DARUJTE NYNÍ

Zpráva vedení dotace

Cílem je, aby dotace může do roku 2025 splnit 20 % grantů nadace.

Nadační fond Nadace CARF
31. prosince 2022

Na stránkách dotace rozdělila na stipendia částku 523 000 EUR, což představuje 9 % z celkového počtu grantů udělených nadací CARF, které v roce 2022 dosáhly výše 5 810 154 EUR. Cílem je tuto částku na granty každoročně zvyšovat o 1 %.

Nemovitosti: 11 591 043 €.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty: 888.497 € 888.497 € 888.497 €

Proměnlivý příjem: 4 473 540 EUR.

Pevný příjem: 3 134 427 EUR.

Smíšené: 1.527.714 €.

Suroviny: 468 273 €.

Soukromý kapitál: 1 441 636 €.

Alternativní řízení: 1 037 243 €.

Alokace aktiv 2022 %
Pokladna 888.497 3,62 %
Pevný výnos3.134.427 12,76 %
Akcie4.473.540 18,21 %
Smíšené fondy 1.527.714 6,22 %
Alternativní řízení1.037.243 4,22 %
Suroviny 468.273 1,90 %
Soukromý kapitál 1.441.636 5,87 %
Nemovitosti 11.591.043 47,20 %
Celkem: 24.562.373 100 %
Analýza ziskovosti
Pokladna 0,10 %
Finanční aktiva 5,64 %
Nemovitosti 5,54 %
Soukromý kapitál 6,80 %
Celkový výkon na pozadí: -2,92 %

Nadační fond CARF
31. prosince 2021

V roce 2021 dotace rozdělila 481 500 EUR na stipendia, což představuje 9 % z celkové částky grantů udělených CARF. Cílem je zvýšit tuto částku každý rok o 1 %.

Nemovitosti: 11.111.500 €.

Pokladna: 3.261.096 €.

Proměnný příjem: 6 027 087 EUR.

Pevný příjem: 3 024 235 EUR.

Smíšené: 1.023.678 €.

Suroviny: 444 316 EUR.

Soukromý kapitál: 1 321 134 €.

Alternativní řízení: 963 633 EUR.

Alokace aktiv 2021 %
Pokladna 3.261.096 12,00 %
Pevný výnos3.024.235 11,13 %
Akcie6.027.087 22,18 %
Smíšené fondy 1.023.678 3,77 %
Alternativní řízení963.633 3,55 %
Suroviny 444.316 1,63 %
Soukromý kapitál 1.321.134 4,86 %
Nemovitosti 11.111.500 40,89 %
Celkem: 27.176.679 100 %
Analýza ziskovosti
Pokladna 0,05 %
Finanční aktiva 10,75 %
Nemovitosti 3,86 %
Celkový výkon na pozadí: 5,86 %

Nadační fond CARF
31. prosince 2020

V roce 2020 dotace rozdělila na stipendia částku 400 000 EUR, což představuje 9 % z celkové částky grantů udělených CARF. Cílem je zvýšit tuto částku pro granty o 1 % každý rok.

Nemovitosti: 10.891.609 €.

Pokladna: 3.783.261 €.

Proměnlivý příjem: 5 617 437 EUR.

Pevný příjem: 1 931 115 EUR.

Smíšené: 660.412 €.

Suroviny: 431 445 EUR.

Soukromý kapitál: 1 229 962 €.

Alokace aktiv 2020 %
Pokladna 3.783.261 15,38 %
Pevný výnos1.931.115 7,85 %
Akcie5.671.437 23,06 %
Smíšené a zaručené 660.412 2,68 %
Akcie5.671.412 23,06 %
Suroviny 431.445 1,75 %
Soukromý kapitál 1.229.962 4,99 %
Nemovitosti 10.891.609 44,29 %
Celkem: 24.599.241 100 %
Analýza ziskovosti
Pokladna 0,05 %
Finanční aktiva -2,41 %
Nemovitosti 4,10 %
Celkový výkon na pozadí: 1,21 %

Nadační fond CARF
31. prosince 2019

V roce 2019 dotace Na stipendia bylo rozděleno 450 000, tj. 2 % z celkové částky. Cílem je zvýšit tuto částku pro granty o 1 % každý rok.

Nemovitosti: 10.250.000 €.

Pokladna: 3.134.852 €.

Proměnlivý příjem: 4 617 922 EUR.

Pevný příjem: 1 860 964 EUR.

Smíšené: 1.360.415 €.

Garantováno: 2 074 370 €.

Suroviny: 376 053 EUR.

Soukromý kapitál: 700 000 EUR

Alokace aktiv 2019 %
Pokladna 3.134.852 12,86 %
Pevný výnos 1.860.964 7,63 %
Akcie 4.617.922 18,95 %
Smíšené a zaručené 1.360.415 5,58 %
Alternativní řízení 2.074.370 8,51 %
Suroviny 376.053 1,54 %
Soukromý kapitál 700.000 2,87 %
Nemovitosti 10.250.000 42,05 %
Celkem: 24.374.576 100 %
Analýza ziskovosti
Pokladna 0,05 %
Investiční fondy 6,17 %
Akciové portfolio 5,34 %
Nemovitosti 4,55 %
Celkový výkon na pozadí: 4,59 %

Nadační fond CARF
31. prosince 2018

Nemovitosti: 10.250.000 €.

Pokladna: 5.539.253 €.

Pevný příjem: 1 060 588 EUR.

Proměnlivý příjem: 3 790 808 EUR.

Suroviny: 314 135 EUR.

Alternativní řízení: 383 943 EUR.

Smíšené a zaručené: 1.247.463 €

Alokace aktiv Částka %
Pokladna 5.539.253 24,52 %
Pevný výnos 1.060.588 4,70 %
Akcie 3.790.808 16,78 %
Smíšené a zaručené 1.247.463 5,52 %
Alternativní řízení 383.943 1,70 %
Suroviny 314.135 1,39 %
Nemovitosti 10.250.000 45,38 %
Celkem: 22.586.190 100 %
Analýza ziskovosti
Pokladna 0,05 %
Investiční fondy -5,26 %
Akciové portfolio -24,21 %
Nemovitosti 4,52 %
Další 1,15 %
Celkový výkon na pozadí: -2,64 %