DONERER NU

Ledelsesberetning kapitalindskud

Målet er, at den kapitalindskud kan opfylde 20 % af fondens uddelinger inden 2025.

Legat CARF-fonden
31. december 2022

El kapitalindskud har uddelt 523.000 € til stipendier, hvilket svarer til 9 % af de samlede bevillinger fra CARF Foundation, som nåede op på 5.810.154 € i 2022. Målet er at øge dette beløb til legater med 1 % hvert år.

Fast ejendom: 11.591.043 €.

Likvide beholdninger: 888.497 € 888.497 € 888.497

Variabel indkomst: 4.473.540 €.

Fast indkomst: 3.134.427 €.

Blandet: 1.527.714 €.

Råmaterialer: 468.273 €.

Privat egenkapital: 1.441.636 €.

Alternativ ledelse: 1.037.243 €.

Formueallokering 2022 %
Skatkammeret 888.497 3,62 %
Fast indkomst3.134.427 12,76 %
Aktier4.473.540 18,21 %
Blandede fonde 1.527.714 6,22 %
Alternativ forvaltning1.037.243 4,22 %
Råvarer 468.273 1,90 %
Privat egenkapital 1.441.636 5,87 %
Fast ejendom 11.591.043 47,20 %
I alt: 24.562.373 100 %
Rentabilitetsanalyse
Skatkammeret 0,10 %
Finansielle aktiver 5,64 %
Fast ejendom 5,54 %
Privat egenkapital 6,80 %
Generel baggrundspræstation: -2,92 %

Legat CARF Foundation
31. december 2021

I 2021 vil den kapitalindskud har uddelt 481 500 EUR til stipendier, hvilket svarer til 9 % af det samlede beløb, som CARF har uddelt i stipendier. Målet er at øge dette beløb med 1 % hvert år.

Fast ejendom: 11.111.500 €.

Skatkammer: 3.261.096 €.

Variabel indkomst: 6.027.087 €.

Fast indkomst: 3.024.235 €.

Blandet: 1.023.678 €.

Råvarer: 444 316 EUR.

Privat egenkapital: 1.321.134 €.

Alternativ forvaltning: 963 633 EUR.

Formueallokering 2021 %
Skatkammeret 3.261.096 12,00 %
Fast indkomst3.024.235 11,13 %
Aktier6.027.087 22,18 %
Blandede fonde 1.023.678 3,77 %
Alternativ forvaltning963.633 3,55 %
Råvarer 444.316 1,63 %
Privat egenkapital 1.321.134 4,86 %
Fast ejendom 11.111.500 40,89 %
I alt: 27.176.679 100 %
Rentabilitetsanalyse
Skatkammeret 0,05 %
Finansielle aktiver 10,75 %
Fast ejendom 3,86 %
Generel baggrundspræstation: 5,86 %

Legat CARF Foundation
31. december 2020

I 2020 vil den kapitalindskud har uddelt et beløb på 400 000 EUR til stipendier, hvilket udgør 9 % af det samlede beløb, som CARF har ydet i stipendier. Målet er at øge dette tilskudsbeløb med 1 % hvert år.

Fast ejendom: 10.891.609 €.

Skatkammer: 3.783.261 €.

Variabel indkomst: 5 617 437 EUR.

Fast indkomst: 1.931.115 €.

Blandet: 660.412 €.

Råvarer: 431 445 EUR.

Privat egenkapital: 1.229.962 €.

Formueallokering 2020 %
Skatkammeret 3.783.261 15,38 %
Fast indkomst1.931.115 7,85 %
Aktier5.671.437 23,06 %
Blandet og garanteret 660.412 2,68 %
Aktier5.671.412 23,06 %
Råvarer 431.445 1,75 %
Privat egenkapital 1.229.962 4,99 %
Fast ejendom 10.891.609 44,29 %
I alt: 24.599.241 100 %
Rentabilitetsanalyse
Skatkammeret 0,05 %
Finansielle aktiver -2,41 %
Fast ejendom 4,10 %
Generel baggrundspræstation: 1,21 %

Legat CARF Foundation
31. december 2019

I 2019 vil den kapitalindskud 450 000 EUR, eller 2 % af det samlede beløb, er blevet fordelt til stipendier. Målet er at øge dette tilskudsbeløb med 1 % hvert år.

Ejendom: 10.250.000 €.

Skatkammer: 3.134.852 €.

Variabel indkomst: 4 617 922 EUR.

Fast indkomst: 1.860.964 €.

Blandet: 1.360.415 €.

Garanteret: 2.074.370 €.

Råvarer: 376.053 €.

Privat egenkapital: 700.000 EUR

Formueallokering 2019 %
Skatkammeret 3.134.852 12,86 %
Fast indkomst 1.860.964 7,63 %
Aktier 4.617.922 18,95 %
Blandet og garanteret 1.360.415 5,58 %
Alternativ forvaltning 2.074.370 8,51 %
Råvarer 376.053 1,54 %
Privat egenkapital 700.000 2,87 %
Fast ejendom 10.250.000 42,05 %
I alt: 24.374.576 100 %
Rentabilitetsanalyse
Skatkammeret 0,05 %
Investeringsfonde 6,17 %
Aktiebeholdning 5,34 %
Fast ejendom 4,55 %
Generel baggrundspræstation: 4,59 %

Legat CARF Foundation
31. december 2018

Ejendom: 10.250.000 €.

Skatkammer: 5.539.253 €.

Fast indkomst: 1.060.588 €.

Variabel indkomst: 3 790 808 EUR.

Råvarer: 314,135 EUR.

Alternativ forvaltning: 383 943 EUR.

Blandet og garanteret: 1.247.463 €

Formueallokering Beløb %
Skatkammeret 5.539.253 24,52 %
Fast indkomst 1.060.588 4,70 %
Aktier 3.790.808 16,78 %
Blandet og garanteret 1.247.463 5,52 %
Alternativ forvaltning 383.943 1,70 %
Råvarer 314.135 1,39 %
Fast ejendom 10.250.000 45,38 %
I alt: 22.586.190 100 %
Rentabilitetsanalyse
Skatkammeret 0,05 %
Investeringsfonde -5,26 %
Aktiebeholdning -24,21 %
Fast ejendom 4,52 %
Andre 1,15 %
Generel baggrundspræstation: -2,64 %