ANNETAGE PRAEGU

Juhtkonna aruanne sihtkapital

Eesmärk on, et sihtkapital saab 20 % sihtasutuse toetustest täita 2025. aastaks.

Sihtkapital CARF Sihtasutus
31. detsember 2022

The sihtkapital on jaotanud stipendiumideks 523 000 €, mis moodustab 9 % CARF-fondi poolt antud toetuste kogusummast, mis jõudis 2022. aastal 5 810 154 €. Eesmärk on suurendada seda stipendiumide summat igal aastal 1 % võrra.

Kinnisvara: 11 591 043 €.

Raha ja raha ekvivalendid: 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497

Muutuv tulu: 4 473 540 eurot.

Fikseeritud tulud: 3 134 427 €.

Segatud: 1.527.714 €.

Tooraine: 468 273 €.

Erakapital: 1.441.636 €.

Alternatiivne haldamine: 1 037 243 €.

Varade jaotamine 2022 %
Riigikassa 888.497 3,62 %
Fikseeritud tulu3.134.427 12,76 %
Aktsiad4.473.540 18,21 %
Segarahastud 1.527.714 6,22 %
Alternatiivne juhtimine1.037.243 4,22 %
Tooraine 468.273 1,90 %
Erakapitali investeerimisfondid 1.441.636 5,87 %
Kinnisvara 11.591.043 47,20 %
Kokku: 24.562.373 100 %
Tasuvusanalüüs
Riigikassa 0,10 %
Finantsvarad 5,64 %
Kinnisvara 5,54 %
Erakapitali investeerimisfondid 6,80 %
Üldine taustategevus: -2,92 %

Sihtkapital CARF Foundation
31. detsember 2021

Aastal 2021 on sihtkapital jagas stipendiumideks 481 500 eurot, mis moodustab 9 % CARFi poolt antud toetuste kogusummast. Eesmärk on suurendada seda summat igal aastal 1 % võrra.

Kinnisvara: 11 111 500 €.

Riigikassa: 3.261.096 €.

Muutuv tulu: 6 027 087 eurot.

Fikseeritud tulud: 3 024 235 eurot.

Segatud: 1.023.678 €.

Tooraine: 444 316 eurot.

Erakapital: 1 321 134 €.

Alternatiivne haldamine: 963 633 eurot.

Varade jaotamine 2021 %
Riigikassa 3.261.096 12,00 %
Fikseeritud tulu3.024.235 11,13 %
Aktsiad6.027.087 22,18 %
Segarahastud 1.023.678 3,77 %
Alternatiivne juhtimine963.633 3,55 %
Tooraine 444.316 1,63 %
Erakapitali investeerimisfondid 1.321.134 4,86 %
Kinnisvara 11.111.500 40,89 %
Kokku: 27.176.679 100 %
Tasuvusanalüüs
Riigikassa 0,05 %
Finantsvarad 10,75 %
Kinnisvara 3,86 %
Üldine taustategevus: 5,86 %

Sihtkapital CARF Foundation
31. detsember 2020

Aastal 2020 on sihtkapital jagas stipendiumideks 400 000 eurot, mis moodustab 9 % CARFi poolt antud toetuste kogusummast. Eesmärk on suurendada seda toetuste summat igal aastal 1 % võrra.

Kinnisvara: 10.891.609 €.

Riigikassa: 3.783.261 €.

Muutuv tulu: 5 617 437 eurot.

Fikseeritud tulud: 1 931 115 eurot.

Sega: 660.412 €.

Tooraine: 431 445 eurot.

Erakapital: 1.229.962 €.

Varade jaotamine 2020 %
Riigikassa 3.783.261 15,38 %
Fikseeritud tulu1.931.115 7,85 %
Aktsiad5.671.437 23,06 %
Segatud ja garanteeritud 660.412 2,68 %
Aktsiad5.671.412 23,06 %
Tooraine 431.445 1,75 %
Erakapitali investeerimisfondid 1.229.962 4,99 %
Kinnisvara 10.891.609 44,29 %
Kokku: 24.599.241 100 %
Tasuvusanalüüs
Riigikassa 0,05 %
Finantsvarad -2,41 %
Kinnisvara 4,10 %
Üldine taustategevus: 1,21 %

Sihtkapital CARF Foundation
31. detsember 2019

2019. aastal on sihtkapital 450 000 ehk 2 % kogusummast on jagatud stipendiumideks. Eesmärk on suurendada seda toetuste summat igal aastal 1 % võrra.

Kinnisvara: 10.250.000 €.

Riigikassa: 3.134.852 €.

Muutuv tulu: 4 617 922 eurot.

Fikseeritud tulud: 1 860 964 €.

Segatud: 1.360.415 €.

Tagatud: 2 074 370 €.

Tooraine: 376 053 €.

Erakapital: 700 000 eurot

Varade jaotamine 2019 %
Riigikassa 3.134.852 12,86 %
Fikseeritud tulu 1.860.964 7,63 %
Aktsiad 4.617.922 18,95 %
Segatud ja garanteeritud 1.360.415 5,58 %
Alternatiivne juhtimine 2.074.370 8,51 %
Tooraine 376.053 1,54 %
Erakapitali investeerimisfondid 700.000 2,87 %
Kinnisvara 10.250.000 42,05 %
Kokku: 24.374.576 100 %
Tasuvusanalüüs
Riigikassa 0,05 %
Investeerimisfondid 6,17 %
Omakapitali portfell 5,34 %
Kinnisvara 4,55 %
Üldine taustategevus: 4,59 %

Sihtkapital CARF Foundation
31. detsember 2018

Kinnisvara: 10.250.000 €.

Riigikassa: 5.539.253 €.

Fikseeritud tulud: 1 060 588 €.

Muutuv tulu: 3 790 808 eurot.

Tooraine: 314 135 eurot.

Alternatiivne haldamine: 383 943 eurot.

Segatud ja garanteeritud: 1.247.463 €

Varade jaotamine Summa %
Riigikassa 5.539.253 24,52 %
Fikseeritud tulu 1.060.588 4,70 %
Aktsiad 3.790.808 16,78 %
Segatud ja garanteeritud 1.247.463 5,52 %
Alternatiivne juhtimine 383.943 1,70 %
Tooraine 314.135 1,39 %
Kinnisvara 10.250.000 45,38 %
Kokku: 22.586.190 100 %
Tasuvusanalüüs
Riigikassa 0,05 %
Investeerimisfondid -5,26 %
Omakapitali portfell -24,21 %
Kinnisvara 4,52 %
Muud 1,15 %
Üldine taustategevus: -2,64 %