DONIRAJTE ZDAJ

Poročilo uprave donacija

Cilj je, da donacija lahko do leta 2025 izpolni 20 % donacij fundacije.

Donacija Fundacija CARF
31. december 2022

Spletna stran donacija je za štipendije razdelila 523.000 EUR, kar predstavlja 9 % vseh štipendij, ki jih je podelila fundacija CARF in so leta 2022 dosegle 5.810.154 EUR. Cilj je ta znesek za štipendije vsako leto povečati za 1 %.

Nepremičnine: 11.591.043 EUR.

Denar in denarni ustrezniki: 888.497 € 888.497 € 888.497 € 888.497

Spremenljivi prihodki: 4.473.540 EUR.

Fiksni prihodki: 3.134.427 EUR.

Mešano: 1.527.714 €.

Surovine: 468.273 EUR.

Zasebni kapital: 1.441.636 €.

Alternativno upravljanje: 1.037.243 EUR.

Razporeditev sredstev 2022 %
Zakladnica 888.497 3,62 %
Fiksni prihodki3.134.427 12,76 %
Lastniški instrumenti4.473.540 18,21 %
Mešani skladi 1.527.714 6,22 %
Alternativno upravljanje1.037.243 4,22 %
Surovine 468.273 1,90 %
Zasebni kapital 1.441.636 5,87 %
Nepremičnine 11.591.043 47,20 %
Skupaj: 24.562.373 100 %
Analiza donosnosti
Zakladnica 0,10 %
Finančna sredstva 5,64 %
Nepremičnine 5,54 %
Zasebni kapital 6,80 %
Splošna zmogljivost v ozadju: -2,92 %

Fundacija CARF
31. decembra 2021

Leta 2021 donacija je razdelila 481.500 EUR za štipendije, kar predstavlja 9 % celotnega zneska štipendij, ki jih je podelil CARF. Cilj je vsako leto povečati ta znesek za 1 %.

Nepremičnine: 11.111.500 €.

Zakladnica: 3.261.096 €.

Spremenljivi prihodki: 6.027.087 EUR.

Fiksni prihodki: 3.024.235 EUR.

Mešano: 1.023.678 €.

Surovine: 444.316 EUR.

Zasebni kapital: 1.321.134 EUR.

Alternativno upravljanje: 963.633 EUR.

Razporeditev sredstev 2021 %
Zakladnica 3.261.096 12,00 %
Fiksni prihodki3.024.235 11,13 %
Lastniški instrumenti6.027.087 22,18 %
Mešani skladi 1.023.678 3,77 %
Alternativno upravljanje963.633 3,55 %
Surovine 444.316 1,63 %
Zasebni kapital 1.321.134 4,86 %
Nepremičnine 11.111.500 40,89 %
Skupaj: 27.176.679 100 %
Analiza donosnosti
Zakladnica 0,05 %
Finančna sredstva 10,75 %
Nepremičnine 3,86 %
Splošna zmogljivost v ozadju: 5,86 %

Fundacija CARF
31. december 2020

Leta 2020 bo donacija je za štipendije razdelila 400.000 EUR, kar predstavlja 9 % celotnega zneska štipendij, ki jih je podelil CARF. Cilj je ta znesek za donacije vsako leto povečati za 1 %.

Nepremičnine: 10.891.609 €.

Zakladnica: 3.783.261 €.

Spremenljivi prihodki: 5.617.437 EUR.

Fiksni prihodki: 1.931.115 EUR.

Mešano: 660.412 €.

Surovine: 431.445 EUR.

Zasebni kapital: 1.229.962 €.

Razporeditev sredstev 2020 %
Zakladnica 3.783.261 15,38 %
Fiksni prihodki1.931.115 7,85 %
Lastniški instrumenti5.671.437 23,06 %
Mešani in zajamčeni 660.412 2,68 %
Lastniški instrumenti5.671.412 23,06 %
Surovine 431.445 1,75 %
Zasebni kapital 1.229.962 4,99 %
Nepremičnine 10.891.609 44,29 %
Skupaj: 24.599.241 100 %
Analiza donosnosti
Zakladnica 0,05 %
Finančna sredstva -2,41 %
Nepremičnine 4,10 %
Splošna zmogljivost v ozadju: 1,21 %

Fundacija CARF
31. december 2019

V letu 2019 donacija 450.000 ali 2 % vseh sredstev je bilo razdeljenih za štipendije. Cilj je, da se ta znesek za donacije vsako leto poveča za 1 %.

Nepremičnine: 10.250.000 €.

Zakladnica: 3.134.852 €.

Spremenljivi prihodki: 4.617.922 EUR.

Fiksni prihodki: 1.860.964 EUR.

Mešano: 1.360.415 €.

Zajamčeno: 2.074.370 €.

Surovine: 376.053 EUR.

Zasebni kapital: 700.000 EUR

Razporeditev sredstev 2019 %
Zakladnica 3.134.852 12,86 %
Fiksni prihodki 1.860.964 7,63 %
Lastniški instrumenti 4.617.922 18,95 %
Mešani in zajamčeni 1.360.415 5,58 %
Alternativno upravljanje 2.074.370 8,51 %
Surovine 376.053 1,54 %
Zasebni kapital 700.000 2,87 %
Nepremičnine 10.250.000 42,05 %
Skupaj: 24.374.576 100 %
Analiza donosnosti
Zakladnica 0,05 %
Investicijski skladi 6,17 %
Portfelj lastniških instrumentov 5,34 %
Nepremičnine 4,55 %
Splošna zmogljivost v ozadju: 4,59 %

Fundacija CARF
31. december 2018

Nepremičnine: 10.250.000 €.

Zakladnica: 5.539.253 €.

Fiksni prihodki: 1.060.588 EUR.

Spremenljivi prihodki: 3.790.808 EUR.

Surovine: 314.135 EUR.

Alternativno upravljanje: 383.943 EUR.

Mešano in zagotovljeno: 1.247.463 €

Razporeditev sredstev Znesek %
Zakladnica 5.539.253 24,52 %
Fiksni prihodki 1.060.588 4,70 %
Lastniški instrumenti 3.790.808 16,78 %
Mešani in zajamčeni 1.247.463 5,52 %
Alternativno upravljanje 383.943 1,70 %
Surovine 314.135 1,39 %
Nepremičnine 10.250.000 45,38 %
Skupaj: 22.586.190 100 %
Analiza donosnosti
Zakladnica 0,05 %
Investicijski skladi -5,26 %
Portfelj lastniških instrumentov -24,21 %
Nepremičnine 4,52 %
Drugo 1,15 %
Splošna zmogljivost v ozadju: -2,64 %