LAHJOITA NYT

Johdon kertomus lahjoitus

Tavoitteena on, että lahjoitus voi täyttää 20 % säätiön avustuksista vuoteen 2025 mennessä.

Lahjoitus CARF-säätiö
31. joulukuuta 2022

The lahjoitus on jakanut apurahoihin 523 000 euroa, mikä on 9 % CARF-säätiön myöntämien apurahojen kokonaismäärästä, joka oli 5 810 154 euroa vuonna 2022. Tavoitteena on lisätä tätä apurahojen määrää 1 % vuosittain.

Kiinteistöt: 11 591 043 €.

Käteisvarat ja muut rahavarat: 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497

Muuttuvat tulot: 4 473 540 euroa.

Korkosijoitukset: 3.134.427 €.

Sekoitettu: 1.527.714 €.

Raaka-aineet: 468 273 €.

Pääomasijoittaminen: 1.441.636 €.

Vaihtoehtoinen hallinnointi: 1 037 243 €.

Omaisuuserien allokaatio 2022 %
Valtiovarainministeriö 888.497 3,62 %
Korkotuotot3.134.427 12,76 %
Osakkeet4.473.540 18,21 %
Sekarahastot 1.527.714 6,22 %
Vaihtoehtoinen hallinnointi1.037.243 4,22 %
Raaka-aineet 468.273 1,90 %
Pääomasijoittaminen 1.441.636 5,87 %
Kiinteistöt 11.591.043 47,20 %
Yhteensä: 24.562.373 100 %
Kannattavuusanalyysi
Valtiovarainministeriö 0,10 %
Rahoitusvarat 5,64 %
Kiinteistöt 5,54 %
Pääomasijoittaminen 6,80 %
Yleinen taustasuorituskyky: -2,92 %

Lahjoitus CARF-säätiö
31. joulukuuta 2021

Vuonna 2021 lahjoitus on jakanut apurahoja varten 481 500 euroa, mikä on 9 % CARFin myöntämien apurahojen kokonaismäärästä. Tavoitteena on lisätä tätä määrää 1 %:llä vuosittain.

Kiinteistöt: 11.111.500 €.

Valtiokonttori: 3.261.096 €.

Muuttuvat tulot: 6 027 087 euroa.

Korkosijoitukset: 3 024 235 €.

Mixed: 1.023.678 €.

Raaka-aineet: 444 316 €.

Pääomasijoittaminen: 1 321 134 €.

Vaihtoehtoinen hallinnointi: 963 633 euroa.

Omaisuuserien allokaatio 2021 %
Valtiovarainministeriö 3.261.096 12,00 %
Korkotuotot3.024.235 11,13 %
Osakkeet6.027.087 22,18 %
Sekarahastot 1.023.678 3,77 %
Vaihtoehtoinen hallinnointi963.633 3,55 %
Raaka-aineet 444.316 1,63 %
Pääomasijoittaminen 1.321.134 4,86 %
Kiinteistöt 11.111.500 40,89 %
Yhteensä: 27.176.679 100 %
Kannattavuusanalyysi
Valtiovarainministeriö 0,05 %
Rahoitusvarat 10,75 %
Kiinteistöt 3,86 %
Yleinen taustasuorituskyky: 5,86 %

Lahjoitus CARF-säätiö
31. joulukuuta 2020

Vuonna 2020 lahjoitus on jakanut apurahoihin 400 000 euroa, mikä on 9 % CARF:n myöntämien apurahojen kokonaismäärästä. Tavoitteena on lisätä avustusten määrää 1 % vuodessa.

Kiinteistöt: 10.891.609 €.

Valtiokonttori: 3.783.261 €.

Muuttuvat tulot: 5 617 437 euroa.

Korkosijoitukset: 1 931 115 €.

Mixed: 660.412 €.

Raaka-aineet: 431 445 euroa.

Pääomasijoittaminen: 1.229.962 €.

Omaisuuserien allokaatio 2020 %
Valtiovarainministeriö 3.783.261 15,38 %
Korkotuotot1.931.115 7,85 %
Osakkeet5.671.437 23,06 %
Sekoitettu ja taattu 660.412 2,68 %
Osakkeet5.671.412 23,06 %
Raaka-aineet 431.445 1,75 %
Pääomasijoittaminen 1.229.962 4,99 %
Kiinteistöt 10.891.609 44,29 %
Yhteensä: 24.599.241 100 %
Kannattavuusanalyysi
Valtiovarainministeriö 0,05 %
Rahoitusvarat -2,41 %
Kiinteistöt 4,10 %
Yleinen taustasuorituskyky: 1,21 %

Lahjoitus CARF-säätiö
31. joulukuuta 2019

Vuonna 2019 lahjoitus 450 000 eli 2 % kokonaismäärästä on jaettu stipendeihin. Tavoitteena on lisätä avustusten määrää 1 % vuodessa.

Kiinteistö: 10.250.000 €.

Valtiokonttori: 3.134.852 €.

Muuttuvat tulot: 4 617 922 euroa.

Korkosijoitukset: 1 860 964 €.

Mixed: 1.360.415 €.

Taattu: 2 074 370 €.

Raaka-aineet: 376 053 €.

Pääomasijoitukset: 700 000 euroa

Omaisuuserien allokaatio 2019 %
Valtiovarainministeriö 3.134.852 12,86 %
Korkotuotot 1.860.964 7,63 %
Osakkeet 4.617.922 18,95 %
Sekoitettu ja taattu 1.360.415 5,58 %
Vaihtoehtoinen hallinnointi 2.074.370 8,51 %
Raaka-aineet 376.053 1,54 %
Pääomasijoittaminen 700.000 2,87 %
Kiinteistöt 10.250.000 42,05 %
Yhteensä: 24.374.576 100 %
Kannattavuusanalyysi
Valtiovarainministeriö 0,05 %
Sijoitusrahastot 6,17 %
Osakesalkku 5,34 %
Kiinteistöt 4,55 %
Yleinen taustasuorituskyky: 4,59 %

Lahjoitus CARF-säätiö
31. joulukuuta 2018

Kiinteistö: 10.250.000 €.

Valtiokonttori: 5.539.253 €.

Korkosijoitukset: 1 060 588 €.

Muuttuvat tulot: 3 790 808 euroa.

Raaka-aineet: 314 135 euroa.

Vaihtoehtoinen hallinnointi: 383 943 €.

Sekoitettu ja taattu: 1.247.463 €

Omaisuuserien allokaatio Määrä %
Valtiovarainministeriö 5.539.253 24,52 %
Korkotuotot 1.060.588 4,70 %
Osakkeet 3.790.808 16,78 %
Sekoitettu ja taattu 1.247.463 5,52 %
Vaihtoehtoinen hallinnointi 383.943 1,70 %
Raaka-aineet 314.135 1,39 %
Kiinteistöt 10.250.000 45,38 %
Yhteensä: 22.586.190 100 %
Kannattavuusanalyysi
Valtiovarainministeriö 0,05 %
Sijoitusrahastot -5,26 %
Osakesalkku -24,21 %
Kiinteistöt 4,52 %
Muut 1,15 %
Yleinen taustasuorituskyky: -2,64 %