państwa wola zostanie wiernie wypełniona w przyszłości. Proszę nie zapomnieć prawidłowo uwzględniają dane Fundacji CARF a przede wszystkim proszę pamiętać proszę zapisać kopię.
Proszę dać nam znać
Jeśli zdecydowali się Państwo uwzględnić Fundację CARF w swoim testamencie, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli spełnić Państwa życzenia. Ponadto zalecamy, aby proszę powiedzieć komuś zaufanemu tak, że kiedy nadejdzie czas, aby poszedł Pan do nieba, może nam Pan powiedzieć.

Dane identyfikacyjne niezbędne do uwzględnienia Fundacji CARF w testamencie lub zapisie solidarnościowym to:

FUNDACJA RZYMSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO
CIF: G-79059218
Conde de Peñalver, 45. antresola, biuro 1
28006 Madryt

Co mogę zostawić w spadku?

Przykład testamentów solidarnych i otrzymanych zapisów.
Darowizna
aktywa finansowe
Określona kwota pieniędzy z rachunków bieżących, papierów wartościowych, funduszy, obligacji, akcji...
Darowizna
pełne lub częściowe dziedziczenie
Procent całkowitego spadku lub wskazanie Fundacji CARF jako jedynego spadkobiercy.
Darowizna
nieruchomość
Domy, mieszkania, grunty, garaże, budynki...
Darowizna
ruchomości
Dzieła sztuki, samochody, biżuteria i inne kosztowności.

Najczęściej zadawane pytania i inne wątpliwości dotyczące testamentów solidarnych

YouTube Default (13:54)
Darowizna zwolniona z podatku
Traktowanie pod względem podatkowym
Przy rozliczaniu testamentów solidarnych organizacje non-profit są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn a zatem testamenty lub zapisy solidarne są zwolnione z podatku dla beneficjenta.

Cała wartość darowizny zostanie przeznaczona na cel ich pracy: szkolenie księży diecezjalnych i zakonnych oraz seminarzystów, aby pomagali Kościołowi na całym świecie. Dlatego, część przeznaczona przez Państwa na Fundację CARF jest zwolniona z podatku.. W ten sposób cały spadek zostanie w całości przeznaczony na cele Fundacji.
Ustawodawstwo
Na co przeznaczane są środki?
Wpływy ze sprzedaży aktywów zostaną przeznaczone na dużą inwestycję. W ten sposób przyczyni się do integralna formacja księży i seminarzystów z całego świata. Zobowiązuje nas do myślenia, że za każdym powołaniem kapłańskim kryje się inne wezwanie Pana skierowane do każdego z nas, chrześcijan, proszące o osobisty wysiłek, aby zapewnić środki na formację.
Raport roczny 2023
Darowizny rzeczowe
Współpracuje z darowizną w postaci wkładu dóbr na wsparcie kościelne.
WSPÓŁPRACA