WPŁAĆ TERAZ

Raport z zarządzania dotacja

Celem jest, aby dotacja może zaspokoić 20 % dotacji fundacji do 2025 roku.

Endowment Fundacja CARF
31 grudnia 2022 r.

The dotacja przeznaczyła na stypendia kwotę 523 000 EUR, co stanowi 9 % całkowitych dotacji przyznanych przez Fundację CARF, które w 2022 r. wyniosły 5 810 154 EUR. Celem jest zwiększenie tej kwoty na dotacje o 1 % każdego roku.

Nieruchomości: 11 591 043 €.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 888,497 € 888,497 € 888,497

Dochód zmienny: 4 473 540 €.

Stały dochód: 3 134 427 EUR.

Mieszane: 1.527.714 €.

Surowce: 468 273 €.

Private Equity: 1 441 636 €.

Zarządzanie alternatywne: 1 037 243 €.

Alokacja aktywów 2022 %
Skarb 888.497 3,62 %
Dochody stałe3.134.427 12,76 %
Akcje4.473.540 18,21 %
Fundusze mieszane 1.527.714 6,22 %
Zarządzanie alternatywne1.037.243 4,22 %
Surowce 468.273 1,90 %
Prywatny kapitał 1.441.636 5,87 %
Nieruchomość 11.591.043 47,20 %
Razem: 24.562.373 100 %
Analiza rentowności
Skarb 0,10 %
Aktywa finansowe 5,64 %
Nieruchomość 5,54 %
Prywatny kapitał 6,80 %
Ogólna wydajność w tle: -2,92 %

Fundacja CARF
31 grudnia 2021 r.

W 2021 r. dotacja rozdzieliła 481 500 euro na stypendia, co stanowi 9 % całkowitej kwoty grantów przyznanych przez CARF. Celem jest zwiększenie tej kwoty o 1 % każdego roku.

Nieruchomość: 11.111.500 €.

Skarb Państwa: 3.261.096 €.

Zmienny dochód: 6.027.087 €.

Dochody stałe: 3.024.235 €.

Mieszany: 1.023.678 €.

Surowce: 444.316 €.

Private Equity: 1.321.134 €.

Zarządzanie alternatywne: 963.633 €.

Alokacja aktywów 2021 %
Skarb 3.261.096 12,00 %
Dochody stałe3.024.235 11,13 %
Akcje6.027.087 22,18 %
Fundusze mieszane 1.023.678 3,77 %
Zarządzanie alternatywne963.633 3,55 %
Surowce 444.316 1,63 %
Prywatny kapitał 1.321.134 4,86 %
Nieruchomość 11.111.500 40,89 %
Razem: 27.176.679 100 %
Analiza rentowności
Skarb 0,05 %
Aktywa finansowe 10,75 %
Nieruchomość 3,86 %
Ogólna wydajność w tle: 5,86 %

Fundacja CARF
31 grudnia 2020 r.

W 2020 r. dotacja rozdzieliła na stypendia kwotę 400.000 €, co stanowi 9 % całkowitej kwoty grantów przyznanych przez CARF. Celem jest zwiększenie tej kwoty na dotacje o 1 % każdego roku.

Nieruchomości: 10.891.609 €.

Skarb Państwa: 3.783.261 €.

Zmienny dochód: 5.617.437 €.

Dochody stałe: 1.931.115 €.

Mieszany: 660.412 €.

Surowce: 431.445 €.

Private Equity: 1.229.962 €.

Alokacja aktywów 2020 %
Skarb 3.783.261 15,38 %
Dochody stałe1.931.115 7,85 %
Akcje5.671.437 23,06 %
Mieszane i gwarantowane 660.412 2,68 %
Akcje5.671.412 23,06 %
Surowce 431.445 1,75 %
Prywatny kapitał 1.229.962 4,99 %
Nieruchomość 10.891.609 44,29 %
Razem: 24.599.241 100 %
Analiza rentowności
Skarb 0,05 %
Aktywa finansowe -2,41 %
Nieruchomość 4,10 %
Ogólna wydajność w tle: 1,21 %

Fundacja CARF
31 grudnia 2019 r.

W 2019 r. dotacja 450 000, czyli 2 % całości, zostało przeznaczone na stypendia. Celem jest zwiększenie tej kwoty na dotacje o 1 % każdego roku.

Nieruchomość: 10.250.000 €.

Skarb Państwa: 3.134.852 €.

Zmienny dochód: 4.617.922 €.

Dochody stałe: 1.860.964 €.

Mieszany: 1.360.415 €.

Gwarantowane: 2.074.370 €.

Surowce: 376.053 €.

Private equity: 700.000 euro

Alokacja aktywów 2019 %
Skarb 3.134.852 12,86 %
Dochody stałe 1.860.964 7,63 %
Akcje 4.617.922 18,95 %
Mieszane i gwarantowane 1.360.415 5,58 %
Zarządzanie alternatywne 2.074.370 8,51 %
Surowce 376.053 1,54 %
Prywatny kapitał 700.000 2,87 %
Nieruchomość 10.250.000 42,05 %
Razem: 24.374.576 100 %
Analiza rentowności
Skarb 0,05 %
Fundusze inwestycyjne 6,17 %
Portfel akcji 5,34 %
Nieruchomość 4,55 %
Ogólna wydajność w tle: 4,59 %

Fundacja CARF
31 grudnia 2018 r.

Nieruchomość: 10.250.000 €.

Skarb Państwa: 5.539.253 €.

Dochody stałe: 1.060.588 €.

Zmienny dochód: 3.790.808 €.

Surowce: 314.135 €

Zarządzanie alternatywne: 383.943 €.

Mieszane i gwarantowane: 1.247.463 €

Alokacja aktywów Kwota %
Skarb 5.539.253 24,52 %
Dochody stałe 1.060.588 4,70 %
Akcje 3.790.808 16,78 %
Mieszane i gwarantowane 1.247.463 5,52 %
Zarządzanie alternatywne 383.943 1,70 %
Surowce 314.135 1,39 %
Nieruchomość 10.250.000 45,38 %
Razem: 22.586.190 100 %
Analiza rentowności
Skarb 0,05 %
Fundusze inwestycyjne -5,26 %
Portfel akcji -24,21 %
Nieruchomość 4,52 %
Inne 1,15 %
Ogólna wydajność w tle: -2,64 %