DONERA NU

Förvaltningsrapport stiftelse

Målet är att stiftelse kan uppfylla 20 % av stiftelsens bidrag fram till 2025.

Stiftelsen CARF-stiftelsen
31 december 2022

El stiftelse har delat ut 523 000 € i stipendier, vilket motsvarar 9 % av de totala stipendier som CARF-stiftelsen delade ut, vilka uppgick till 5 810 154 € år 2022. Målet är att öka detta belopp för stipendier med 1 % varje år.

Fastigheter: 11.591.043 €.

Likvida medel: 888.497 € 888.497 € 888.497

Rörlig inkomst: 4 473 540 €.

Räntebärande: 3.134.427 €.

Blandad: 1.527.714 €.

Råvaror: 468.273 €.

Private Equity: 1.441.636 €.

Alternativ förvaltning: 1.037.243 €.

Tillgångsallokering 2022 %
Skattemyndigheten 888.497 3,62 %
Fast avkastning3.134.427 12,76 %
Aktier4.473.540 18,21 %
Blandade fonder 1.527.714 6,22 %
Alternativ förvaltning1.037.243 4,22 %
Råvaror 468.273 1,90 %
Privatkapital 1.441.636 5,87 %
Fastigheter 11.591.043 47,20 %
Totalt: 24.562.373 100 %
Lönsamhetsanalys
Skattemyndigheten 0,10 %
Finansiella tillgångar 5,64 %
Fastigheter 5,54 %
Privatkapital 6,80 %
Allmän bakgrundsprestanda: -2,92 %

Stiftelse CARF Foundation
31 december 2021

År 2021 kommer stiftelse har delat ut 481 500 euro till stipendier, vilket motsvarar 9 % av det totala beloppet för de stipendier som CARF beviljat. Målet är att öka detta belopp med 1 % varje år.

Fastigheter: 11 111 500 euro.

Skattemyndigheten: 3.261.096 €.

Variabel inkomst: 6 027 087 euro.

Fast ränta: 3 024 235 euro.

Blandat: 1.023.678 €.

Råvaror: 444 316 euro.

Privatkapital: 1 321 134 euro.

Alternativ förvaltning: 963 633 euro.

Tillgångsallokering 2021 %
Skattemyndigheten 3.261.096 12,00 %
Fast avkastning3.024.235 11,13 %
Aktier6.027.087 22,18 %
Blandade fonder 1.023.678 3,77 %
Alternativ förvaltning963.633 3,55 %
Råvaror 444.316 1,63 %
Privatkapital 1.321.134 4,86 %
Fastigheter 11.111.500 40,89 %
Totalt: 27.176.679 100 %
Lönsamhetsanalys
Skattemyndigheten 0,05 %
Finansiella tillgångar 10,75 %
Fastigheter 3,86 %
Allmän bakgrundsprestanda: 5,86 %

Stiftelse CARF Foundation
31 december 2020

År 2020 kommer stiftelse har delat ut ett belopp på 400 000 euro till stipendier, vilket motsvarar 9 % av det totala beloppet för de bidrag som CARF beviljat. Målet är att öka detta belopp för bidrag med 1 % varje år.

Fastigheter: 10 891 609 euro.

Skattemyndigheten: 3.783.261 €.

Variabel inkomst: 5 617 437 euro.

Fast ränta: 1 931 115 euro.

Blandat: 660.412 €.

Råvaror: 431 445 euro.

Private Equity: 1 229 962 euro.

Tillgångsallokering 2020 %
Skattemyndigheten 3.783.261 15,38 %
Fast avkastning1.931.115 7,85 %
Aktier5.671.437 23,06 %
Blandad och garanterad 660.412 2,68 %
Aktier5.671.412 23,06 %
Råvaror 431.445 1,75 %
Privatkapital 1.229.962 4,99 %
Fastigheter 10.891.609 44,29 %
Totalt: 24.599.241 100 %
Lönsamhetsanalys
Skattemyndigheten 0,05 %
Finansiella tillgångar -2,41 %
Fastigheter 4,10 %
Allmän bakgrundsprestanda: 1,21 %

Stiftelse CARF Foundation
31 december 2019

Under 2019 kommer stiftelse 450 000 euro, eller 2 % av det totala beloppet, har delats ut till stipendier. Målet är att öka detta belopp för bidrag med 1 % varje år.

Fastigheter: 10.250.000 €.

Skatt: 3.134.852 €.

Variabel inkomst: 4 617 922 euro.

Fast ränta: 1 860 964 euro.

Blandat: 1.360.415 €.

Garanterat: 2 074 370 €.

Råvaror: 376 053 euro.

Privat kapital: 700 000 euro

Tillgångsallokering 2019 %
Skattemyndigheten 3.134.852 12,86 %
Fast avkastning 1.860.964 7,63 %
Aktier 4.617.922 18,95 %
Blandad och garanterad 1.360.415 5,58 %
Alternativ förvaltning 2.074.370 8,51 %
Råvaror 376.053 1,54 %
Privatkapital 700.000 2,87 %
Fastigheter 10.250.000 42,05 %
Totalt: 24.374.576 100 %
Lönsamhetsanalys
Skattemyndigheten 0,05 %
Investeringsfonder 6,17 %
Aktieportfölj 5,34 %
Fastigheter 4,55 %
Allmän bakgrundsprestanda: 4,59 %

Stiftelse CARF Foundation
31 december 2018

Fastigheter: 10.250.000 €.

Skattemyndigheten: 5.539.253 €.

Fast ränta: 1 060 588 euro.

Variabel inkomst: 3 790 808 euro.

Råvaror: 314 135 euro.

Alternativ förvaltning: 383 943 euro.

Blandad och garanterad: 1.247.463 €

Tillgångsallokering Belopp %
Skattemyndigheten 5.539.253 24,52 %
Fast avkastning 1.060.588 4,70 %
Aktier 3.790.808 16,78 %
Blandad och garanterad 1.247.463 5,52 %
Alternativ förvaltning 383.943 1,70 %
Råvaror 314.135 1,39 %
Fastigheter 10.250.000 45,38 %
Totalt: 22.586.190 100 %
Lönsamhetsanalys
Skattemyndigheten 0,05 %
Investeringsfonder -5,26 %
Aktieportfölj -24,21 %
Fastigheter 4,52 %
Övriga 1,15 %
Allmän bakgrundsprestanda: -2,64 %